Xunta de Galicia

Opciones

Benvida/o

Este servizo está dispoñible para persoas usuarias de Emprego Galicia, empresas, cooperativas, centros de formación, orientadoras/es e demáis persoal da Consellería ou Centros Colaboradores.

Localiza a oficina más próxima

Entrada de usuarios rexistrados

¿Olvidaste tu contraseña?


O teu identificador de usuario pode ser:

  • As túas credenciais de Emprego Galicia.
  • As túas credenciais do Directorio Activo da Xunta.
  • O enderezo electrónico asociado ao teu usuario.
  • O teu DNI ou o teu NIE.

¿Por que estou vendo esta pantalla?

Esta pantalla engade unha medida de seguridade extra ao proceso de login. Os nosos servidores enviarán un código numérico ao teu teléfono móbil e/ou ás túas direccións electrónicas, que debes teclear na casilla de Código dun único uso.

Outras formas de acceso

Noticias recentes

Con data 28 de xuño de 2023 habilitouse o dobre factor de autenticación como medida adicional de seguridade en todas as contas de usuario.

Con data 23 de agosto de 2023, o servizo Mobile Connect foi desactivado como forma de acceso.

Versión do tema: 2.9.0 - 2015 © Xunta de Galicia. Atención á ciudadanía