Ao longo deste 2020 a Xunta de Galicia apoiará con 10,5 M€ a formación e a contratación de 1.100 persoas pertencentes aos colectivos con máis dificultades para obter un posto de traballo, incidindo os óptimos resultados logrados nos ano 2019, no que se contrataron outras 1.100 persoas, cumprindo co 100% das expectativas.

O Programa Galicia Emprega consta de catro liñas:

  • Emprega Muller, cun incentivo mínimo de 6.000 euros para contratos de 12 meses de duración, pasando a 12.000 euros no caso de contratos indefinidos. E no que tamén se financia a conversión de contratos temporais en indefinidos (4.000 euros) e incremento de xornada dun contrato indefinido a tempo parcial ata xornada completa (2.000 euros).
  • Emprega Discapacidade e Exclusión, no que se incentivan os contratos temporais a partir de 3 meses de duración con contías entre 2.000 e 8.000 euros; os contratos indefinidos, con 16.000 euros; e as conversións de contratos temporais en indefinidos, con 6.000 euros.
  • Emprega Parados de longa duración, cun incentivo mínimo de 5.000 euros para contratos de 12 meses de duración, pasando a 10.000 euros no caso de contratos indefinidos.
  • Emprega Xuventude (menores de 30 anos), cun incentivo mínimo de 3.000 euros para contratos de 12 meses de duración, pasando a 6.000 euros no caso de contratos indefinidos.

En todas as liñas, o bono de incentivos á contratación pode incrementarse ata un 150% de concurrir determinadas circunstancias (maiores de 45 anos, emigrantes retornados...)

E, como complemento, a empresa poderá solicitar un bono de formación con axudas de 2.000 euros (contratos temporais) ou 4.000 euros (contratos indefinidos) para aumentar a súa competitividade a través de formación teórica presencial en contidos relacionados co posto de traballo.

Todas estas axudas foron convocadas no DOG do 7 de xaneiro de 2020 e cobren as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020 (data límite de presentación de solicitudes, salvo esgotamento anterior do crédito).

Amplía información sobre os apoios, requisitos, prazos e condicións da contratación nos seguintes enlaces! 

Máis información sobre o Programa 

Programa Emprega Parados longa duración Programa Emprega Xuventude

Programa Emprega Muller Programa Emprega Discapacidade

 

"O Programa Galicia Emprega segue a potenciar a formación e a contratación de colectivos con maiores dificultades para o acceso ao emprego"