O pasado 7 de maio de 2021 vense de publicar no Boletín Oficial do Estado a convocatoria de prazas para os Corpos e Escalas das Forzas Armadas.

O detalle da convocatoria atende á seguinte distribución:

 

Escala de Oficiais e Técnicas do Corpo de Enxeñeiros

Terra: 10 prazas

Armada: 12 prazas

Aire: 8 prazas

 

Escala de Oficiais do Corpo de Intendencia

Terra: 21 prazas

Armada: 20 prazas

Aire: 12 prazas

 

Escala de Oficiais do Corpo de Sanidade

Nº de prazas: 25

 

Acceso aos Corpos comúns das FAS

Corpo Xurídico: 10 prazas

Corpo Intervención: 10 prazas

Corpo Sanidade: 46 prazas

Corpo Música:

Escala Oficiais: 4 prazas

Escala Suboficiais: 30 prazas

 

Escala de Oficiais

Terra: 218 prazas

Armada: 102 prazas

Aire: 80 prazas

 

Escala de Suboficiais

Terra: 102 prazas (sen titulación de técnico superior)

Armada: 27 prazas (sen titulación de técnico superior) e 12 prazas (con titulación de técnico superior)

Aire: 64 prazas (sen titulación de técnico superior)

 

O prazo de solicitude permanecerá aberto entre o 10 de maio e o 28 de maio de 2021 para todas as convocatorias anteriores.

Portal web das Forzas ArmadasPublicación convocatoria BOE