Para achegar a máxima información e visibilidade do Plan formativo para o emprego a impartir durante os anos 2022 e 2023, a continuación relaciónanse as accións formativas estimadas ao abeiro do disposto na Orde do 16 de abril de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K).

Publicación da Orde do 16 de abril de 2021

En total 1.060 accións formativas que Emprego Galicia pon a túa disposición para mellorar as túas competencias profesionais.

Para maior comodidade, as ditas accións formativas preséntanse separadas por provincias e, dentro das mesmas, ordeadas alfabeticamente por concellos (da A á Z), coa estimación das datas previstas para a súa realización.

 

Lembra! con carácter xeral, dous meses antes do inicio das accións formativas as poderás consultar no buscador de formación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a través deste enlace.

 

Neste buscador terás información detallada de cada actividade (especialidade que se impartirá, contidos, nivel de certificado profesional, data de inicio prevista, horario, modalidade de impartición, localidade, centro de formación e datos de contacto do mesmo), incluíndo tamén os pasos a realizar para poder anotarse a aquelas accións formativas que sexan de interese para cada persoa.

Por último, resaltar que estas accións formativas son de balde para todo o alumnado.

Relación completa de AFD 2022-2023

Para facilitar a busca dos cursos do teu interés, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orden alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).

Provincia da Coruña (335 accións formativas)

  

CONCELLO COD. ACCIÓN FORMATIVA CÓDIGO ESPECIALIDADE ESPECIALIDADE ENTIDADE MODALIDADE AULA VIRTUAL ITINERARIO COMPLETO CERTIFICADO PROF. COMPETENCIA CLAVE HORAS DATA INICIO DATA FIN
AMES 2022/002318 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web FORGA Presencial Non Si Si Non 608 12/12/2022 13/06/2023
AMES 2022/002381 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos FORGA Presencial Non Si Si Non 608 30/12/2022 27/06/2023
AMES 2022/002413 COML0309 Organización e xestión de almacéns FORGA Presencial Non Si Si Non 408 30/12/2022 12/05/2023
ARTEIXO 2022/000874 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Non Si 138 14/12/2022 06/02/2023
ARTEIXO 2022/001626 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Non Si 138 02/11/2022 14/12/2022
ARTEIXO 2022/001633 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
ARTEIXO 2022/001640 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO AGARIMO Presencial Non Si Si Non 408 30/12/2022 19/05/2023
ARTEIXO 2022/001641 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO AGARIMO Presencial Non Si Si Non 408 30/09/2022 08/03/2023
ARTEIXO 2022/001642 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web CENTRO AGARIMO Presencial Non Si Si Non 608 30/12/2022 30/06/2023
ARTEIXO 2022/001643 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería CENTRO AGARIMO Presencial Non Si Si Non 348 30/12/2022 24/04/2023
ARTEIXO 2022/001644 MAMD0209 Traballos de carpintería e moble CENTRO AGARIMO Presencial Non Si Si Non 378 11/11/2022 04/04/2023
ARTEIXO 2022/001701 SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Si Non 328 07/10/2022 25/01/2023
ARTEIXO 2022/001764 HOTR0408 Cociña CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Si Non 828 30/09/2022 22/05/2023
ARTEIXO 2022/001870 HOTR0108 Operacións básicas de cociña CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Si Non 368 30/12/2022 01/05/2023
ARTEIXO 2022/001881 HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar CONCELLO DE ARTEIXO Presencial Non Si Si Non 308 05/10/2022 06/01/2023
ARTEIXO 2022/002927 EOCB0109 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 518 22/09/2022 21/02/2023
ARTEIXO 2022/002997 EOCB0108 Fabricas de albanelería FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 568 30/12/2022 08/06/2023
ARTEIXO 2022/003001 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 658 05/09/2022 06/03/2023
ARTEIXO 2022/003057 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 16/03/2023
ARTEIXO 2022/003065 EOCB0109 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 518 19/09/2022 15/02/2023
ARTEIXO 2022/003086 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 658 30/12/2022 23/06/2023
ARTEIXO 2022/003115 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 758 23/09/2022 09/05/2023
ARTEIXO 2022/003124 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 11/07/2023
ARTEIXO 2022/003142 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Non Si 138 14/12/2022 23/01/2023
ARTEIXO 2022/003146 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 07/02/2023
ARTEIXO 2022/003149 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 13/01/2023
BERGONDO 2022/000827 INAF0108 Panadería e bolería DISTRIBUCIONES A MOENDA, S.L. Presencial Non Si Si Non 558 01/09/2022 15/02/2023
BERGONDO 2022/000871 COMT0411 Xestión comercial de vendas DISTRIBUCIONES A MOENDA, S.L. Presencial Non Si Si Non 638 01/09/2022 13/03/2023
BERGONDO 2022/001288 INAF0108 Panadería e bolería APROFAR Presencial Non Si Si Non 548 30/09/2022 27/02/2023
BERGONDO 2022/001291 INAF0108 Panadería e bolería APROFAR Presencial Non Si Si Non 548 30/12/2022 23/06/2023
BOIRO 2022/001239 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais ASOCIACION AMICOS Presencial Non Si Si Non 448 30/12/2022 09/05/2023
BOIRO 2022/001240 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería ASOCIACION AMICOS Presencial Non Si Si Non 348 18/11/2022 21/03/2023
BOIRO 2022/001522 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Si Non 828 01/09/2022 21/04/2023
BOIRO 2022/001525 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 01/03/2023
BOIRO 2022/001526 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 29/09/2022 16/03/2023
BOIRO 2022/001906 AGAO0208 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes ASOCIACION AMICOS Presencial Non Si Si Non 488 30/12/2022 02/06/2023
CABANA DE BERGANTIÑOS 2022/001891 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 818 11/11/2022 14/07/2023
CAMBRE 2022/001061 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas CONCELLO DE CAMBRE Presencial Non Si Si Non 658 30/09/2022 31/03/2023
CAMBRE 2022/001096 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG CONCELLO DE CAMBRE Presencial Non Si Si Non 678 30/09/2022 21/04/2023
CAMBRE 2022/001123 IFCT0209 Sistemas microinformáticos CONCELLO DE CAMBRE Presencial Non Si Si Non 618 30/09/2022 03/04/2023
CARBALLO 2022/001070 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 48 02/11/2022 15/11/2022
CARBALLO 2022/001071 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 48 22/12/2022 05/01/2023
CARBALLO 2022/001074 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/11/2022 03/02/2023
CARBALLO 2022/001146 ADGD0210 Creación e xestión de microempresas GABA FORMACIÓN, S.L. Teleformación Non Si Si Non 538 01/09/2022 10/03/2023
CARBALLO 2022/001160 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 453 19/10/2022 01/03/2023
CARBALLO 2022/001161 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego GABA FORMACIÓN, S.L. Teleformación Non Si Si Non 398 09/09/2022 17/02/2023
CARBALLO 2022/001205 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego GABA FORMACIÓN, S.L. Teleformación Non Si Si Non 398 07/10/2022 10/03/2023
CARBALLO 2022/001475 COML0309 Organización e xestión de almacéns GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 408 19/09/2022 26/01/2023
CARBALLO 2022/002246 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 843 01/09/2022 19/05/2023
CARBALLO 2022/002348 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 788 01/09/2022 27/04/2023
CARBALLO 2022/002350 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 468 01/09/2022 19/01/2023
CARBALLO 2022/002352 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Teleformación SI Si Si Non 448 01/09/2022 19/01/2023
CARBALLO 2022/002364 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 18/04/2023
CARBALLO 2022/002373 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 EINSTEIN FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Non Si 198 18/11/2022 03/02/2023
CARBALLO 2022/002476 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG CONCELLO DE CARBALLO Presencial Non Si Si Non 758 30/09/2022 10/05/2023
CARBALLO 2022/002562 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 06/04/2023
CARBALLO 2022/002716 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 06/04/2023
CARBALLO 2022/002718 EOCO0208 Representación de proxectos de obra civil CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L. Presencial Non Si Si Non 678 29/09/2022 16/03/2023
CARBALLO 2022/002723 EOCO0208 Representación de proxectos de obra civil CENTRO DE FORMACIÓN BEGUM, S.L. Presencial Non Si Si Non 678 29/09/2022 16/03/2023
CARBALLO 2022/002805 IFCT0209 Sistemas microinformáticos ANTEVA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 03/03/2023
CARBALLO 2022/002809 IFCD0110 Confección e publicación de páxinas Web ANTEVA SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L. Presencial Non Si Si Non 578 01/09/2022 17/02/2023
CARBALLO 2022/002854 TCPF0109 Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel CENTRO DE FORMACIÓN EMPRENDES S.C. Presencial Non Si Si Non 408 28/10/2022 20/02/2023
CARBALLO 2022/003028 TCPF0309 Cortinas e complementos de decoración CENTRO DE FORMACIÓN EMPRENDES S.C. Presencial Non Si Si Non 378 21/09/2022 06/01/2023
CARBALLO 2022/003033 TCPF0109 Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel CENTRO DE FORMACIÓN EMPRENDES S.C. Presencial Non Si Si Non 408 28/10/2022 20/02/2023
CARBALLO 2022/003034 TCPF0309 Cortinas e complementos de decoración CENTRO DE FORMACIÓN EMPRENDES S.C. Presencial Non Si Si Non 378 21/09/2022 06/01/2023
CARBALLO 2022/003153 MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintería CONCELLO DE CARBALLO Presencial Non Si Si Non 538 30/12/2022 26/05/2023
CARBALLO 2022/003154 ELES0208 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios CONCELLO DE CARBALLO Presencial Non Si Si Non 458 30/12/2022 03/05/2023
CARBALLO 2022/003291 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG CONCELLO DE CARBALLO Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 19/07/2023
CEE 2022/000742 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 618 19/09/2022 24/03/2023
CEE 2022/000744 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 468 09/09/2022 26/01/2023
CEE 2022/000745 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 398 28/10/2022 21/02/2023
CEE 2022/000746 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Non Si 283 10/10/2022 05/01/2023
CEE 2022/000747 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Non Si 453 18/10/2022 01/03/2023
CEE 2022/000748 ADGD0210 Creación e xestión de microempresas ACERTA FORMACION S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 538 01/09/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/000802 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SOLDEO, S.L. Presencial Non Si Si Non 758 01/09/2022 30/03/2023
CORUÑA, A 2022/000858 IFCT0309 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos CENTRO DE ENSINO VAGALUME Presencial Non Si Si Non 528 07/10/2022 07/03/2023
CORUÑA, A 2022/000861 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CENTRO DE ENSINO VAGALUME Presencial Non Si Non Si 138 25/11/2022 30/01/2023
CORUÑA, A 2022/000869 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CENTRO DE ENSINO VAGALUME Presencial Non Si Non Si 38 16/12/2022 11/01/2023
CORUÑA, A 2022/001048 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CONSULTORA MONTE ALTO, S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 18/04/2023
CORUÑA, A 2022/001179 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 48 20/10/2022 04/11/2022
CORUÑA, A 2022/001181 FCOV02 Comunicación en lingua castelá nivel 3 GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 218 27/10/2022 10/01/2023
CORUÑA, A 2022/001185 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 453 18/10/2022 01/03/2023
CORUÑA, A 2022/001187 FCOV12 Competencia matemática nivel 3 GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 218 25/11/2022 27/01/2023
CORUÑA, A 2022/001214 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/11/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/001306 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego GABA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/10/2022 12/01/2023
CORUÑA, A 2022/001342 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais DIVISIÓN GALLEGA DE GESTIÓN COMERCIAL Presencial Non Si Si Non 468 09/09/2022 10/02/2023
CORUÑA, A 2022/001367 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 398 27/09/2022 20/01/2023
CORUÑA, A 2022/001368 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 07/04/2023
CORUÑA, A 2022/001371 COMT0110 Atención ao cliente, consumidor ou usuario CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 478 22/09/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/001373 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 24/02/2023
CORUÑA, A 2022/001374 IFCT0109 Seguridade informática CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 518 10/10/2022 08/03/2023
CORUÑA, A 2022/001375 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 448 20/10/2022 27/02/2023
CORUÑA, A 2022/001376 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 618 23/09/2022 21/03/2023
CORUÑA, A 2022/001377 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 27/04/2023
CORUÑA, A 2022/001453 SEAD0212 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos CIS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGURIDAD-SALUD, S.L. Presencial Non Si Si Non 368 31/10/2022 17/02/2023
CORUÑA, A 2022/001454 SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas CIS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGURIDAD-SALUD, S.L. Presencial Non Si Si Non 348 20/09/2022 10/01/2023
CORUÑA, A 2022/001455 SEAD0212 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos CIS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGURIDAD-SALUD, S.L. Presencial Non Si Si Non 368 03/11/2022 16/02/2023
CORUÑA, A 2022/001456 SEAD0112 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas CIS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGURIDAD-SALUD, S.L. Presencial Non Si Si Non 348 03/11/2022 16/02/2023
CORUÑA, A 2022/001510 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 398 28/10/2022 20/02/2023
CORUÑA, A 2022/001511 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 828 01/09/2022 28/04/2023
CORUÑA, A 2022/001512 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 448 26/09/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/001513 COML0209 Organización do transporte e a distribución CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 438 21/10/2022 24/02/2023
CORUÑA, A 2022/001517 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 388 07/10/2022 01/02/2023
CORUÑA, A 2022/001518 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 388 28/10/2022 20/02/2023
CORUÑA, A 2022/001519 IFCT0309 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) Presencial Non Si Si Non 528 10/10/2022 07/03/2023
CORUÑA, A 2022/001524 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Si Non 608 02/09/2022 08/03/2023
CORUÑA, A 2022/001533 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Si Non 608 30/12/2022 04/07/2023
CORUÑA, A 2022/001534 IFCT0109 Seguridade informática FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Si Non 518 30/12/2022 09/06/2023
CORUÑA, A 2022/001535 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Si Non 608 02/09/2022 08/03/2023
CORUÑA, A 2022/001536 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Si Non 768 02/09/2022 24/04/2023
CORUÑA, A 2022/001537 FCOV02 Comunicación en lingua castelá nivel 3 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 218 05/09/2022 09/11/2022
CORUÑA, A 2022/001539 FCOV12 Competencia matemática nivel 3 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 218 09/11/2022 17/01/2023
CORUÑA, A 2022/001540 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 48 30/12/2022 13/01/2023
CORUÑA, A 2022/001541 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 198 30/12/2022 08/03/2023
CORUÑA, A 2022/001542 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 07/02/2023
CORUÑA, A 2022/001543 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 06/02/2023
CORUÑA, A 2022/001544 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 11/01/2023
CORUÑA, A 2022/001546 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 FUNDACIÓN NORTEMPO Presencial Non Si Non Si 198 30/12/2022 28/02/2023
CORUÑA, A 2022/001567 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 398 28/10/2022 20/02/2023
CORUÑA, A 2022/001568 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 448 20/10/2022 28/02/2023
CORUÑA, A 2022/001569 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 408 26/10/2022 22/02/2023
CORUÑA, A 2022/001570 IFCT0109 Seguridade informática CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 518 08/09/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/001571 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 398 30/09/2022 24/01/2023
CORUÑA, A 2022/001572 COML0209 Organización do transporte e a distribución CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 438 20/10/2022 24/02/2023
CORUÑA, A 2022/001573 ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 648 01/09/2022 10/03/2023
CORUÑA, A 2022/001575 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 24/04/2023
CORUÑA, A 2022/001576 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 408 28/10/2022 22/02/2023
CORUÑA, A 2022/001653 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 138 12/09/2022 20/10/2022
CORUÑA, A 2022/001662 AFDP0211 Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 20/06/2023
CORUÑA, A 2022/001676 AFDP0211 Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 20/06/2023
CORUÑA, A 2022/001696 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 138 02/11/2022 16/12/2022
CORUÑA, A 2022/001700 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 26/12/2022 04/01/2023
CORUÑA, A 2022/001703 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 138 09/12/2022 17/01/2023
CORUÑA, A 2022/001707 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 138 07/12/2022 18/01/2023
CORUÑA, A 2022/001713 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 23/12/2022 05/01/2023
CORUÑA, A 2022/001720 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 SIAD 24 GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 138 09/12/2022 17/01/2023
CORUÑA, A 2022/001771 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 138 12/09/2022 21/10/2022
CORUÑA, A 2022/001775 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 138 24/10/2022 01/12/2022
CORUÑA, A 2022/001777 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 138 24/10/2022 01/12/2022
CORUÑA, A 2022/001779 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 38 12/12/2022 21/12/2022
CORUÑA, A 2022/001784 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 38 12/12/2022 21/12/2022
CORUÑA, A 2022/001862 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 818 18/11/2022 21/07/2023
CORUÑA, A 2022/001880 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 198 30/12/2022 22/02/2023
CORUÑA, A 2022/001889 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Non Si 198 30/12/2022 22/02/2023
CORUÑA, A 2022/001919 HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Si Non 658 02/09/2022 05/04/2023
CORUÑA, A 2022/001923 HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA CORUÑA Presencial Non Si Si Non 658 02/09/2022 05/04/2023
CORUÑA, A 2022/002004 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente FUNDACIÓN RONSEL Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 22/05/2023
CORUÑA, A 2022/002006 ADGD0210 Creación e xestión de microempresas FUNDACIÓN RONSEL Presencial Non Si Si Non 538 01/09/2022 24/02/2023
CORUÑA, A 2022/002092 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE GALICIA,S A Presencial Non Si Si Non 608 09/09/2022 30/03/2023
CORUÑA, A 2022/002378 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SOLDEO, S.L. Presencial Non Si Si Non 758 01/09/2022 18/04/2023
CORUÑA, A 2022/002907 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 03/03/2023
CORUÑA, A 2022/002908 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L. Presencial Non Si Si Non 608 29/09/2022 16/03/2023
CORUÑA, A 2022/002912 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos ACADEMIA POSTAL 6, LA CORUÑA S.L. Presencial Non Si Si Non 458 25/10/2022 24/02/2023
CORUÑA, A 2022/002992 SEAG0211 Xestión ambiental CENTRO DE FORMACION PRAXIS Presencial Non Si Si Non 518 10/10/2022 07/03/2023
CORUÑA, A 2022/002994 SEAG0109 Interpretación e educación ambiental CENTRO DE FORMACION PRAXIS Presencial Non Si Si Non 518 10/10/2022 07/03/2023
CORUÑA, A 2022/003009 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CEC Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 16/05/2023
CORUÑA, A 2022/003179 IFCD0211 Sistemas de xestión de información NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 03/03/2023
CORUÑA, A 2022/003181 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 17/10/2022 02/03/2023
CORUÑA, A 2022/003184 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 02/09/2022 23/01/2023
CORUÑA, A 2022/003188 COML0209 Organización do transporte e a distribución NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Si Non 438 16/09/2022 30/01/2023
CORUÑA, A 2022/003200 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/11/2022 03/02/2023
CORUÑA, A 2022/003204 FCOV12 Competencia matemática nivel 3 NT FOR LEARNING, S.L. Presencial Non Si Non Si 218 25/11/2022 27/01/2023
CORUÑA, A 2022/003326 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CEC Presencial Non Si Non Si 138 07/11/2022 21/12/2022
CORUÑA, A 2022/003329 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CEC Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
CULLEREDO 2022/001472 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CULLEREDO Presencial Non Si Si Non 478 30/09/2022 06/03/2023
CULLEREDO 2022/002152 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CULLEREDO Presencial Non Si Si Non 478 30/12/2022 12/05/2023
CULLEREDO 2022/002160 HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar CONCELLO DE CULLEREDO Presencial Non Si Si Non 318 30/12/2022 05/04/2023
CULLEREDO 2022/002558 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN Presencial Non Si Si Non 618 26/09/2022 17/03/2023
CULLEREDO 2022/002559 IFCT0209 Sistemas microinformáticos INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN Teleformación Non Si Si Non 618 19/09/2022 24/03/2023
CULLEREDO 2022/002561 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 06/03/2023
FENE 2022/001532 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais IEN POR EUROPA Presencial Non Si Si Non 448 30/09/2022 17/02/2023
FENE 2022/002637 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos IEN POR EUROPA Presencial Non Si Si Non 808 30/09/2022 07/06/2023
FENE 2022/002712 ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría IEN POR EUROPA Presencial Non Si Si Non 648 29/12/2022 13/07/2023
FERROL 2022/001552 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 448 19/10/2022 01/03/2023
FERROL 2022/001553 ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 648 01/09/2022 10/03/2023
FERROL 2022/001554 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 24/04/2023
FERROL 2022/001555 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 02/05/2023
FERROL 2022/001556 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 14/04/2023
FERROL 2022/001557 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 408 27/10/2022 22/02/2023
FERROL 2022/001558 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 408 27/10/2022 22/02/2023
FERROL 2022/001559 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 398 30/09/2022 23/01/2023
FERROL 2022/001560 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 398 30/09/2022 23/01/2023
FERROL 2022/001561 SEAG0211 Xestión ambiental CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 518 07/10/2022 07/03/2023
FERROL 2022/001562 COMT0411 Xestión comercial de vendas CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 628 19/09/2022 24/03/2023
FERROL 2022/001859 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 818 11/11/2022 14/07/2023
FERROL 2022/001895 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 448 30/12/2022 11/05/2023
FERROL 2022/002422 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CONCELLO DE FERROL Presencial Non Si Non Si 138 07/11/2022 19/12/2022
FERROL 2022/002432 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CONCELLO DE FERROL Presencial Non Si Non Si 138 16/01/2023 22/02/2023
FERROL 2022/002438 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CONCELLO DE FERROL Presencial Non Si Non Si 38 01/03/2023 10/03/2023
FERROL 2022/002786 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web BARTOMEU LÓPEZ S.L.U. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 06/03/2023
FERROL 2022/003538 ADGN0110 Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Si Non 748 01/09/2022 20/04/2023
FERROL 2022/003550 IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Si Non 718 07/09/2022 04/04/2023
FERROL 2022/003568 IFCD0211 Sistemas de xestión de información THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 23/09/2022 20/03/2023
FERROL 2022/003569 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 05/09/2022 02/11/2022
FERROL 2022/003570 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 24/10/2022 06/01/2023
FERROL 2022/003574 ADGN0108 Financiamento de empresas THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Si Non 648 16/09/2022 24/03/2023
FERROL 2022/003576 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 THE LONDON INSTITUTE, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 29/11/2022 24/01/2023
MELIDE 2022/002025 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos UNIÓN DE COOPERATIVAS "ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS" AGACA Presencial SI Si Si Non 458 11/11/2022 01/05/2023
NARÓN 2022/001920 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 GESTIÓN PLUS, S.L.U. SERVICIOS INTEGRALES A EMP. Presencial Non Si Non Si 38 21/11/2022 30/11/2022
NARÓN 2022/001921 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 GESTIÓN PLUS, S.L.U. SERVICIOS INTEGRALES A EMP. Presencial Non Si Non Si 138 09/12/2022 17/01/2023
NARÓN 2022/001922 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 GESTIÓN PLUS, S.L.U. SERVICIOS INTEGRALES A EMP. Presencial Non Si Non Si 138 07/12/2022 18/01/2023
NARÓN 2022/001933 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 GESTIÓN PLUS, S.L.U. SERVICIOS INTEGRALES A EMP. Presencial Non Si Non Si 198 02/12/2022 24/01/2023
NARÓN 2022/002310 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FORGA Presencial Non Si Si Non 758 25/11/2022 14/07/2023
NARÓN 2022/002315 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FORGA Presencial Non Si Si Non 678 25/11/2022 21/06/2023
NARÓN 2022/002319 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais FORGA Presencial Non Si Si Non 468 21/10/2022 15/03/2023
NARÓN 2022/002327 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio FORGA Presencial Non Si Si Non 618 30/12/2022 30/06/2023
NARÓN 2022/002384 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego FORGA Presencial Non Si Non Si 283 09/12/2022 09/03/2023
NARÓN 2022/002414 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego FORGA Presencial Non Si Non Si 453 30/12/2022 03/05/2023
NARÓN 2022/002934 ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 998 30/09/2022 14/07/2023
NARÓN 2022/002999 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 758 16/09/2022 28/04/2023
NARÓN 2022/003003 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 17/03/2023
NARÓN 2022/003032 IFCT0109 Seguridade informática TELEMATICA GALICIA S.L Presencial Non Si Si Non 518 12/10/2022 03/03/2023
NARÓN 2022/003035 SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil TELEMATICA GALICIA S.L Presencial Non Si Si Non 428 13/09/2022 24/01/2023
NARÓN 2022/003038 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento TELEMATICA GALICIA S.L Presencial Non Si Si Non 468 20/10/2022 24/02/2023
NARÓN 2022/003060 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 11/07/2023
NARÓN 2022/003074 SEAG0211 Xestión ambiental FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 518 21/10/2022 17/03/2023
NARÓN 2022/003089 FMEC0209 Deseño de canalización industrial FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 498 23/09/2022 17/02/2023
NARÓN 2022/003113 SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais SELF EMPLOYMENT LIMANFER S.L. Presencial Non Si Si Non 248 19/09/2022 21/11/2022
NARÓN 2022/003117 SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais SELF EMPLOYMENT LIMANFER S.L. Presencial Non Si Si Non 248 28/10/2022 18/01/2023
NARÓN 2022/003121 FMEC0208 Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 30/12/2022 13/07/2023
NARÓN 2022/003126 ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 648 30/12/2022 30/06/2023
NARÓN 2022/003298 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego SELF EMPLOYMENT LIMANFER S.L. Presencial Non Si Si Non 398 02/09/2022 11/01/2023
NARÓN 2022/003304 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos SELF EMPLOYMENT LIMANFER S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 07/04/2023
NEGREIRA 2022/003084 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos LUCASER SOLUTIONS S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 12/05/2023
NEGREIRA 2022/003116 COML0309 Organización e xestión de almacéns LUCASER SOLUTIONS S.L. Presencial Non Si Si Non 408 24/10/2022 23/02/2023
NEGREIRA 2022/003118 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web LUCASER SOLUTIONS S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 17/03/2023
NEGREIRA 2022/003123 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego LUCASER SOLUTIONS S.L. Presencial Non Si Non Si 283 17/11/2022 03/02/2023
OLEIROS 2022/002312 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FORGA Presencial Non Si Si Non 758 18/11/2022 07/07/2023
OLEIROS 2022/002316 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FORGA Presencial Non Si Si Non 678 07/10/2022 05/05/2023
OLEIROS 2022/002320 FMEC0108 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial FORGA Presencial Non Si Si Non 608 30/12/2022 16/06/2023
OLEIROS 2022/002380 IFCT0109 Seguridade informática FORGA Presencial Non Si Si Non 518 14/10/2022 21/03/2023
OLEIROS 2022/002385 IFCD0211 Sistemas de xestión de información FORGA Presencial Non Si Si Non 608 30/12/2022 30/06/2023
OLEIROS 2022/002415 COML0209 Organización do transporte e a distribución FORGA Presencial Non Si Si Non 438 22/11/2022 03/04/2023
OLEIROS 2022/002418 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais FORGA Presencial Non Si Si Non 448 30/12/2022 09/06/2023
OLEIROS 2022/002427 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego FORGA Presencial Non Si Non Si 283 30/12/2022 22/03/2023
OLEIROS 2022/002435 EOCO0108 Representación de proxectos de edificación FORGA Presencial Non Si Si Non 678 21/11/2022 09/06/2023
OLEIROS 2022/003269 HOTR0408 Cociña CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 828 14/10/2022 11/07/2023
OLEIROS 2022/003271 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 468 25/11/2022 09/05/2023
OLEIROS 2022/003275 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 628 11/11/2022 09/06/2023
OLEIROS 2022/003276 AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 388 09/12/2022 25/04/2023
OLEIROS 2022/003280 AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 438 30/12/2022 15/05/2023
OLEIROS 2022/003283 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Non Si 283 30/12/2022 31/03/2023
OLEIROS 2022/003284 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 658 01/11/2022 07/06/2023
OLEIROS 2022/003286 MAMR0408 Instalación de mobles CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 628 30/12/2022 11/07/2023
OLEIROS 2022/003288 ADGN0108 Financiamento de empresas CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 648 30/12/2022 17/07/2023
OLEIROS 2022/003290 AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes CONCELLO DE OLEIROS Presencial Non Si Si Non 288 30/12/2022 31/03/2023
OLEIROS 2022/003423 IFCD0112 Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 728 01/09/2022 28/04/2023
OLEIROS 2022/003434 IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 718 06/09/2022 05/04/2023
OLEIROS 2022/003435 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 12/05/2023
OLEIROS 2022/003441 COMT0411 Xestión comercial de vendas ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 628 16/09/2022 24/03/2023
OLEIROS 2022/003443 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 468 13/10/2022 03/03/2023
OLEIROS 2022/003444 IFCD0110 Confección e publicación de páxinas Web ESCUELA DE FINANZAS S.L. Presencial Non Si Si Non 578 16/09/2022 24/03/2023
ORDES 2022/002376 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE ORDES Presencial Non Si Si Non 468 30/11/2022 18/05/2023
PADRON 2022/001632 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais FORMA-TEC MULTISECTORIAL S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 448 16/09/2022 24/01/2023
PADRON 2022/002433 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento FORMA-TEC MULTISECTORIAL S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 468 16/09/2022 23/01/2023
PADRON 2022/002440 COMT0112 Actividades de xestión do pequeno comercio FORMA-TEC MULTISECTORIAL S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 548 07/10/2022 08/03/2023
PADRON 2022/002441 COMT0211 Actividades auxiliares de comercio FORMA-TEC MULTISECTORIAL S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 288 14/10/2022 02/01/2023
PADRON 2022/002444 COMV0108 Actividades de venda FORMA-TEC MULTISECTORIAL S.L.N.E. Presencial Non Si Si Non 608 26/09/2022 17/03/2023
POBRA DO CARAMIÑAL, A 2022/002396 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO Presencial Non Si Si Non 458 20/09/2022 24/01/2023
POBRA DO CARAMIÑAL, A 2022/002399 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO Presencial Non Si Non Si 138 13/10/2022 22/11/2022
POBRA DO CARAMIÑAL, A 2022/002400 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO Presencial Non Si Non Si 138 01/09/2022 11/10/2022
POBRA DO CARAMIÑAL, A 2022/002402 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FORMACIÓN PROFESIONAL DIVINO MAESTRO Presencial Non Si Non Si 38 23/11/2022 02/12/2022
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS 2022/002929 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente ENSINO, S.L. Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 11/05/2023
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS 2022/002931 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais ENSINO, S.L. Presencial Non Si Si Non 448 20/10/2022 27/02/2023
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS 2022/002938 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos ENSINO, S.L. Presencial Non Si Si Non 808 01/09/2022 04/04/2023
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS 2022/002954 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego ENSINO, S.L. Presencial Non Si Si Non 398 01/11/2022 17/02/2023
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS 2022/002973 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego ENSINO, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/11/2022 03/02/2023
RIANXO 2022/001976 ADGN0108 Financiamento de empresas INSTITUTO EUROPEO PARA EL EMPLEO Teleformación Non Si Si Non 648 26/09/2022 17/03/2023
RIANXO 2022/002842 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas MARIANO SANTOS VELA Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 12/05/2023
RIANXO 2022/002852 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 MARIANO SANTOS VELA Presencial Non Si Non Si 198 25/11/2022 27/01/2023
RIANXO 2022/002855 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 MARIANO SANTOS VELA Presencial Non Si Non Si 198 28/11/2022 26/01/2023
RIANXO 2022/003565 ADGN0108 Financiamento de empresas INSTITUTO EUROPEO PARA EL EMPLEO Teleformación Non Si Si Non 648 30/09/2022 14/03/2023
RIBEIRA 2022/001446 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 26/09/2022 17/03/2023
RIBEIRA 2022/001447 IFCT0109 Seguridade informática ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Si Non 518 13/10/2022 03/03/2023
RIBEIRA 2022/001577 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego ACADEMIA ARCA, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/11/2022 03/02/2023
RIBEIRA 2022/002597 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L. Teleformación Non Si Si Non 398 02/09/2022 11/01/2023
RIBEIRA 2022/002979 COML0209 Organización do transporte e a distribución CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L. Presencial Non Si Si Non 438 01/09/2022 20/01/2023
RIBEIRA 2022/002989 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 10/03/2023
RIBEIRA 2022/003052 IFCT0109 Seguridade informática CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L. Presencial Non Si Si Non 518 07/10/2022 10/03/2023
RIBEIRA 2022/003105 COML0309 Organización e xestión de almacéns CONSULTORES BASILIO INSUA LADO, S.L. Teleformación Non Si Si Non 408 26/10/2022 23/02/2023
SANTA COMBA 2022/001159 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE SANTA COMBA Presencial Non Si Si Non 468 30/09/2022 15/02/2023
SANTA COMBA 2022/001180 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE SANTA COMBA Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 12/05/2023
SANTA COMBA 2022/001307 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CONCELLO DE SANTA COMBA Presencial Non Si Si Non 768 04/11/2022 12/06/2023
SANTA COMBA 2022/002930 TMVI0108 Condución de autobuses AUTO ESCOLA MATA-FORVIAL, S.L. Presencial Non Si Si Non 388 15/09/2022 11/01/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000794 IFCD0211 Sistemas de xestión de información G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 16/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000840 IFCD0211 Sistemas de xestión de información G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 27/09/2022 17/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000848 IFCT0310 Administración de bases de datos G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 668 01/09/2022 06/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000851 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 758 01/09/2022 04/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000866 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 13/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000867 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 678 14/09/2022 29/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000882 ADGN0110 Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 748 01/09/2022 31/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000921 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 10/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/000931 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 20/10/2022 27/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001449 COML0309 Organización e xestión de almacéns RECURSOS GALICIA, S.L. Presencial Non Si Si Non 408 20/10/2022 24/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001803 COML0309 Organización e xestión de almacéns CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 408 25/10/2022 23/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001805 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 14/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001809 SEAG0211 Xestión ambiental CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 518 01/09/2022 27/01/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001810 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 828 01/09/2022 04/05/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001812 COML0209 Organización do transporte e a distribución CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 438 20/10/2022 27/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001813 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 468 14/10/2022 02/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001816 IFCT0109 Seguridade informática CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 518 07/10/2022 07/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/001868 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 448 18/11/2022 03/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002012 COML0309 Organización e xestión de almacéns APETAMCOR Presencial Non Si Si Non 408 30/09/2022 07/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002014 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento APETAMCOR Presencial Non Si Si Non 468 30/09/2022 27/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002016 COML0209 Organización do transporte e a distribución APETAMCOR Presencial Non Si Si Non 438 30/12/2022 02/05/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002080 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE GALICIA,S A Presencial Non Si Si Non 608 16/09/2022 27/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002108 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN) Presencial Non Si Si Non 768 09/09/2022 21/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002480 ADGN0108 Financiamento de empresas FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN) Presencial Non Si Si Non 648 30/12/2022 10/07/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002692 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos BARTOMEU LÓPEZ S.L.U. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 21/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002693 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web BARTOMEU LÓPEZ S.L.U. Presencial Non Si Si Non 608 23/09/2022 20/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002922 ADGD0308 Actividades de xestión administrativa SANTA APOLONIA S.L. Presencial Non Si Si Non 898 01/09/2022 26/05/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/002995 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 15/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003081 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 758 29/12/2022 04/08/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003114 EOCB0208 Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 398 30/12/2022 21/04/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003122 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 658 30/09/2022 31/03/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003127 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 29/12/2022 13/07/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003131 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 658 30/12/2022 23/06/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003152 ELES0110 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 518 30/12/2022 25/05/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003220 ADGG0108 Asistencia á dirección PREMIR OPOSICIONES MEDICAS, S.L. Presencial Non Si Si Non 628 01/09/2022 20/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003294 ADGG0108 Asistencia á dirección PREMIR OPOSICIONES MEDICAS, S.L. Presencial Non Si Si Non 628 01/09/2022 20/02/2023
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022/003347 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web CONFEDERACION EMPRESARIOS CORUÑA - CEC Presencial Non Si Si Non 608 29/12/2022 24/07/2023
TEO 2022/001418 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 138 01/09/2022 10/10/2022
TEO 2022/001419 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 11/10/2022 03/01/2023
TEO 2022/001423 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 453 18/10/2022 02/03/2023
TEO 2022/001424 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 28/11/2022 23/01/2023
TEO 2022/001428 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 453 01/09/2022 12/01/2023
TEO 2022/001429 FCOV12 Competencia matemática nivel 3 CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 218 28/11/2022 26/01/2023
TEO 2022/001433 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 25/11/2022 27/01/2023
TEO 2022/001435 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego CONSULTORA MONTE BAJO, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 16/11/2022 03/02/2023
VIMIANZO 2022/000997 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais LUIS FRANCISCO ROGET PÉREZ Presencial Non Si Si Non 448 01/09/2022 27/01/2023
VIMIANZO 2022/001024 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente LUIS FRANCISCO ROGET PÉREZ Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 22/05/2023
VIMIANZO 2022/001523 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas LUIS FRANCISCO ROGET PÉREZ Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 08/05/2023
ZAS 2022/000689 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego ALFONSO MARTÍNEZ DE LA FUENTE Presencial Non Si Non Si 453 11/10/2022 24/02/2023
ZAS 2022/000789 COML0309 Organización e xestión de almacéns ALFONSO MARTÍNEZ DE LA FUENTE Presencial Non Si Si Non 408 23/09/2022 02/02/2023
ZAS 2022/000791 COML0209 Organización do transporte e a distribución ALFONSO MARTÍNEZ DE LA FUENTE Presencial Non Si Si Non 438 21/10/2022 24/02/2023

Provincia de Lugo (193 accións formativas)

 

CONCELLO COD. ACCIÓN FORMATIVA CÓDIGO ESPECIALIDADE ESPECIALIDADE ENTIDADE MODALIDADE AULA VIRTUAL ITINERARIO COMPLETO CERTIFICADO PROF. COMPETENCIA CLAVE HORAS DATA INICIO DATA FIN
BECERREA 2022/002767 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CENTRO DE FORMACIÓN BECERREÁ, C.B. Presencial Non Si Si Non 468 28/10/2022 13/03/2023
BURELA 2022/000541 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 05/05/2023
BURELA 2022/000668 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Non Si 283 21/11/2022 13/02/2023
BURELA 2022/000727 COML0209 Organización do transporte e a distribución ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Si Non 438 09/09/2022 24/01/2023
BURELA 2022/000730 COML0309 Organización e xestión de almacéns ACADEMIA A MARIÑA Teleformación SI Si Si Non 408 04/11/2022 02/03/2023
BURELA 2022/000780 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 20/03/2023
BURELA 2022/000781 IFCT0510 Xestión de sistemas informáticos ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Si Non 518 25/10/2022 16/03/2023
BURELA 2022/000785 IFCT0110 Operación de redes departamentais ACADEMIA A MARIÑA Presencial Non Si Si Non 548 14/10/2022 29/03/2023
BURELA 2022/002946 HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante CONCELLO DE BURELA Presencial Non Si Si Non 708 30/09/2022 21/04/2023
CERVO 2022/002641 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CERVO Presencial Non Si Si Non 468 29/12/2022 12/05/2023
CERVO 2022/002645 AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais CONCELLO DE CERVO Presencial Non Si Si Non 438 30/12/2022 28/04/2023
CERVO 2022/002983 AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas CONCELLO DE CERVO Presencial Non Non Si Non 228 26/09/2022 22/11/2022
FOZ 2022/003073 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG COSTA ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 758 01/09/2022 10/04/2023
FOZ 2022/003079 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG COSTA ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 20/03/2023
LUGO 2022/000589 AFDA0210 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente SERVIOCIO BEONE LUGO S.L. Presencial Non Si Si Non 608 02/09/2022 17/02/2023
LUGO 2022/000590 AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas SERVIOCIO BEONE LUGO S.L. Presencial Non Si Si Non 388 28/09/2022 18/01/2023
LUGO 2022/000591 TMVG0109 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos APREVAR Presencial SI Si Si Non 328 20/09/2022 26/12/2022
LUGO 2022/000829 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTROS AGRUPADOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, S.L. Presencial SI Si Si Non 768 01/09/2022 10/05/2023
LUGO 2022/000934 COMT0411 Xestión comercial de vendas CENTROS AGRUPADOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, S.L. Teleformación Non Si Si Non 628 23/09/2022 21/04/2023
LUGO 2022/001016 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 01/09/2022 23/11/2022
LUGO 2022/001018 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 20/10/2022 06/02/2023
LUGO 2022/001022 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 283 21/11/2022 13/02/2023
LUGO 2022/001034 COML0309 Organización e xestión de almacéns G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 408 10/11/2022 24/02/2023
LUGO 2022/001039 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 14/04/2023
LUGO 2022/001054 IFCT0209 Sistemas microinformáticos CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE S.L. Presencial Non Si Si Non 618 07/10/2022 05/04/2023
LUGO 2022/001107 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 01/09/2022 28/10/2022
LUGO 2022/001113 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 198 05/12/2022 30/01/2023
LUGO 2022/001117 IFCD0211 Sistemas de xestión de información G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 09/09/2022 24/02/2023
LUGO 2022/001124 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 21/02/2023
LUGO 2022/001131 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 768 16/09/2022 26/04/2023
LUGO 2022/001134 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 138 12/12/2022 20/01/2023
LUGO 2022/001136 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 138 14/12/2022 18/01/2023
LUGO 2022/001139 COML0209 Organización do transporte e a distribución G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 438 01/09/2022 10/01/2023
LUGO 2022/001142 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 28/10/2022 15/03/2023
LUGO 2022/001145 IFCT0110 Operación de redes departamentais G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 548 01/09/2022 09/02/2023
LUGO 2022/001148 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 02/03/2023
LUGO 2022/001149 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Si Non 618 17/10/2022 27/03/2023
LUGO 2022/001151 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 38 23/12/2022 05/01/2023
LUGO 2022/001152 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 38 26/12/2022 06/01/2023
LUGO 2022/001153 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 48 23/12/2022 09/01/2023
LUGO 2022/001155 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. Presencial Non Si Non Si 48 26/12/2022 05/01/2023
LUGO 2022/001460 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG SOLDEGA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 758 01/09/2022 10/04/2023
LUGO 2022/001462 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG SOLDEGA FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 20/03/2023
LUGO 2022/001469 COML0209 Organización do transporte e a distribución CENTROS AGRUPADOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, S.L. Presencial SI Si Si Non 438 30/09/2022 24/02/2023
LUGO 2022/002043 COML0209 Organización do transporte e a distribución APETAMCOR Presencial Non Si Si Non 438 29/12/2022 28/04/2023
LUGO 2022/002045 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional APETAMCOR Presencial Non Si Si Non 768 30/09/2022 26/05/2023
LUGO 2022/002057 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos UNIÓN DE COOPERATIVAS "ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS" AGACA Presencial SI Si Si Non 458 18/11/2022 16/06/2023
LUGO 2022/002097 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 448 25/11/2022 11/04/2023
LUGO 2022/002153 IFCT0109 Seguridade informática CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 518 01/09/2022 07/02/2023
LUGO 2022/002156 IFCT0110 Operación de redes departamentais CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 548 01/09/2022 21/02/2023
LUGO 2022/002256 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 21/04/2023
LUGO 2022/002257 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 458 01/09/2022 19/01/2023
LUGO 2022/002258 FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 2 CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Non Si 198 02/12/2022 30/01/2023
LUGO 2022/002260 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Non Si 138 13/12/2022 20/01/2023
LUGO 2022/002261 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Non Si 138 03/10/2022 11/11/2022
LUGO 2022/002300 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 12/09/2022 21/10/2022
LUGO 2022/002301 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 12/09/2022 21/10/2022
LUGO 2022/002302 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 02/11/2022 11/11/2022
LUGO 2022/002304 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 07/11/2022 16/12/2022
LUGO 2022/002305 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 06/02/2023
LUGO 2022/002306 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
LUGO 2022/002325 ADGG0108 Asistencia á dirección CENTRO DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS NORTE, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 628 01/09/2022 20/03/2023
LUGO 2022/002328 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web FOREMPREGO, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 13/02/2023
LUGO 2022/002330 ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas FOREMPREGO, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 768 26/09/2022 17/04/2023
LUGO 2022/002333 COML0309 Organización e xestión de almacéns FOREMPREGO, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 408 01/09/2022 15/12/2022
LUGO 2022/002334 COML0209 Organización do transporte e a distribución FOREMPREGO, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 438 28/10/2022 22/02/2023
LUGO 2022/002335 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento FOREMPREGO, S.L.U. Presencial Non Si Si Non 468 01/09/2022 02/01/2023
LUGO 2022/002359 IFCT0209 Sistemas microinformáticos COMPUTER 3 S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 13/03/2023
LUGO 2022/002423 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos COMPUTER 3 S.L. Presencial Non Si Si Non 618 03/10/2022 11/04/2023
LUGO 2022/002426 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos COMPUTER 3 S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 13/03/2023
LUGO 2022/002430 IFCT0209 Sistemas microinformáticos COMPUTER 3 S.L. Presencial Non Si Si Non 618 03/10/2022 11/04/2023
LUGO 2022/002448 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos COMPUTER 3 S.L. Presencial Non Si Si Non 458 04/11/2022 07/03/2023
LUGO 2022/002505 IFCD0210 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web ASIN LUCENSE, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 10/03/2023
LUGO 2022/002508 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento ASIN LUCENSE, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 01/09/2022 26/01/2023
LUGO 2022/002509 COML0309 Organización e xestión de almacéns ASIN LUCENSE, S.L. Presencial Non Si Si Non 408 09/11/2022 01/03/2023
LUGO 2022/002585 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 10/02/2023
LUGO 2022/002586 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
LUGO 2022/002587 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 10/01/2023
LUGO 2022/002588 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
LUGO 2022/002589 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 06/02/2023
LUGO 2022/002590 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
LUGO 2022/002602 FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 758 09/09/2022 28/04/2023
LUGO 2022/002605 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 09/02/2023
LUGO 2022/002607 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
LUGO 2022/002608 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
LUGO 2022/002611 FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 678 28/12/2022 23/06/2023
LUGO 2022/002613 ELEE0108 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 298 19/09/2022 14/12/2022
LUGO 2022/002616 ELES0208 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 458 01/09/2022 13/01/2023
LUGO 2022/002617 ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 528 29/12/2022 20/06/2023
LUGO 2022/002618 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 658 09/12/2022 23/06/2023
LUGO 2022/002626 EOCB0311 Pintura industrial en construción FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 618 29/12/2022 16/06/2023
LUGO 2022/002643 IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA Presencial Non Si Si Non 518 29/12/2022 15/05/2023
LUGO 2022/002721 TMVL0409 Embelecemento e decoración de superficies de vehículos APREVAR Presencial Non Si Si Non 558 29/12/2022 08/06/2023
LUGO 2022/002749 HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría CENTRO DE FORMACIÓN BEANA S.L. Presencial Non Si Si Non 658 07/10/2022 07/04/2023
LUGO 2022/002755 HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos CENTRO DE FORMACIÓN BEANA S.L. Presencial Non Si Si Non 688 12/10/2022 29/03/2023
LUGO 2022/002764 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI) Presencial Non Si Si Non 348 30/12/2022 10/04/2023
LUGO 2022/002845 EOCO0208 Representación de proxectos de obra civil CENTRO DE FORMACIÓN BEANA S.L. Presencial Non Si Si Non 678 01/09/2022 03/03/2023
LUGO 2022/002851 HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante CENTRO DE FORMACIÓN BEANA S.L. Presencial Non Si Si Non 708 01/09/2022 09/03/2023
LUGO 2022/002853 EOCO0108 Representación de proxectos de edificación CENTRO DE FORMACIÓN BEANA S.L. Presencial Non Si Si Non 678 14/10/2022 29/03/2023
LUGO 2022/002895 IFCT0310 Administración de bases de datos ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 668 04/10/2022 07/04/2023
LUGO 2022/002897 IFCT0209 Sistemas microinformáticos ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 618 01/09/2022 02/03/2023
LUGO 2022/002898 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 468 02/11/2022 08/03/2023
LUGO 2022/002902 COML0309 Organización e xestión de almacéns ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 408 01/09/2022 23/12/2022
LUGO 2022/002904 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 608 01/09/2022 24/02/2023
LUGO 2022/002905 ADGN0108 Financiamento de empresas ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 648 01/09/2022 07/03/2023
LUGO 2022/002906 IFCD0111 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 718 27/09/2022 18/04/2023
LUGO 2022/002920 TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos APREVAR Presencial Non Si Si Non 538 29/12/2022 26/05/2023
LUGO 2022/003203 IFCT0109 Seguridade informática ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 518 24/10/2022 16/03/2023
LUGO 2022/003523 IFCD0211 Sistemas de xestión de información INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 608 01/09/2022 17/02/2023
LUGO 2022/003524 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 608 12/10/2022 29/03/2023
LUGO 2022/003525 FMEC0208 Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 678 01/09/2022 17/03/2023
LUGO 2022/003527 IMAR0508 Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 648 07/10/2022 07/04/2023
LUGO 2022/003528 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 828 01/09/2022 28/04/2023
LUGO 2022/003529 FMEC0209 Deseño de canalización industrial INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 498 26/10/2022 17/03/2023
LUGO 2022/003541 FMEM0109 Xestión da produción en fabricación mecánica INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 368 11/11/2022 24/02/2023
LUGO 2022/003543 IFCT0110 Operación de redes departamentais INGENIERIA INSITU Presencial SI Si Si Non 548 20/10/2022 22/03/2023
MEIRA 2022/003261 SANT0208 Transporte sanitario FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 578 23/09/2022 21/04/2023
MEIRA 2022/003262 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 468 01/09/2022 08/02/2023
MONDOÑEDO 2022/002121 SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 478 01/09/2022 13/01/2023
MONDOÑEDO 2022/002123 SANT0208 Transporte sanitario EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 578 01/09/2022 09/02/2023
MONDOÑEDO 2022/002126 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 448 01/09/2022 13/01/2023
MONDOÑEDO 2022/002128 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Non Si 283 05/09/2022 30/11/2022
MONDOÑEDO 2022/002131 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 468 02/11/2022 09/03/2023
MONDOÑEDO 2022/002134 SANP0108 Tanatopraxia EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 538 28/10/2022 14/03/2023
MONDOÑEDO 2022/002138 SANT0208 Transporte sanitario EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Si Non 578 20/10/2022 21/03/2023
MONDOÑEDO 2022/002140 FCOV33 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Non Si 453 31/10/2022 10/03/2023
MONDOÑEDO 2022/002145 FCOV32 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego EMERGAL ENSINO S.L. Presencial Non Si Non Si 283 21/11/2022 10/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002278 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Si Non 468 02/09/2022 11/01/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002279 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Si Non 468 29/12/2022 05/05/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002280 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 05/09/2022 13/10/2022
MONFORTE DE LEMOS 2022/002281 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 09/11/2022 20/12/2022
MONFORTE DE LEMOS 2022/002282 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 24/10/2022 04/11/2022
MONFORTE DE LEMOS 2022/002283 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 07/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002284 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 10/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002285 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002286 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002287 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002288 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002601 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002603 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002604 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002671 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 388 04/11/2022 03/03/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002674 IFCT0209 Sistemas microinformáticos PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 618 04/10/2022 07/04/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002675 IFCT0309 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 528 20/10/2022 23/03/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002678 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 24/02/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002679 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 448 01/11/2022 09/03/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002680 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 28/04/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002681 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 458 28/10/2022 15/03/2023
MONFORTE DE LEMOS 2022/002682 COMV0108 Actividades de venda PONDAL CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 02/03/2023
RABADE 2022/003502 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Non Si 138 24/10/2022 01/12/2022
RABADE 2022/003503 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Non Si 138 14/12/2022 18/01/2023
RABADE 2022/003504 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Non Si 38 05/12/2022 16/12/2022
RABADE 2022/003505 SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Si Non 428 09/11/2022 01/03/2023
RABADE 2022/003508 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Si Non 768 01/09/2022 11/04/2023
RABADE 2022/003511 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CENTO DE FORMACIÓN ACADEMIA FERNÁNDEZ, S.L. Presencial Non Si Si Non 468 23/09/2022 13/02/2023
SARRIA 2022/002021 AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes AGROFOR INGENIERÍA, S.C. Presencial Non Si Si Non 288 12/10/2022 04/01/2023
SARRIA 2022/002030 AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura AGROFOR INGENIERÍA, S.C. Presencial Non Si Si Non 388 10/11/2022 24/02/2023
SARRIA 2022/002032 AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes AGROFOR INGENIERÍA, S.C. Presencial Non Si Si Non 288 21/11/2022 13/02/2023
SOBER 2022/002531 HOTR0408 Cociña FUNDACIÓN BELARMINO FERNÁNDEZ IGLESIAS Presencial Non Si Si Non 828 07/10/2022 16/06/2023
SOBER 2022/003004 HOTR0108 Operacións básicas de cociña FUNDACIÓN BELARMINO FERNÁNDEZ IGLESIAS Presencial Non Si Si Non 368 30/12/2022 06/04/2023
SOBER 2022/003005 HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar FUNDACIÓN BELARMINO FERNÁNDEZ IGLESIAS Presencial Non Si Si Non 308 30/12/2022 20/03/2023
VILALBA 2022/002591 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 19/09/2022 27/10/2022
VILALBA 2022/002592 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 07/11/2022 16/12/2022
VILALBA 2022/002593 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
VILALBA 2022/002594 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 07/02/2023
VILALBA 2022/002595 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
VILALBA 2022/002596 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 10/01/2023
VILALBA 2022/002598 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 06/02/2023
VILALBA 2022/002599 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 08/02/2023
VILALBA 2022/002600 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
VILALBA 2022/003068 FMEC0309 Deseño na industria naval ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 658 01/09/2022 10/03/2023
VILALBA 2022/003071 COML0209 Organización do transporte e a distribución ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 438 04/11/2022 03/03/2023
VILALBA 2022/003077 FMEM0109 Xestión da produción en fabricación mecánica ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 368 02/09/2022 20/12/2022
VILALBA 2022/003080 IFCD0211 Sistemas de xestión de información ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 608 06/10/2022 23/03/2023
VILALBA 2022/003082 SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia ESTUDIOS RAFER, S.L. Presencial SI Si Si Non 328 18/11/2022 17/02/2023
VILALBA 2022/003095 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente ESTUDIOS RAFER, S.L. Teleformación SI Si Si Non 818 01/09/2022 28/09/2023
VILALBA 2022/003161 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 468 16/09/2022 31/03/2023
VILALBA 2022/003163 SANT0208 Transporte sanitario ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 578 09/09/2022 10/02/2023
VILALBA 2022/003165 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 468 31/10/2022 10/03/2023
VILALBA 2022/003167 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 24/04/2023
VILALBA 2022/003169 SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 398 21/09/2022 20/01/2023
VILALBA 2022/003170 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 658 13/10/2022 30/03/2023
VILALBA 2022/003171 SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 478 25/10/2022 16/03/2023
VILALBA 2022/003172 ENAE0308 Organización e proxectos de instalacións solares térmicas ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Si Non 648 07/10/2022 04/04/2023
VILALBA 2022/003173 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Non Si 138 25/10/2022 05/12/2022
VILALBA 2022/003176 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON VILALBA S.L.U. Presencial Non Si Non Si 138 30/11/2022 12/01/2023
VILALBA 2022/003245 ENAE0111 Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 558 01/09/2022 06/03/2023
VILALBA 2022/003250 ENAE0111 Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 558 01/09/2022 06/03/2023
VILALBA 2022/003251 SANT0208 Transporte sanitario FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 578 01/09/2022 10/03/2023
VILALBA 2022/003253 SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 478 28/10/2022 14/03/2023
VILALBA 2022/003257 AGAR0108 Aproveitamentos forestais FORMA-T 2011 S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 17/02/2023
XOVE 2022/002802 AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais CONCELLO DE XOVE Presencial Non Si Si Non 438 09/01/2023 16/05/2023
XOVE 2022/002812 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE XOVE Presencial Non Si Si Non 468 22/05/2023 25/09/2023

 

Provincia de Ourense (205 accións formativas)

CONCELLO COD. ACCIÓN FORMATIVA CÓDIGO ESPECIALIDADE ESPECIALIDADE ENTIDADE MODALIDADE AULA VIRTUAL ITINERARIO COMPLETO CERTIFICADO PROF. COMPETENCIA CLAVE HORAS DATA INICIO DATA FIN
ALLARIZ 2022/002303 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Non Si 138 03/10/2022 11/11/2022
ALLARIZ 2022/002311 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Non Si 138 16/11/2022 11/01/2023
ALLARIZ 2022/002313 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 09/01/2023
ALLARIZ 2022/002317 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Si Non 448 14/10/2022 10/03/2023
ALLARIZ 2022/002811 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 25/05/2023
ALLARIZ 2022/002836 TCPF0109 Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO Presencial Non Si Si Non 408 30/12/2022 05/05/2023
BAÑOS DE MOLGAS 2022/001660 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 GALPROFOR S.L. Presencial Non Si Non Si 138 12/09/2022 20/10/2022
BAÑOS DE MOLGAS 2022/001661 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 GALPROFOR S.L. Presencial Non Si Non Si 138 24/10/2022 02/12/2022
BAÑOS DE MOLGAS 2022/001663 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 GALPROFOR S.L. Presencial Non Si Non Si 38 12/12/2022 21/12/2022
BAÑOS DE MOLGAS 2022/001669 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais GALPROFOR S.L. Presencial Non Si Si Non 468 03/10/2022 23/02/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/001257 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente ACADEMIA O BARCO, CB Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 28/04/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/002096 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos ACADEMIA EPSILON BARCO S.L.U. Presencial Non Si Si Non 388 02/09/2022 17/01/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/002203 IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos ACADEMIA EPSILON BARCO S.L.U. Presencial Non Si Si Non 388 11/10/2022 17/02/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/002991 MAMR0408 Instalación de mobles CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS Presencial Non Si Si Non 628 14/10/2022 25/04/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003489 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Si Non 468 01/09/2022 10/01/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003490 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Si Non 448 14/10/2022 15/02/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003491 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Si Non 468 12/10/2022 15/02/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003492 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Non Si 38 01/09/2022 12/09/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003493 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Non Si 138 13/09/2022 24/10/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003494 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Non Si 138 25/10/2022 02/12/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003496 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Si Non 448 03/10/2022 07/02/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003497 SSCB0209 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Si Non 328 11/11/2022 27/01/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003498 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Non Si 138 06/12/2022 13/01/2023
BARCO DE VALDEORRAS, O 2022/003499 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CIX ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA Presencial Non Si Non Si 38 23/12/2022 03/01/2023
BEADE 2022/001993 ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Presencial Non Si Si Non 808 14/09/2022 23/05/2023
BEADE 2022/002141 ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Presencial Non Si Si Non 648 14/09/2022 03/04/2023
BEADE 2022/002204 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Presencial Non Si Si Non 468 14/11/2022 17/04/2023
BEADE 2022/002206 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MANCOMUNIDADE DO RIBEIRO Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 19/05/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002100 HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría ARENTEIRO FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 658 01/09/2022 20/03/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002101 HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar ARENTEIRO FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 308 10/11/2022 30/01/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002102 HOTR0608 Servizos de restaurante ARENTEIRO FORMACIÓN S.L. Presencial Non Si Si Non 598 01/09/2022 03/03/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002462 ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente ACADEMIA OBJETIVO 10 Presencial Non Si Si Non 818 01/09/2022 04/05/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002469 ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais ACADEMIA OBJETIVO 10 Presencial Non Si Si Non 448 01/09/2022 24/02/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002471 SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio ACADEMIA OBJETIVO 10 Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 17/03/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002514 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MANCOMUNIDADE DE O CARBALLIÑO Presencial Non Si Si Non 468 18/10/2022 23/02/2023
CARBALLIÑO, O 2022/002516 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MANCOMUNIDADE DE O CARBALLIÑO Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 05/05/2023
CHANDREXA DE QUEIXA 2022/002392 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA Presencial Non Si Si Non 468 14/11/2022 17/04/2023
LOBIOS 2022/002321 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 CONCELLO DE LOBIOS Presencial Non Si Non Si 138 30/12/2022 06/02/2023
LOBIOS 2022/002322 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 CONCELLO DE LOBIOS Presencial Non Si Non Si 138 07/11/2022 22/12/2022
LOBIOS 2022/002323 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CONCELLO DE LOBIOS Presencial Non Si Non Si 38 30/12/2022 13/01/2023
LOBIOS 2022/002324 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE LOBIOS Presencial Non Si Si Non 468 30/12/2022 15/05/2023
MASIDE 2022/002627 AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas A RAÑOA S.L. Presencial Non Si Si Non 388 21/09/2022 06/01/2023
MASIDE 2022/002630 AFDP0109 Socorrismo en instalacións acuáticas A RAÑOA S.L. Presencial Non Si Si Non 388 28/10/2022 06/02/2023
OURENSE 2022/000484 AFDA0210 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente ACADEMIA TRINIDADE S.L. Presencial Non Si Si Non 608 09/09/2022 07/03/2023
OURENSE 2022/000506 IFCD0211 Sistemas de xestión de información ACADEMIA TRINIDADE S.L. Presencial Non Si Si Non 608 01/09/2022 28/02/2023
OURENSE 2022/000510 IFCD0211 Sistemas de xestión de información ACADEMIA TRINIDADE S.L. Presencial Non Si Si Non 608 13/09/2022 07/03/2023
OURENSE 2022/000595 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Si Non 618 01/09/2022 17/03/2023
OURENSE 2022/000602 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Si Non 618 08/09/2022 10/03/2023
OURENSE 2022/000606 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 01/09/2022 12/09/2022
OURENSE 2022/000610 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 13/09/2022 22/09/2022
OURENSE 2022/000611 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 01/09/2022 12/09/2022
OURENSE 2022/000612 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 38 13/09/2022 22/09/2022
OURENSE 2022/000614 FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) nivel 3 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 198 01/09/2022 14/09/2023
OURENSE 2022/000690 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 48 23/12/2022 04/01/2023
OURENSE 2022/000691 FCOVXX02 Comunicación en lingua galega nivel 3 CAPTIOMA GALICIA S.L. Presencial Non Si Non Si 48 23/12/2022 04/01/2023
OURENSE 2022/000764 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación OPEN OURENSE S.L. Presencial Non Si Si Non 828 01/09/2022 27/04/2023
OURENSE 2022/000765 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento OPEN OURENSE S.L. Presencial Non Si Si Non 468 05/09/2022 16/01/2023
OURENSE 2022/000769 ADGN0108 Financiamento de empresas OPEN OURENSE S.L. Presencial Non Si Si Non 648 08/09/2022 10/03/2023
OURENSE 2022/000804 HOTR0109 Operacións básicas de pastelería COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA Presencial Non Si Si Non 428 19/10/2022 13/02/2023
OURENSE 2022/000805 HOTR0109 Operacións básicas de pastelería COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA Presencial Non Si Si Non 428 19/10/2022 13/02/2023
OURENSE 2022/000813 COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional FUNDACION FERIAS Y EXPOSIONES OURENSE Presencial Non Si Si Non 768 29/11/2022 07/07/2023
OURENSE 2022/000816 COMM0112 Xestión de márketing e comunicación FUNDACION FERIAS Y EXPOSIONES OURENSE Presencial Non Si Si Non 828 29/12/2022 18/08/2023
OURENSE 2022/000838 SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA Presencial Non Si Si Non 428 24/10/2022 09/02/2023
OURENSE 2022/000872 ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos