Se tes experiencia nunha ocupación (máis de 3 anos de experiencia) e/ou formación non oficial (máis de 300 horas de formación non formal dentro dos 10 últimos anos) pero non tes ningún documento que acredite de xeito oficial a túa competencia, co procedemento de recoñecemento da experiencia profesional podes chegar a obter a acreditación de certas unidades de competencia que, posteriormente, che acheguen a posibilidade de poder completar un certificado de profesionalidade.

 

Convocatorias REXP 2021

O Diario Oficial de Galicia (DOG n.º 8) publicou o pasado 14 de xaneiro unha nova convocatoria para acreditar a experiencia profesional das persoas traballadoras galegas. Tratábase de 1.209 novas prazas e un total de 7 cualificacións profesionais o que supuxeron un total de 4.140 unidades de competencia.

As 7 cualificacións profesionais eran as seguintes:

  • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 225 prazas
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas
  • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 150 prazas
  • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas
  • Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2
  • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas

Nesta cualificación de Servizos para o control de pragas non se admitían novas solicitudes e só podían presentarse as persoas que quedaran na lista de espera da anterior convocatoria.

 

Para poder presentarse debían posuírse os seguintes requisitos:

  • Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 10 anos,
  • Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.

 

O prazo de inscrición desta convocatoria foi desde o día 15 de xaneiro ata o día 11 de febreiro de 2021 (ámbolos dous incluídos). 

No seguinte enlace preséntase o acceso á publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. 

Convocatoria para o ano 2021

No seguinte vídeo tes, dun xeito visual e moi sinxelo, a principal información sobre o proceso de recoñecemento da experiencia profesional.

Lembra que o recoñecemento da profesionalidade é de carácter oficial, polo que ten validez en todo o Estado e acredita o teu futuro.

Tes tamén máis información e outros vídeos no seguinte enlace do portal web da Consellería de Emprego e Igualdade:

Portal web da Consellería

Ou no Instituto Galego das Cualificacións, no teléfono 981 546 840

 

O proceso de recoñecemento da experiencia profesional

O proceso que se segue para o recoñecemento da experiencia laboral é o seguinte:

Imaxe co fluxo de como obter o recoñecemento rprofesionalidade

A Xunta de Galicia é pioneira a nivel estatal neste tipo de procedementos e somos a comunidade autónoma con maior número de prazas e máis cualificacións convocadas cada ano