DEMANDANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atopar emprego

 

Emprego no resto de España

 

Emprego en Europa

 

Buscador de formación

 

Buscador de centros

 

Busca emprego

 
             

Busca emprego en Galicia

Traballar no resto de España

Traballar en Europa - Eures

Emprego público

O proceso de busca de Emprego

O CV e a carta de presentación

A entrevista de selección

Obradoiros de emprego

Prácticas non laborais

Programas integrados de emprego

Xacementos de emprego

Busca formación

 
    

Cursos para persoas desempregadas

Cursos para persoas ocupadas

Formación para o emprego

Programa de formación e emprego

Certificados de profesionalidade

 
    

Que son os certificados de profesionalidade

Solicitude de certificados

Recoñecemento da experiencia profesional

Competencias clave

Renova a demanda de emprego

 
  

Renova a demanda

Prestacións por desemprego

Outros servizos da Consellería a demandantes

 
      

A inscrición no SPEG

Orientación laboral para o empleo

Presentación aplicación Mobem

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

As axencias privadas e as ETT

Análise do mercado laboral

Contacto para persoas demandantes

 
 

Buscador de centros e oficinas

 

 

 
EMPRESAS

 

 
 

Prácticas non laborais

 

Busca traballadores en Europa

 

Acceso a Contrat@

 

Xestiona ofertas

 
      

A xestión das ofertas de emprego

Tipos de contratos

Modelos de contratos

Apoio á contratación laboral

Comunicación da contratación

SNGX empresas

Xestiona formación

 
  

Formación con compromiso de contratación

Prácticas non laborais

Apoio á contratación  
   

Portal da Consellería

Sede electrónica

Canle de axudas

Colectivos de interese  
Outros servizos da Consellería a empresas  
   

Centros especiais de emprego

Issga

Canle RSE

Contacto empresas  
 

 

 
EMPRENDEMENTO    
  Rede Eusumo  
Unidade Galicia Emprende  
Apoio ao emprego autónomo  
Apoio ao emprendemento  
    

Iniciativas locais e rurais de emprego

Formación para o emprendemento

Manuais de emprendemento

Capitalización da prestación

Economía social  
 

Portal de economía social

Portal da rede Eusumo

O emprego autónomo  
   

Oficina virtual do autónomo

Manuais para o emprego autónomo

Web do emprego autónomo do Igape

IEBT  
  

Cualificación da IEBT

Convocatoria de axudas ás IEBT

Outros servizos da Consellería a emprendedores  
Contacto para emprendemento  
 

Buscador de centros e oficinas

     
 QUEN SOMOS    
  O SPEG para demandantes  
O SPEG para empresas  
A oficina virtual  
A aplicación Mobem  
     
OFICINA VIRTUAL