O Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) é a estrutura pública dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia dende a que se organizan e prestan todos os servizos e funcións no ámbito das Políticas Activas de Emprego, dentro do territorio de Galicia.

 

 

As Políticas Activas de Emprego son o conxunto de actuacións desenvolvidas no ámbito da orientación laboral, da mellora da capacitación das persoas demandantes e traballadoras mediante a formación e o recoñecemento da experiencia profesional, poñendo a súa disposición actividades que lles axuden a mellorar a súa intermediación laboral, a aumentar as posibilidades de acceder ao emprego ou a adaptar e actualizar os seus coñecementos e habilidades.

 

Achegar un servizo público

O SPEG presta servizos relacionados co emprego tanto a persoas demandantes coma a persoas ou organizacións ofertantes que buscan cubrir unha vacante en calquera posto de traballo, dende diversas perspectivas.

Dende o SPEG axudámosche:

  • Se demandas emprego

  • Se xa estás a traballar pero queres mellorar a túa ocupación

  • Se aínda non demandas emprego pero queres mellorar a túa cualificación

  • Se che piden a inscrición para acceder a prestacións de carácter social

  • Se ofertas emprego e buscas persoas traballadoras

O SPEG. Para demandantes

O SPEG. Para empresas