Resultados da busca de oficina

Resultados da busca de oficina
Oferta Emprego Localidade Data
12/2019/12513 BIÓLOGOS VIGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12513
Detalles:
- TITULACIÓN: LICENCIATURA OU GRAO EN BIOLOXÍA, CIENCIAS DO MAR OU CIENCIAS AMBIENTAIS. - INGLÉS NIVEL C1 - ESPECIALISTA EN ESTUDOS DE ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS MARIÑOS. - DESCRICIÓN DA OCUPACIÓN: RECOMPILACIÓN E MANEXO DE BASES DE DATOS DE SERIES HISTÓRICAS DE AVISTAMENTOS DE MAMÍFEROS MARIÑOS (E AVES) E ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA E DISTRIBUCIÓN DOS MESMOS. ANÁLISE ESTATÍSTICO, SIG E " DISTACE SAMPLING". DESENVOLVEMENTO DE SCRIPTS E PROGRAMACIÓN EN R. ASISTENCIA A CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS E COORDINACIÓN DO EQUIPO DE OBSERVADORES A BORDO DE MAMÍFEROS MARIÑOS (E AVES). ASISTENCIA A REUNIÓNS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (EXPERIENCIA EN GRUPOS MULTIDISCIPLINARES). REDACCIÓN DE INFORMES E DOCUMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. - VALORARASE EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 6 MESES EN TRABALLOS RELACIONADOS CON BIOLOXÍA MARIÑA EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN ( OPIS, UNIVERSIDADES), OU SIMILARES. POSGRAO, BOLSAS, PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIÓNS E INFORMES CIENTÍFICOS RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN MARIÑA, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN AOS MAMÍFEROS MARIÑOS, EMBARQUES CIENTÍFICOS (OBSERVADOR PESQUEIRO OU DE MAMÍFEROS MARIÑOS), CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS COS MAMÍFEROS MARIÑOS E COAS TÉCNICAS EMPREGADAS PARA O ESTUDO DA SÚA ABUNDANCIA E BIOLOXÍA. EXPERIENCIA EN BASE DE DATOS, PROGRAMAS E ANÁLISES ESTATÍSTICOS ( R, SIG, DISTANCE SAMPLING).....
Cargo:
BIÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 O SI LLAMA FUERA DE GALICIA 981900643
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12524 BIÓLOGOS VIGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12524
Detalles:
- TITULACIÓN: LICENCIATURA OU GRAO EN BIOLOXÍA, CIENCIAS DO MAR OU QUÍMICA. - INGLÉS NIVEL C1 - ESPECIALISTA EN ESTUDOS DE LIXOS MARIÑOS. - FUNCIÓNS E TAREFAS: COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS. USOS DE BASES DE DATOS. EXPERIENCIA PREVIA EN TRABALLOS DE LABORATORIO QUÍMICO. ASISTENCIA A CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS. ASISTENCIA A REUNIÓNS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS E CALQUERA OUTRO TIPO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AS TAREFAS PARA DESENVOLVER. - VALORARASE EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 6 MESES EN TRABALLOS RELACIONADOS CON QUÍMICA MARIÑA EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN ( OPIS, UNIVERSIDADES), OU SIMILARES. POSGRAO, BOLSAS, PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIÓNS E INFORMES CIENTÍFICOS RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN MARIÑA, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN AOS LIXOS MARIÑOS, EMBARQUES CIENTÍFICOS, CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS CO MEDIO AMBIENTE, EXPERIENCIA EN BASE DE DATOS, PROGRAMAS E ANÁLISES ESTATÍSTICOS ( R, SIG)....
Cargo:
BIÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 O SI LLAMA FUERA DE GALICIA 981900643
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12530 QUÍMICOS VIGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12530
Detalles:
- TITULACIÓN: LICENCIATURA OU GRAO EN QUÍMICA OU FARMACIA. - INGLÉS NIVEL C1 - ESPECIALISTA EN CONTAMINACIÓN QUÍMICA MARIÑA. - FUNCIÓNS E TAREFAS: POSTA A PUNTO DE METODOLOXÍAS DE ANÁLISE QUÍMICA DE CONTAMINANTES MARIÑOS POR TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS E APLICACIÓN DAS MESMAS A MOSTRAS DE ORIXE MARIÑA. XESTIÓN DA CALIDADE DO LABORATORIO DE ANÁLISE QUÍMICA. XESTIÓN E MANTEMENTO DA BASE DE DATOS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS E PREPARACIÓN DOS DATOS PARA ENVÍO ÁS BASES DE DATOS INTERNACIONAIS. PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS E MOSTRAXES A PÉ DE COSTA. ELABORACIÓN DE INFORMES E DOCUMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. DIFUSIÓN DE RESULTADOS. VALORARASE EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 6 MESES EN TRABALLOS RELACIONADOS COA ANÁLISE QUÍMICA. PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS RELACIONADOS COA CONTAMINACIÓN MARIÑA OU ANÁLISE QUÍMICA, PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS, CURSOS DE FORMACIÓN, PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS E INFORMES RELACIONADOS COA PRAZA. COÑECEMENTO EN ANÁLISE DE DATOS, BASE DE DATOS E PROGRAMAS ESTATÍSTICOS.......
Cargo:
QUÍMICOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 O SI LLAMA DESDE FUERA DE GALICIA 981900643
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12533 ALBANEIS CARBALLO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12533
Detalles:
ALBANEIS OFICIAIS 1ª PARA CARBALLO
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 881960443
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12534 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS CARBALLO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12534
Detalles:
PEÓN DA CONSTRUCCIÓN PARA CARBALLO
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 881960443
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12535 ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL PONTEDEUME15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12535
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA ACREDITADA DE 12 MESES, DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR E PERMISO DE CONDUCIR B
Cargo:
ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12542 PINTORES E/OU EMPAPELADORES CORUÑA, A15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12542
Detalles:
PINTOR DE EDIFICIOS , OFICIAL DE SEGUNDA CON 36 MESES DE EXPERIENCIA. CURSO PREVENCIÓN RIESGOS LABORAIS DE 20 HORAS.
Cargo:
PINTORES E/OU EMPAPELADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 881960585
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12471 CAMAREIROS, EN XERAL SARRIA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12471
Detalles:
REQUÍRESE EXPERIENCIA.
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982829001
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12463 BIÓLOGOS VIGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12463
Detalles:
- TITULACIÓN: LICENCIATURA OU GRAO EN BIOLOXÍA OU CIENCIAS DO MAR. - INGLÉS: NIVEL C2 - INFORMÁTICA: LINGUAXE R - ESPECIALISTA EN DINÁMICA DE POBOACIÓNS DE ESPECIES MARIÑAS EXPLOTADAS. FUNCIÓNS E TAREFAS: 1) RECOMPILACIÓN DE SERIES HISTÓRICAS DE DATOS NECESARIOS PARA AS AVALIACIÓNS DE ESPECIES COMERCIAIS, 2) REVISIÓN DE LISTAS DE ESPECIES COMERCIAIS QUE SE AVALÍAN DENTRO DO DESCRIPTOR 3 EN ESTRATEXIAS MARIÑAS, 3) AVALIACIÓNS DE STOCKS, 4) CONTRIBUÍR Á REVISIÓN DOS PROGRAMAS DE SEGUIMENTO NO RELATIVO AO PROGRAMA "ESPECIES COMERCIAIS" DE ESTRATEXIAS MARIÑAS,...
Cargo:
BIÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 O SI LLAMA FUERA DE GALICIA 981900643
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12464 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL MEIS15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12464
Detalles:
CONDUTOR DE CAMIÓN , EN XERAL CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PERMISOS DE CONDUCIR C+E TARXETA DE CONDUTOR (TACÓGRAFO) LOCALIDADE: MEIS
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12482 CONDUTORES DE AUTOBÚS, EN XERAL MOS15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12482
Detalles:
CONDUTOR DE AUTOBUS PARA REALIZAR A LINEA REGULAR TOMIÑO-VIGO. CARNÉ DE CONDUCIR D E CAP.PREFERIBLEMENTE RESIDIR NA ZONA BAIXO MIÑO. SALARIO: 1600 EUROS/MES NETO. Interesados contactar con: Fernando Garcia. Por teléfono: 986 222240 ou por Email: miriam@melytour.com con coñecemento a elisa.gonzalez.perez@xunta.es
Cargo:
CONDUTORES DE AUTOBÚS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono :986 222240
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12484 FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA CEDEIRA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12484
Detalles:
PRECÍSASE DOCENTE PARA IMPARTIR UNIDADES DE COMPETENCIA DUN CURSO DE" ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS". HORARIO: DE LUNS A VENRES (16:00 - 20:00). DURACIÓN APROXIMADA (45 DÍAS); 200 HORAS DE FORMACION. REQUISITOS: TITULADOS UNIVERSITARIOS EN EDUCACIÓN SOCIAL, TRABALLO SOCIAL OU PSICOLOXÍA; CON COMPETENCIA DOCENTE.
Cargo:
FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12495 DEPENDENTES DE FLORERÍA VILANOVA DE AROUSA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12495
Detalles:
Necesitase en dependente para mercado de flores en Vilagarcia e Cambados por festividad difuntos . valorase experiencia. Permiso de conducir "B". Xornada completa.Contrato de obra
Cargo:
DEPENDENTES DE FLORERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamae ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12504 PERRUQUEIRO UNISEX ORTIGUEIRA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12504
Detalles:
PERRUQUEIRO/A CON COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA PAR CUBRIR BAIXA DE MATERNIDADE.
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 881881493
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12514 COCIÑEIROS, EN XERAL PONTEVEDRA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12514
Detalles:
OFICIAL 1ª. FP COCIÑA 24 MESES DE EXPERIENCIA
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12521 MÉDICOS, MEDICINA XERAL LUGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12521
Detalles:
NECESÍTASE MÉDICO/A. XORNADA PARCIAL DE TARDES (18H/SEMANAIS). CONTRATO INDEFINIDO
Cargo:
MÉDICOS, MEDICINA XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12520 CAMAREIROS, EN XERAL ESTRADA, A15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12520
Detalles:
PRECÍSASE CAMAREIRO. XORNADA COMPLETA
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12528 DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA ESTRADA, A15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12528
Detalles:
PRECÍSASE CARNICEIRO/A AXUDANTE. XORNADA PARCIAL
Cargo:
DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12529 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL OUTEIRO DE REI15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12529
Detalles:
NECESÍTASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CON COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE. VALORARASE EXPERIENCIA EN LOXÍSTICA. CONTRATO PARA CUBRIR UNHA BAIXA MATERNAL CON POSIBILIDADE DE INDEFINIDO.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 9:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12539 MARMORISTAS DA CONSTRUCIÓN MEIS15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12539
Detalles:
MARMORISTA DA CONSTRUCIÓN (OFICIAL-AXUDANTE) CON 3 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA LOCALIDADE: MEIS
Cargo:
MARMORISTAS DA CONSTRUCIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12470 PROFESORES DA ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS (ENSINO SECUNDARIO) CERCEDA15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12470
Detalles:
Profesor de inglés para niveles de 0 a B1 en Cerceda . Requírese boa pronunciación.
Cargo:
PROFESORES DA ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS (ENSINO SECUNDARIO)
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12479 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA LEGAL E FORENSE CORUÑA, A15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12479
Detalles:
MÉDICO/A FORENSE PARA O IMELGA DA CORUÑA. TITULACIÓN DE MENCIÑA XERAL E COÑECEMENTOS EN MENCIÑA LEGAL.
Cargo:
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA LEGAL E FORENSE
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12489 BIÓLOGOS VIGO15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12489
Detalles:
- TITULACIÓN: LICENCIATURA OU GRAO EN BIOLOXÍA, CIENCIAS DO MAR OU CIENCIAS AMBIENTAIS. - INGLÉS NIVEL C1 - DESCRICIÓN DA OCUPACIÓN: PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS E MOSTRAXES A PÉ DE COSTA. POSTA A PUNTO E APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EFECTOS BIOLÓXICOS (BIOENSAIOS E BIOMARCADORES) EN RELACIÓN Á AVALIACIÓN DA CONTAMINACIÓN MARIÑA. XERACIÓN DE INVENTARIO DE DATOS, GRÁFICOS, MAPAS, ETC. MEDIANTE EQUIPOS INFORMÁTICOS. ELABORACIÓN DE INFORMES E DOCUMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. DIFUSIÓN DE RESULTADOS. - VALORARASE EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 12 MESES EN TRABALLOS SOBRE ECOTOXICOLOGÍA E EFECTOS BIOLÓXICOS DA CONTAMINACIÓN MARIÑA. DOUTORAMENTO RELACIONADO COS EFECTOS BIOLÓXICOS DA CONTAMINACIÓN MARIÑA. BOLSAS EN UNIVERSIDADES E CENTROS DE INVESTIGACIÓN MARIÑOS, PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN E PUBLICACIÓNS E INFORMES CIENTÍFICOS RELACIONADOS COA CONTAMINACIÓN MARIÑA E OS SEUS EFECTOS. PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS, CURSOS DE FORMACIÓN RELACIONADOS COA CONTAMINACIÓN MARIÑA E OS SEUS EFECTOS.
Cargo:
BIÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 O SI LLAMA FUERA DE GALICIA 981900643
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12499 DEPENDENTES DE FLORERÍA FERROL15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12499
Detalles:
NECESÍTASE SABER FACER XARDINEIRAS E COROAS DE FLORES.
Cargo:
DEPENDENTES DE FLORERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 981337282
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12516 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL FOZ15/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12516
Detalles:
ASESORÍA SELECCIONA PARA O DEPARTAMENTO LABORAL A TITULADOS UNIVERSITARIOS EN RELACIÓNS LABORAIS OU EN EMPRESARIAIS CON EXPERIENCIA (MÍN. 12 MESES) E COÑECEMENTOS ACTUALIZADOS EN ASESORÍA PARA CONFECCIÓN DE NÓMINAS, LIQUIDACIÓN DE SEGUROS SOCIAIS, CONTRATOS, ALTAS, BAIXAS, LIQUIDACIÓN DE IMPOSTOS, ASESORAMENTO LABORAL,... VALORARASE COÑECEMENTO DE PROGRAMAS DE A3, ESPECIALMENTE A3 NOM
Cargo:
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982870686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12364 ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL OURENSE14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12364
Detalles:
ENCARGADO DE EDIFICACIÓN EN OURENSE CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
Cargo:
ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
CORREO ELECTRÓNICO: admon@construccionesalea.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12367 TRABALLADORES SOCIAIS SILLEDA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12367
Detalles:
PERSOA TITULADA EN TRABALLO SOCIAL CUN MÍNIMO DE SEIS MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN E PERMISO DE CONDUCIR; PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AO CLIENTE, COORDINACIÓN DE SERVIZOS, XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE E ELABORACIÓN DE INFORMES. VALORARASE EXPERIENCIA EN DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN, ESTAR COLEXIADO E COÑECEMENTO AVANZADO DE OFIMÁTICA. XORNADA COMPLETA.
Cargo:
TRABALLADORES SOCIAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 Ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12378 CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T. SANTIAGO DE COMPOSTELA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12378
Detalles:
Reparto de paquetería a empresas e particulares. Imprescindible certificado de DISCAPACIDADE. Permiso de conducir B
Cargo:
CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12384 ENGRAXADORES DE MÁQUINAS DE BARCOS NOIA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12384
Detalles:
1 POSTO DE ENGRAXADOR DE MÁQUINAS DE BARCOS. XORNADA COMPLETA
Cargo:
ENGRAXADORES DE MÁQUINAS DE BARCOS
Medio de contacto:
Teléfono : 881867366
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12385 VIXILANTES DE COMEDOR ESCOLAR MUIÑOS14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12385
Detalles:
UNHA PRAZA DE VIXIANTE COMERDOR ESCOLAR EN MUIÑOS, DURACION CONTRATO 10 DÍAS.
Cargo:
VIXILANTES DE COMEDOR ESCOLAR
Medio de contacto:
Teléfono : 988788080
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12388 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL SANTIAGO DE COMPOSTELA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12388
Detalles:
GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. PERMISO DE CONDUCIR
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12394 MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS SANTIAGO DE COMPOSTELA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12394
Detalles:
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA PERMISO DE CONDUCIR INCORPORACIÓN INMEDIATA
Cargo:
MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12406 DEPENDENTES DE COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS E/OU INFORMÁTICA CARBALLO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12406
Detalles:
Dependente/a para tenda de telefonía. 12 meses de experiencia.
Cargo:
DEPENDENTES DE COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS E/OU INFORMÁTICA
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12408 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL SANTA COMBA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12408
Detalles:
Condutor camión para almacén. Con capacitación.
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12419 PEÓNS FORESTAIS XINZO DE LIMIA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12419
Detalles:
PEON FORESTAL.
Cargo:
PEÓNS FORESTAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12420 CAMAREIROS, EN XERAL SOBER14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12420
Detalles:
CAMAREIROS/AS CON EXPERIENCIA
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828700
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12415 XERENTES DE EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS, DE CAZA, DE SILVICULTURA E/OU FORESTAIS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS LUGO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12415
Detalles:
NECESÍTASE XERENTE CON 24 MESES DE EXPERIENCIA, E COA TITULACIÓN DE LICENCIADO EN VETERINARIA OU ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA E CON COÑECEMENTOS BÁSICOS DE INGLÉS, PARA DIRECCIÓN TÉCNICA CON COÑECEMENTOS DE ZOOTECNIA ESPEC. GANDO BOVINO DE CARNE, INDUSTRIA CÁRNICA. FUNCIÓNS PRINCIPAIS: ELABORACIÓN MEMORIAS TÉCNICAS (WORD, EXCEL), ORGANIZAR EQUIPO DE TRABALLO DE CONTROLADORES DE CAMPO, ASISTENCIA A REUNIÓNS MOI ESPORÁDICAS NO MINISTERIO AGRICULTURA (MADRID). CONTRATO INDEFINIDO, EN HORARIO DE 08:00 A 15:00 DE LUNS A VENRES.
Cargo:
XERENTES DE EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS, DE CAZA, DE SILVICULTURA E/OU FORESTAIS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (HORARIO DE 09:00 A 14:00 DE LUNS A VENRES)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12423 EMPREGADOS DE FOGAR LALIN14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12423
Detalles:
PARA TRABALLAR XORNADA PARCIAL DE 15 HORAS SEMANAIS DURANTE TRES MESES.
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12428 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIZOS DE ALMACENAMENTO E RECEPCIÓN LUGO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12428
Detalles:
NECESÍTASE ADMINISTRATIVO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA TAREFAS CONTABLES E XESTIÓN DO ALMACEN. TITULACIÓN DE FP ADMINISTRATIVO OU DIPLOMADO EN EMPRESARIAS.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIZOS DE ALMACENAMENTO E RECEPCIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (HORARIO DE 09:00H. A 14:00H. DE LUNS A VENRES)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12426 EMPREGADOS DE FOGAR GROVE, O14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12426
Detalles:
EMPREGADA DE FOGAR PARA O GROVE PERMISO DE CONDUCIR B TAREFAS: COCIÑA, LIMPEZA E COIDADO DUN ANCIÁN
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12431 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL CAMBRE14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12431
Detalles:
ELECTRICISTAS CON EXPERINCIA MÍNIMA DE 5 ANOS EN CABLEADO E CONEXIONADO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS. CURSO PRL DE 60 H. E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR POR TODO O TERRITORIO AUTONÓMICO E NACIONAL
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12436 FORMADORES DE FORMADORES POBRA DO CARAMIÑAL, A14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12436
Detalles:
DOCENTE DINAMIZADOR/A PARA IMPARTIR 4 SESIONS FORMATIVAS A PERSOAS COIDADORAS NON PROFESIONAIS DE PERSOAS DEPENDENTES.
Cargo:
FORMADORES DE FORMADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12440 CAMAREIROS, EN XERAL VILABOA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12440
Detalles:
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA PARA ZONA DE VILABOA. RESIDENTES EN LA ZONA O ALREDEDORES: ARCADE, REDONDELA, PONTEVEDRA.
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12442 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL CAMBADOS14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12442
Detalles:
FISIOTERAPEUTAS , EN XERAL LOCALIDADE: CAMBADOS
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12449 COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS VILAGARCIA DE AROUSA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12449
Detalles:
NECESITASE EN VILAGARCIA DE AROUSA COIDADOR PERSOAL DEPENDENTE OU ANIMADOR XERIATRICO.CM DE AUXILIAR DE ENFERMERIA OU CERTFIFICADO DE PROFESIONALIDADE.PERMISO DE CONDUCIR " B". XORNADA PARCIAL DE MAÑA
Cargo:
COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
Medio de contacto:
Teléfono :CHAMAR AO/AL 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12369 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS SARRIA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12369
Detalles:
DIPLOMATURA OU GRAO ENFERMERÍA
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982829001
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12368 CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T. OURENSE14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12368
Detalles:
REPARTIDOR MERCANCIA
Cargo:
CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12392 ALBANEIS BOIRO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12392
Detalles:
OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E CARNET DE CONDUCIR
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12425 TRABALLADORES DA CRÍA DE ANIMAIS PARA PELETERÍA CURTIS14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12425
Detalles:
PEÓNS PARA GRANXA DE VISÓNS
Cargo:
TRABALLADORES DA CRÍA DE ANIMAIS PARA PELETERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12424 CONDUTORES-OPERADORES DE RETROESCAVADORA (MOVEMENTO DE TERRAS) FERROL14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12424
Detalles:
IMPRESCINDIBLE TER O CURSO DE OPERADOR DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA DE MOVEMENTOS DE TERRAS
Cargo:
CONDUTORES-OPERADORES DE RETROESCAVADORA (MOVEMENTO DE TERRAS)
Medio de contacto:
Teléfono : 981337282
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12441 ALBANEIS POIO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12441
Detalles:
ALBANEL OFICIAL 1ª. IMPRESCINDINBLE CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886206665
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12444 ALBANEIS POIO14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12444
Detalles:
ALBANEL OF2ª. IMPRESCINDIBLE CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886206665
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12452 CRISTALEIROS DE EDIFICIOS CORUÑA, A14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12452
Detalles:
COLOCADOR DE CRISTAIS PARA A CORUÑA. 12 MESES DE EXPERIENCIA . CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA.PERMISO DE CONDUCIR.
Cargo:
CRISTALEIROS DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12454 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL VILANOVA DE AROUSA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12454
Detalles:
Necesitgase en Vilanova de Arousa adminsitrativo/a para facturación/albarans e xestión directa cos proveedores e clientes imprescindible nivel alto do idioma Francés eo Office CM administración Xornada completa
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12457 FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA VILANOVA DE AROUSA14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12457
Detalles:
Necesitase en Vilanova de Arousa docente de informática para impartir cursos AFD de Seguridade Informática. Imprescindible curso CAP o Formador de fFormadores con polo menos 1 ano de experiencia. O curso a impartir é do nivel 3.Titulación requerida Diplomado o Grao universitario na especialidade de informática. Xornada parcial de tarde
Cargo:
FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA
Medio de contacto:
Teléfono : chamar /llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11622 CARPINTEIRO EN XERAL ESTRADA, A14/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11622
Detalles:
CARPINTEIRO.PREFERIBLEMENTE OFICIAL 1º. En caso de non atopar nesta categoría, buscamos oficial de 2º, 3º ou peón. Tarefas: Fabricación e montaxe de mobles. Responsabilidades, tarefas e salario segundo a categoría profesional da persoa contratada. Salarios brutos: Oficial 1º: 1605,88 euros; Oficial 2º: 1546,58 euros ; Ayudante: 1463,05 euros; Peón: 1428,09 euros Interesados. Enviar CV a: renoa@renoaasesores.com e Con coñecemento a elisa.gonzalez.perez@xunta.es Teléfono: 986 590 162 Contacto: Víctor Coto
Cargo:
CARPINTEIRO EN XERAL
Medio de contacto:
Email: : renoa@renoaasesores.com y Con conocimiento a elisa.gonzalez.perez@xunta.es o por teléfono: 986 590 162
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12280 CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN VIGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12280
Detalles:
PRECÍSASE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE E OS PERMISOS DE CONDUCIR C+E E D, CON DISPOÑIBILIDADE PARA SAIR FORA DE GALICIA. VALORARANSE COÑECEMENTOS DE MECÁNICA
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12285 OPERADORES DE MÁQUINA FRESADORA CON CONTROL NUMÉRICO (METAIS) PORRIÑO, O11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12285
Detalles:
FRESADOR CNC OFICIAL EXPERIENCIA 24 MESES INTERPRETACION DE PLANOS
Cargo:
OPERADORES DE MÁQUINA FRESADORA CON CONTROL NUMÉRICO (METAIS)
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12290 ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12290
Detalles:
GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA.
Cargo:
ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12302 ASISTENTES DOMICILIARIOS PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12302
Detalles:
REALIZACIÓN DE TAREFAS DE AUXILIO NO ASEO PERSOAL E ACOMPAÑAMENTO AO CENTRO DE DÍA. REQUÍRESE EXPERIENCIA E FORMACIÓN SOCIOSANITARIA.
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12317 ASISTENTES DOMICILIARIOS TRIACASTELA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12317
Detalles:
PRECÍSASE ASISTENTE DOMICILIARIO PARA TRIACASTELA
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12320 ALBANEIS CANGAS11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12320
Detalles:
ALBANEL OFICIAL DE SEGUNDA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, CURSO PRL 60 HORAS Y CURSO PRL ESPECIFICO ALBANELARIA 6 HORAS.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12335 XEFES DE EQUIPO DE OBRA SANTIAGO DE COMPOSTELA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12335
Detalles:
CONTRATO EN PRÁCTICAS. Axudante de xefe de obras. Valoración con discapacidade.
Cargo:
XEFES DE EQUIPO DE OBRA
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12338 DEPENDENTES DE FLORERÍA VIGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12338
Detalles:
REQUÍRESE DEPENDENTE DE FLORERÍA PARA CONTRATO TEMPORAL (1-2 SEMANAS)
Cargo:
DEPENDENTES DE FLORERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12340 FONTANEIROS PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12340
Detalles:
Fontaneiro calefactor con experiencia, curso básico de prevención de riscos e específico de fontanería
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12342 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12342
Detalles:
Contrato de formación. Menor de 25 anos e sen titulación relacionada ca ocupación.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12346 PROFESORES DA ÁREA DE MATEMÁTICAS (ENSINO SECUNDARIO) PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12346
Detalles:
Docente de matemáticas e ciencias para academia. Requírese titulación universitaria
Cargo:
PROFESORES DA ÁREA DE MATEMÁTICAS (ENSINO SECUNDARIO)
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12351 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC VILAGARCIA DE AROUSA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12351
Detalles:
Necesitase en Vilagarcia de Arousa axudante de carpinteria metálicz< . Xornada parcial de tarde.
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12352 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC TUI11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12352
Detalles:
PRECÍSASE CARPINTEIRO/A DE ALUMINIO, OFICIAL (1ª, 2ª OU 3ª), PARA CONTRATO DE REMUDA. DESEMPREGADO NON OCUPADO. EXPERIENCIA DE 6 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DE 2 ANOS A TEMPO PARCIAL (7 HORAS DIARIAS)
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12357 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC VILAGARCIA DE AROUSA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12357
Detalles:
Necesitase en Vilagarcia de Arousa ofical de primeira/segunda para fabricación de estructuras para portas prefabricadas.Traballo en arillos, prensa e monstaxe de portas con moldura. Exper. de 24 meses en traballos en fabrica de portas. Valorase carné de carretillero. XXornada completa
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12360 MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA VILANOVA DE AROUSA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12360
Detalles:
Necesitase en Vilanova de Arousa patron de litoral ou cabotaje con 12 meses de experiencia en tarefas de dragas.Carne de competencia mariñeira.Xornada completa
Cargo:
MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA
Medio de contacto:
Teléfono : Chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12361 SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS LIXEIRAS VILAGARCIA DE AROUSA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12361
Detalles:
Necesitase en Vilagarcia de Arousa soldadores oficiaes con 6 meses de experiencia na carpinteria metáica /e ferro . Xornada completa
Cargo:
SOLDADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS LIXEIRAS
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/alm 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12362 DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR VILANOVA DE AROUSA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12362
Detalles:
Necesitase en Vilanova de Arousa dependente de tecidos e pezas de vestir con 6 meses de experiencia. Xornada completa
Cargo:
DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR
Medio de contacto:
Teléfono : chamnar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12284 ALBANEIS VIGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12284
Detalles:
ALBANEIS OFICIAL PRIMEIRA ,AMPLA EXPERIENCIA E PREVENCION DE RISCOS LABORAIS
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110924
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12287 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS LUGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12287
Detalles:
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN CON EXPERIENCIA.
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12314 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12314
Detalles:
ELECTRICISTA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12318 EDUCADORES SOCIAIS LUGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12318
Detalles:
EDUCADOR SOCIAL CON CARNÉ DE CONDUCIR -- TER REMATADO OS ESTUDOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.
Cargo:
EDUCADORES SOCIAIS
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12323 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL LUGO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12323
Detalles:
NECESÍTASE PERSOAL DE LIMPEZA (LIMPEZA DE GARAXES, CRISTAIS, ETC CON ASPIRADOR, FREGADORA E MÁQUINA A PRESÍÓN). CARNÉ DE CONDUCIR. PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA.
Cargo:
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12325 ALBANEIS TOMIÑO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12325
Detalles:
PRECÍSASE ALBANEL OFICIAL SEGUNDA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12327 ALBANEIS REDONDELA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12327
Detalles:
NECESÍTASE ALBANEL OFICIAL DE 2ª CON 12 MESES DE EXPERIENCIA RESIDENTE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110605
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12319 CAMAREIROS, EN XERAL CAMBADOS11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12319
Detalles:
CAMAREIROS, EN XERAL (OFICIAL 1ª) CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LOCALIDADE: CAMBADOS
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12339 INSTALADORES DE CONDUCIÓNS DE AIRE ACONDICIONADO E VENTILACIÓN PONTEVEDRA11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12339
Detalles:
FONTANEIRO INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO. 12 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. PREVENCION RISCOS LABORAIS.
Cargo:
INSTALADORES DE CONDUCIÓNS DE AIRE ACONDICIONADO E VENTILACIÓN
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12343 DEPENDENTES DE PRODUTOS ALIMENTARIOS E BEBIDAS BOIRO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12343
Detalles:
MINIMO 6 MESES DE EXPERIENCIA, CONTRATO A TEMPO PARCIAL
Cargo:
DEPENDENTES DE PRODUTOS ALIMENTARIOS E BEBIDAS
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12341 SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO, EN XERAL MEAÑO11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12341
Detalles:
SOLDADOR POR MIG-MAG/ ARCO ELÉCTRICO, (OFICIAL 1ª- AXUDANTE) CON 6 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA LOCALIDADE: MEAÑO VALÓRANSE COÑECEMENTOS DE ELECTRICIDADE
Cargo:
SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11156 PEÓN GANDEIRO, EN XERAL PORTOMARIN11/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11156
Detalles:
NECESÍTASE PEÓN GANDEIRO. DESEMPREGADO
Cargo:
PEÓN GANDEIRO, EN XERAL
Medio de contacto:
TELÉFONO: 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12206 TÉCNICOS EN XESTIÓN DE STOCKS E/OU ALMACÉN CERDEDO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12206
Detalles:
TECNICO EN XESTION DE ALMACENS E STOCK PARA CERDEDO. GESTIÓN DE ALMACEN E CONTROL LOXISTICO, ORGANIZACION DE CARGAS E RUTAS. EXPERIENCIA PREVIA E CAPACIDADE DE PLANIFICACION. PERMISO DE CONDUCIR "B". DOMICILIO CERCANO AL PUESTO DE TRABAJO.
Cargo:
TÉCNICOS EN XESTIÓN DE STOCKS E/OU ALMACÉN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12207 PROTÉSICOS DENTAIS SAN CIBRAO DAS VIÑAS10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12207
Detalles:
PREFERIBLEMENTE COA TITULACIÓN OBTIDA RECENTEMENTE.
Cargo:
PROTÉSICOS DENTAIS
Medio de contacto:
CORREO ELECTRÓNICO: marta.sanz@sineldent.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12208 PERRUQUEIRO UNISEX LALIN10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12208
Detalles:
CONTRATO A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12204 COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS FERROL10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12204
Detalles:
COIDADOR/A PERSOAS DEPENDENTES. CONTRATO EN PRÁCTICAS. REQUÍRESE POSUIR O CICLO DE TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS ( ESTUDOS REMATADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS)
Cargo:
COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
Medio de contacto:
Teléfono : 981337283
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12211 LAVACOCHES Á MAN SANTIAGO DE COMPOSTELA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12211
Detalles:
Imprescindible: Certificado de DISCAPACIDADE e permiso de conducir B. Limpeza interior e exterior de vehículos novos, ocasión e de taller.
Cargo:
LAVACOCHES Á MAN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12218 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL LUGO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12218
Detalles:
GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA.
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES EN HORARIO DE 9 A 14 HORAS)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12242 MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS LUGO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12242
Detalles:
NECESÍTASE PROFESOR/A DE IOGA OU HATHA IOGA
Cargo:
MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES EN HORARIO DE 9 A 14 HORAS)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12243 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC SANTIAGO DE COMPOSTELA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12243
Detalles:
SOLDADOR CON MÍNIMO 36 MESES DE EXPERIENCIA PARA TRABALLOS EN TALLER E OBRA// VALORARASE FORMACIÓN COMO TÉCNICO EN SOLDADURA E CALDEIRARÍA// PERMISO DE CONDUCIR B1// XORNADA COMPLETA.
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12248 CAMAREIROS, EN XERAL CUNTIS10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12248
Detalles:
PRECÍSASE CAMAREIRO/A AXUDANTE PARA FIN DE SEMANA
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12252 CARPINTEIROS, EN XERAL SANTIAGO DE COMPOSTELA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12252
Detalles:
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN TALLER DE MÍNIMO 12 MESES// VALORABLE VERSATILIDADE E COÑECEMENTOS EN OUTROS CAMPOS DA CONSTRUCCIÓN// CONTRATO TEMPORAL POR UN ANO// XORNADA COMPLETA.
Cargo:
CARPINTEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12256 DEPENDENTES DE FLORERÍA LUGO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12256
Detalles:
NECESÍTASE AXUDANTE DEPENDENTE DE FLORERÍA PARA ÉPOCA DE SANTOS. (DURACIÓN CONTRATO 6 DÍAS)
Cargo:
DEPENDENTES DE FLORERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12264 MONTADORES DE GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS, EN XERAL NARON10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12264
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL OFICIAL 1ª A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA DE 36 MESES. VALORARASE O CURSO PRL DE MONTADOR DE ANDAMIOS E PRL TRABALLOS EN ALTURA
Cargo:
MONTADORES DE GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12266 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS REDONDELA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12266
Detalles:
PRECISASE PEÓN DA CONSTRUCCIÓN PARA TRABALLOS EN PEDRA E MADEIRA, DE REDONDELA E ALREDEDORES CON FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
oficina.emprego.redondela@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12259 COIDADORES DE GARDERÍA INFANTIL TORDOIA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12259
Detalles:
CONTRATO DE INTERINIDADE-DURACIÓN 60 DÍAS. REQUISITOS SEGUNDO AS BASES DA CONVOCATORIA: LICENCIATURA EN PEDAGOXÍA, PSICOPEDAGOXÍA, TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS DA EDUCACIÓN (RAMA EDUCACIÓN INFANTIL), TÍTULO DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INFANTIL OU SIMILAR. EXPERIENCIA ACREDITADA DE COIDADO DE NENOS.
Cargo:
COIDADORES DE GARDERÍA INFANTIL
Medio de contacto:
Teléfono : 881960456
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12267 EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS) OURENSE10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12267
Detalles:
CONTRATO DE TRABALLO DE 1 ANO PRORROGABLE. URXE INCORPORACIÓN
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS)
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12276 ALBANEIS MEAÑO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12276
Detalles:
ALBANEL (OFICIAL 2ª) CON 24 MESES DE EXPERIENCIA PERMISO DE CONDUCIR B LOCALIDADE: MEAÑO
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12221 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA PONTEVEDRA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12221
Detalles:
XORNADA PARCIAL. PERMISOS DE CONDUCIR A E A1.
Cargo:
CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12216 COMERCIAL DE SEGUROS-VENDEDOR TÉCNICO PORRIÑO, O10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12216
Detalles:
PERSOAS CON EXPERIENCIA EN RELACIÓN CO CLIENTE, CAPACIDADE DE COMUNICACIÓN E TRABALLO EN EQUIPO. PROMOCIÓN DE SEGUROS PRIVADOS
Cargo:
COMERCIAL DE SEGUROS-VENDEDOR TÉCNICO
Medio de contacto:
012 http://emprego.xunta.es/
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12226 MECÁNICOS NAVAIS BERGONDO10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12226
Detalles:
PERSOA PARA MONTAXE E DESMONTAXE DE XERADORES EÓLICOS, CO-XERACIÓN E GRANDES MOTORES. EXPERIENCIA MÍNIMA 36 MESES
Cargo:
MECÁNICOS NAVAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12241 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS SANTIAGO DE COMPOSTELA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12241
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA// EXPERIENCIA 6 MESES// VALORARASE EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE PLACA DE XESO (PLADUR) E CARPINTERÍA
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12246 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS MONFORTE DE LEMOS10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12246
Detalles:
GRADUADO/A OU DIPLOMADO/A EN ENFERMERIA
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828700
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12254 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL MOS10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12254
Detalles:
CONDUTOR DE CAMIÓN CARNET C MUDANZAS TARXETA DE CUALIFICACION CONDUTOR
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12261 ASISTENTES DOMICILIARIOS RIBADAVIA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12261
Detalles:
persoa con titulacion para axuda a domicilio
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
serviciossociais@ribadavia.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12272 MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA RIBEIRA10/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12272
Detalles:
.
Cargo:
MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/10674 CONDUTOR DE CAMION T.I.R (TRANSPORTE INTERNACIONAL) MONFORTE DE LEMOS09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/10674
Detalles:
CONDUTOR DE CAMION PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADURIAS. CAP E TARXETA DE TACOGRAFO
Cargo:
CONDUTOR DE CAMION T.I.R (TRANSPORTE INTERNACIONAL)
Medio de contacto:
Teléfono: 982 828 702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12106 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA OURENSE09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12106
Detalles:
REPARTIDOR CON PERMISO DE CONDUCIR: A1, A2 OU B.
Cargo:
CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12116 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA LUGO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12116
Detalles:
NECESÍTASE REPARTIDOR DE COMIDA A DOMICILIO EN MOTO, CARNÉ DE CONDUCIR DE MOTO OU COCHE. XORNADA PARCIAL 80H/MES
Cargo:
CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 9:00H A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12118 GUARDESES PEREIRO DE AGUIAR, O09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12118
Detalles:
PRECISASE GUARDES PARA FINCA EN PEREIRO DE AGUIAR, PARA FACER TAREFAS DE XARDINEIRIA, CIODADO DE ANIMAIS DOMESTICOS, LIMPEZA DA CASA E MANTEMENTO EN XERAL. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR E DISPOSTO/A A RESIDIR NA FINCA.
Cargo:
GUARDESES
Medio de contacto:
Teléfono : 617316694 OU CHAARROSA@YAHOO.ES
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12119 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL SAN CIBRAO DAS VIÑAS09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12119
Detalles:
CONDUTOR DE CAMION CARNÉ C -CAP -ADR
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988381020 mpulido@tautoradio.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12121 MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS VILALBA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12121
Detalles:
CO CARNÉ DE CONDUCIR B. QUE POIDA MANEXAR CARRETILLA ELEVADORA CON 24 MESES EXPERIENCIA
Cargo:
MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828911
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12129 CAMAREIROS, EN XERAL BETANZOS09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12129
Detalles:
DOCE MESES DE EXPERIENCIA. XORNADA PARCIAL (FINS DE SEMANA)
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12125 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A EN MOTOCICLETA OU CICLOMOTOR PONTEVEDRA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12125
Detalles:
TAREFAS DE REPARTO. XORNADA PARCIAL (80 horas mensuais). PERMISOS DE CONDUCIR A E B. GRADUADO ESCOLAR
Cargo:
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A EN MOTOCICLETA OU CICLOMOTOR
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12130 SOLDADORES POR MIG-MAG GUITIRIZ09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12130
Detalles:
DESEMPREGADO/A. COÑECEMENTO SOLDADURA MIG-MAG. DURACIÓN DO CONTRATO 60 DÍAS.
Cargo:
SOLDADORES POR MIG-MAG
Medio de contacto:
Teléfono : 982828911
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12132 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL TEO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12132
Detalles:
GRAO OU DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. XORNADA COMPLETA
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12138 CAMAREIROS, EN XERAL SANTIAGO DE COMPOSTELA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12138
Detalles:
CAMAREIRO CON PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. XORNADA COMPLETA.
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12137 FONTANEIROS BOQUEIXON09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12137
Detalles:
AS PROPIAS DA SUA CATEGORÍA PROFESIONAL. EXPERIENCIA PRINCIPALMENTE NA MONTAXE DE CALDEIRAS E CALEFACCIÓNS.
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12141 CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T. FRIOL09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12141
Detalles:
NECESÍTASE REPARTIDOR A CLIENTES E DISTRIBUIDORES POR TODA GALICIA. CON EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR B.
Cargo:
CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T.
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12151 PSICÓLOGOS, EN XERAL VERIN09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12151
Detalles:
FORMACIÓN EN IGUALDADE. XORNADA: PARCIAL 10 HORAS SEMANAIS. PSICÓLOGA CON EFOQUE DE XÉNERO PARA TRABALLAR CON MULLERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE.
Cargo:
PSICÓLOGOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788326
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12150 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA CORUÑA, A09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12150
Detalles:
REPARTIDOR. CARNET A1, A2. XORNADA PARCIAL.
Cargo:
CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12170 ASISTENTES DOMICILIARIOS VALGA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12170
Detalles:
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR CON TRES MESES DE EXPERIENCIA. DESEMPREGADA/O. RESIDENCIA ZONA DE VALGA E TITULACIÓN DE TÉCNICA/O DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA / CERTICADO PROFESIONALIDADE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN DOMICILIO OU AUXILIAR DE AXUDA NO DOMICILIO. PERMISO CONDUCIR
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12178 BIÓLOGOS ABEGONDO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12178
Detalles:
12 MESES DE EXPERIENCIA. EXCLUSIVAMENTE LICENCIATURA/GRAO EN CIENCIAS DO MAR. PRODUCIÓN DE MACROALGAS E O SEU CONTROL
Cargo:
BIÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12180 ALBANEIS PASTORIZA, A09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12180
Detalles:
PRECISASE UN ALBANEL OFICIAL DE 2ª OU PEÓN DA CONSTRUCCIÓN PARA A PASTORIZA.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828460
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12100 OPERADORES DE MÁQUINAS DE CURTIDO DE PELES E COIROS (DESENCALADO, RENDIDO, PIQUELAXE, DESENGRAXADO E CURTIDO) PORRIÑO, O09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12100
Detalles:
OPERARIO PARA MANIPULACION DE PELES EN BRUTO CARNET C1 CAP
Cargo:
OPERADORES DE MÁQUINAS DE CURTIDO DE PELES E COIROS (DESENCALADO, RENDIDO, PIQUELAXE, DESENGRAXADO E CURTIDO)
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12102 ENCOFRADORES CANGAS09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12102
Detalles:
MONTADORES DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CON 6 MESES DE EXPERIENCIA, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FUERA DE LA PROVINCIA Y CON VEHICULO PROPIO. LOS CANDIDATOS DEBEN DISPONER DE LOS SIGUENTES CURSOS: 2º CICLO DE MONTAJE DE PREFABRICADOS DE HORMIGON, 2º CICLO APARATOS ELEVADORES 6 HORAS, CURSO TEORICO-PRACTICO DE TRABAJOS EN ALTURA, CURSO TEORICO-PRACTICO DE MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS Y DE CARRETILLAS ELEVADORAS.
Cargo:
ENCOFRADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12115 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL ZAS09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12115
Detalles:
OFICIAL CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E PRL BASICO 60 H E ESPECIFICO DE 6H
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12123 MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS PONTEVEDRA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12123
Detalles:
Permiso de conducir
Cargo:
MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN E/OU MERCADO DE ABASTOS
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12131 PROTÉSICOS DENTAIS XINZO DE LIMIA09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12131
Detalles:
PROTESICO-A DENTAL.
Cargo:
PROTÉSICOS DENTAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12094 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA VIGO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12094
Detalles:
REPARTIDOR/A EN MOTO OU COCHE CON CARNET DE CONDUCIR A1 OU A2 OU B.
Cargo:
CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR E/OU MOTOCARRO, AGÁS MENSAXERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 012 / 886110989
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12114 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL VIGO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12114
Detalles:
REQUÍRESE PERSOA CON DISCPACIDAD, TITULACIÓN DE TÉCNICO EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA OU TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Cargo:
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12149 AUXILIARES DE ENFERMERÍA OURENSE09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12149
Detalles:
DISCAPACITADA/O. XORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA
Cargo:
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12161 COCIÑEIROS, EN XERAL ESTRADA, A09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12161
Detalles:
PRECÍSASE AXUDANTE COCIÑA A XORNADA COMPLETA, CONTRATO TEMPORAL
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12019 FARMACEUTICO, EN XERAL LUGO09/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12019
Detalles:
NECESÍTASE FARMACEUTICO/A. CONTRATO INDEFINIDO
Cargo:
FARMACEUTICO, EN XERAL
Medio de contacto:
TELEFONO: 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12079 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL VILAGARCIA DE AROUSA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12079
Detalles:
ELECTRICISTA PEÓN/APRENDIZ CON FORMACIÓN BÁSICA DE ELECTRICISTA (CICLO OU EQUIVALENTE)
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12080 AXENTES COMERCIAIS TUI08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12080
Detalles:
PRECÍSASE AXENTE COMERCIAL PARA PROMOCIÓN DE SEGUROS PRIVADOS, CONCERTACIÓN DE ENTREVISTAS CON CLIENTES E VENDA DE SEGUROS. CONTRATO MERCANTIL. CARNÉ DE CONDUCIR B. FORMACIÓN MÍNIMA: BACHARELATO
Cargo:
AXENTES COMERCIAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12083 ENCOFRADORES CARBALLO08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12083
Detalles:
Oficiais de primeira e segunda cunha experiencia mínima de 12 meses como encofrador e como gruísta. Con formación en riscos laborais
Cargo:
ENCOFRADORES
Medio de contacto:
012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12084 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS TUI08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12084
Detalles:
PRECÍSASE PEÓN DA CONSTRUCIÓN CON EXPERIENCIA DE 60 MESES E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (BÁSICO E ESPECÍFICO DO POSTO) CARNÉ DE CONDUCIR B CONTRATO A XORNADA COMPLETA DE 4 MESES
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12073 FONTANEIROS PORTO DO SON08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12073
Detalles:
Un posto de fontaneiro en Porto do Son. Experiencia mínima: 1 ano
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
Teléfono : 881867366
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12088 TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL PORTO DO SON08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12088
Detalles:
Un posto de electricista en Porto do Son. Experiencia mínima: 1 ano
Cargo:
TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881867366
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12071 ALBANEIS MEAÑO08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12071
Detalles:
ALBANEL (OFICIAL 1ª-2ª) PARA MEAÑO TRABALLO TEMPORAL DUNHA SEMANA, A TEMPO COMPLETO
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12091 AXENTES DE SEGUROS PONTEAREAS08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12091
Detalles:
AXENTE DE SEGUROS PARA EMPRESA DE SEGUROS E REASEGUROS. NIVEL DE TITULACIÓN ACADÉMICA MÍNIMO DE BACHARELATO. PERMISO DE CONDUCIR TIPO "B". CONTRATO MERCANTIL.
Cargo:
AXENTES DE SEGUROS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12066 PINTORES E/OU EMPAPELADORES TUI08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12066
Detalles:
PRECÍSASE PINTOR/A OFICIAL PRIMEIRA PARA OBRAS, CON DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (20 HORAS OU 60 HORAS MÁIS O ESPECÍFICO DO POSTO DE TRABALLO). CONTRATO A XORNADA COMPLETA DE 4 MESES.
Cargo:
PINTORES E/OU EMPAPELADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 886110777
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12068 COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIXEIROS (CONSTRUCIÓN) TUI08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12068
Detalles:
PRECÍSASE COLOCADOR/A DE PLADUR, OFICIAL PRIMEIRA, CON EXPERIENCIA DE 5 AÑOS E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (20 HORAS OU 60+6 ESPECÍFICO DO POSTO) CARNÉ DE CONDUCIR B CONTRATO DE 4 MESES A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIXEIROS (CONSTRUCIÓN)
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12072 PINTORES E/OU EMPAPELADORES ALLARIZ08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12072
Detalles:
PINTOR E EMPAPELADOR PARA ALLARIZ.
Cargo:
PINTORES E/OU EMPAPELADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12075 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL VILAGARCIA DE AROUSA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12075
Detalles:
FISIOTERAPEUTA PARA VILAGARCÍA DE AROUSA.
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12078 CAMAREIROS, EN XERAL CARBALLIÑO, O08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12078
Detalles:
CAMAREIRA/O CON EXPERIENCIA
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788120
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12082 PINCHES DE COCIÑA OURENSE08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12082
Detalles:
XORNADA PARCIAL. DISCAPACITADA/O E MAIOR DE 45 ANOS
Cargo:
PINCHES DE COCIÑA
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12093 PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA EN AUGAS COSTEIRAS CAMARIÑAS08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12093
Detalles:
NECESÍTASE PATRÓN/A DE BUQUE DE PESCA EN AUGAS COSTEIRAS. CÓS CARNETS OBLIGATORIOS EN VIGOR. CON EXPERIENCIA DE 30 MESES. EMPRESA DE CAMARIÑAS (A CORUÑA).
Cargo:
PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA EN AUGAS COSTEIRAS
Medio de contacto:
Teléfono : 881880480
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12032 PERRUQUEIRO DE SEÑORAS MARIN08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12032
Detalles:
PERRUQUEIRA OFICIAL DE 1ª CON AMPLA EXPERIENCIA PARA ZONA DE MARIN
Cargo:
PERRUQUEIRO DE SEÑORAS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12031 PERSIANISTAS CORUÑA, A08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12031
Detalles:
PERSIANISTA PARA A CORUÑA. APRENDIZ. 90 DÍAS DE CONTRATO. PREFERIBLEMENTE CON PERMISO DE CONDUCIR.
Cargo:
PERSIANISTAS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12036 TELEOPERADORES CORUÑA, A08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12036
Detalles:
TELEOPERADORA CON 24 MESES DE XPERIENCIA PARA A CORUÑA.
Cargo:
TELEOPERADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12039 PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS ROSAL, O08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12039
Detalles:
PRECÍSASE PSICÓLOGO/A PARA ATENCIÓN TEMPERÁ, INFANTO-XUVENIL E ADULTOS. ESPECIALIDADE: SANITARIA (PREFERENTEMENTE) CONTRATO DUN ANO A XORNADA PARCIAL (25 HORAS SEMANAIS)
Cargo:
PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12052 CAMAREIRO/A PONTEVEDRA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12052
Detalles:
FORMACION EN HIXIENE ALIMENTARIA/ 12 MESES DE EXPERIENCIA
Cargo:
CAMAREIRO/A
Medio de contacto:
012 / emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12056 ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN, EN XERAL CELANOVA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12056
Detalles:
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DE ELECTRICIDADE OU ELECTRÓNICA. PERMISO DE CONDUCIR B1.
Cargo:
ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788080
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12058 MECÁNICOS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL ILLA DE AROUSA, A08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12058
Detalles:
PRECÍSASE PERSOAL AUXILIAR DE MANTEMENTO INDUSTRIAL CON COÑECEMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDADE OU MECÁNICA. NON É NECESARIA FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA NO CASO DE DISPOÑER DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN.
Cargo:
MECÁNICOS DE MANTEMENTO INDUSTRIAL
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12060 MÉDICOS, MEDICINA XERAL SANTIAGO DE COMPOSTELA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12060
Detalles:
Médico/a para residencia de maiores.
Cargo:
MÉDICOS, MEDICINA XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12020 ALBANEIS FORNELOS DE MONTES08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12020
Detalles:
PRECISASE ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN E CON CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
oficina.emprego.redondela@xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12021 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS FORNELOS DE MONTES08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12021
Detalles:
PRECISASE PEÓN DE CONSTRUCCIÓN CON 6 MESES DE EXPERIENCIA, CURSO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
oficina.emprego.redondela@xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12027 COCIÑEIROS, EN XERAL AVION08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12027
Detalles:
persoa camareiro/a ou cociñeiro/a que sepa cociña mexicana tales como tacos y demás
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 617286536
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12030 EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS) PORRIÑO, O08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12030
Detalles:
EMPLEADA DO FOGAR INTERNA CUIDAR UN NENO
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS)
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11979 OPERADORES DE INSTALACIÓNS PARA FABRICAR FERTILIZANTES QUÍMICOS CABANAS08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11979
Detalles:
PRECÍSASE ESPECIALISTA GRANULADOR EN PLATO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN MANEXO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SILICE E MAGNESIO) PARA A CREACIÓN DE FERTILIZANTE EN GRAN E CARNÉ B.
Cargo:
OPERADORES DE INSTALACIÓNS PARA FABRICAR FERTILIZANTES QUÍMICOS
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12037 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL REDONDELA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12037
Detalles:
NECESÍTASE GRADUADO EN ADE OU ECONOMICAS PARA BECA FEUGA.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110605
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12043 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL REDONDELA08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12043
Detalles:
NECESÍTASE CICLO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, COMERCIO INTERNACIONAL OU XESTIÓN DE VENTAS PARA BECA FEUGA.
Cargo:
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110605
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12041 TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN XERAL CAMBADOS08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12041
Detalles:
TÉCNICO SUPERIOR EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TITULACIÓN REQUIRIDA: -DIPLOMATURA EN EMPRESARIAS OU GRAO DA RAMA DE EMPRESAS OU ECONOMÍA LOCALIDADE: CAMBADOS
Cargo:
TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12051 PERRUQUEIRO UNISEX LUGO08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12051
Detalles:
PRECÍSASE PERRUQUEIRO/A CON EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS DE ESTÉTICA.
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 982828645 - 982828648 (OFICINA DE EMPREGO LUGO-NORTE)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12050 TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PORRIÑO, O08/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12050
Detalles:
TÉCNICO MANTEMENTO EXPERIENCIA 12 MESES EXPERIENCIA OU SUPERIOR EN MANTEMENTO ELECTRÓNICO CARNET CARRETILLERO EXPERIENCIA EN AUTOMOCIÓN
Cargo:
TÉCNICOS DE MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/8518 RECOLECTORES SUBMARINOS DE MARISCOS PORTO DO SON07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/8518
Detalles:
NECESARIA TARXETA DE RECOLECTOR DE RECURSOS ESPECIFICOS OU DE MERGULLADOR PROFESIONAL DE 2ª CLASE RESTRINXIDO
Cargo:
RECOLECTORES SUBMARINOS DE MARISCOS
Medio de contacto:
881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11973 ASISTENTES DOMICILIARIOS PADERNE07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11973
Detalles:
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES OU CICLO MEDIO DE ENFERMERÍA /ATENCIÓN Á DEPENDENCIA. PERMISO DE CONDUCIR
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11980 MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN XERAL BOQUEIXON07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11980
Detalles:
TECNICO TALLER MECANICO. OFICIAL 1ª. EXPERIENCIA 30 ANOS EN MAQUINARIA AGRICOLA, REPARACIÓN DE MOTORES DIESEL E GALOSINA, SISTEMAS DE INYECCIÓN. CAIXAS MECÁNICAS E HIDRAULICAS........
Cargo:
MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11988 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS MONFORTE DE LEMOS07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11988
Detalles:
.
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11994 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS MOS07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11994
Detalles:
ENFERMEIRO/A
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886110924
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11997 PERRUQUEIRO UNISEX GUITIRIZ07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11997
Detalles:
EXPERIENCIA 1 ANO CO CARNÉ DE CONDUCIR B
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 982828911
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11996 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL XINZO DE LIMIA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11996
Detalles:
CONDUCTOR CAMIÓN RÍXIDO.
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12002 ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL PONTEVEDRA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12002
Detalles:
ENXEÑERIA/ENXEÑERIA TÉCNICA EN ELECTRICIDADE OBRA CIVIL
Cargo:
ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12005 TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL PONTEVEDRA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12005
Detalles:
FORMACION PROFESIONAL ELECTRICIDADE CONTRATO EN PRÁCTICAS
Cargo:
TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12001 CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE EN CAMIÓN BOIRO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12001
Detalles:
CONDUTOR DE GUINDASTRE RESCATE DE VEHICULOS
Cargo:
CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE EN CAMIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12012 PERRUQUEIRO DE SEÑORAS RIANXO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12012
Detalles:
Búscase perruqueira con experiencia, minimo 24 meses, para traballar de luns a venres polas tardes e sábados de 9 a 17:30
Cargo:
PERRUQUEIRO DE SEÑORAS
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12015 CAPITÁNS E PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA BURELA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12015
Detalles:
PATRON DE BUQUE DE PESCA DE ARRASTRE TITULACIÓN MÍNIMA ESIXIDA PARA EMBARCAR
Cargo:
CAPITÁNS E PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA
Medio de contacto:
Teléfono : 982828444
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11974 ALBANEIS MORAÑA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11974
Detalles:
ALBANEL. OFICIAL 1ª CON 12 MESES DE EXPERIENCIA
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886151125
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11981 CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN SANTA COMBA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11981
Detalles:
Condutor de camión con remolque.
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11983 CAMAREIROS, EN XERAL XINZO DE LIMIA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11983
Detalles:
CAMAREO-A
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11986 MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL LUGO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11986
Detalles:
PRECÍSASE MECÁNICO MONTADOR DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN CON EXPERIENCIA , CAP E CARNÉ C.
Cargo:
MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828645 - 982828648 (OFICINA DE EMPREGO LUGO - NORTE)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11989 ALBANEIS CORUÑA, A07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11989
Detalles:
OFERTA DE OFICIAL 1ª DE ALBANEL PARA A CORUÑA. EXPERIENCIA DE 5 ANOS E CURSO DE PRL BÁSICO DE 60H E PRL ESPECÍFICA DE 6 H. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11999 ALBANEIS MEAÑO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11999
Detalles:
ALBANEL (OFICIAL 1ª-2ª) CON 24 MESES DE EXPERIENCIA PERMISO DE CONDUCIR B LOCALIDADE: MEAÑO
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12004 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS VILAGARCIA DE AROUSA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12004
Detalles:
PRECÍSASE ENFERMEIRA/O CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12007 ASISTENTES DOMICILIARIOS SANXENXO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12007
Detalles:
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO CON FORMACIÓN E/OU EXPERIENCIA PARA ZONA DE SANXENXO. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR.
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 886206665
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12010 CAMAREIROS, EN XERAL CERCEDA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12010
Detalles:
CAMAREIRO/A. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12011 MECÁNICOS-AXUSTADORES DO AUTOMÓBIL, EN XERAL (TURISMOS E FURGONETAS) VIGO07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12011
Detalles:
PRECISASE: OFICIAL CON EXPERIENCIA NAS MARCAS JAGUAR-LAND ROVER E CON TÍTULO DE TÉCNICO ESPECIALISTA NIVEL 3 EXPEDIDO POLA PROPIA FABRICA. OFRECEN CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
MECÁNICOS-AXUSTADORES DO AUTOMÓBIL, EN XERAL (TURISMOS E FURGONETAS)
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12014 COCIÑEIROS, EN XERAL CERCEDA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12014
Detalles:
AXUDANTE DE COCIÑA. CONTRATO INDEFINIDO A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12016 DEPENDENTES DE COMERCIO, EN XERAL TORDOIA07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12016
Detalles:
NECESITASE DEPENDENTE CON: PERMISO DE CONDUCIR, E CARNÉT DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS E DE CARRETILLERO.
Cargo:
DEPENDENTES DE COMERCIO, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881960456
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12017 EMPREGADOS DE FOGAR ORDES07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12017
Detalles:
NECESITASE EMPREGADA DO FOGAR/CUIDADORA PARA ATENDER A PERSOA MAIOR DEPENDENTE E REALIZACIÓN DE TAREFAS DO FOGAR. HORARIOS A ELEXIR: LUNS A VENRES E DOMINGO DE 17 A 19:30 HORAS. SABADO LIBRE OU SABADOS E DOMINGOS DE 9 A 14 H E DE 17 A 19:30 HORAS.
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR
Medio de contacto:
Teléfono : 881960456
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/12018 EMPREGADOS DE FOGAR ORDES07/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/12018
Detalles:
NECESITASE EMPREGADA DO FOGAR/CUIDADORA, PARA CUIDADO DE PERSONA E REALIZACIÓN DE TAREFAS DO FOGAR. CONTRATO A TEMPO PARCIAL, 4 HORAS EN HORARIO, PREFERENTE, DE MAÑÁ.
Cargo:
EMPREGADOS DE FOGAR
Medio de contacto:
Teléfono : 881960456
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/9332 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL LUGO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/9332
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL, XORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS, DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPIA
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/10824 Montador de mobles de madeira. DODRO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/10824
Detalles:
Montaxe de mobles.
Cargo:
Montador de mobles de madeira.
Medio de contacto:
012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11927 COCIÑEIROS, EN XERAL TUI04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11927
Detalles:
PRECÍSASE AXUDANTE DE COCIÑEIRO/A CON EXPERIENCIA. CONTRATO DE 4 MESES A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11929 XARDINEIROS, EN XERAL TUI04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11929
Detalles:
PRECÍSASE PEÓN DE XARDINERÍA PARA DESBROCES EN AUTOESTRADA. EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES. CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN ZONAS VERDES E NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCIÓN.
Cargo:
XARDINEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11931 MESTRES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN XERAL RIBADEO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11931
Detalles:
PRECÍSASE MONITOR DE ROBÓTICA EDUCATIVA CON TITULACIÓN DE MAXISTERIO PRIMARIA OU INFANTIL
Cargo:
MESTRES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982870686
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11930 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL CULLEREDO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11930
Detalles:
ACADEMIA DE CULLEREDO PRECISA PROFESOR DE INGLES PARA CONTRATO TEMPORAL DE 8 MESES CON XORNADA PARCIAL DE TARDE DE 12 HORAS SEMANAIS. REQUISITOS: LICENCIATURA OU GRADO EN FILOLOXIA INGLESA. OS NATIVOS NON PRECISAN TITULACIÓN.
Cargo:
PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11932 DEPENDENTES DE ARTIGOS DE FERRAXERÍA CARBALLO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11932
Detalles:
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CARRETILLEIRO E COÑECEMENTOS PARA A ELABORACION DE ALBARANS E PEDIDOS. EXPERIENCIA DE 12 MESES.
Cargo:
DEPENDENTES DE ARTIGOS DE FERRAXERÍA
Medio de contacto:
012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11937 FONTANEIROS PONTEVEDRA04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11937
Detalles:
OFICIAL XORNADA COMPLETA
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11939 MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL PONTEVEDRA04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11939
Detalles:
MECÁNICO MONTADOR DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN EXPERIENCIA 12 MESES PERMISO C+CAP
Cargo:
MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11945 PERRUQUEIRO UNISEX CORUÑA, A04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11945
Detalles:
AXUDANTE DE PERRUQUERÍA, CON CICLO FORMACIÓN GRAO MEDIO IMAXEN PERSOAL, 12 MESES EXPERIENCIA. CONTRATO SEMANAL DE 30 HORAS
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 881960585
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11951 FISIOTERAPEUTA LUGO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11951
Detalles:
DIPLOMATURA OU GRAO EN FISIOTERAPAIA -- CARNÉ DE CONDUCIR
Cargo:
FISIOTERAPEUTA
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11953 COCIÑEIROS, EN XERAL MONDOÑEDO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11953
Detalles:
PRECISASE UN COCIÑEIRO PARA UN RESTAURANTE EN MONDOÑEDO.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828460
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11956 PEÓNS GANDEIROS, EN XERAL LALIN04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11956
Detalles:
NECESÍTASE PERSOA DESEMPREGADA CON PERMISO DE CONDUCIR. XORNADA COMPLETA E CONTRATO DE 3 MESES.
Cargo:
PEÓNS GANDEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11964 ASISTENTES DOMICILIARIOS SOBER04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11964
Detalles:
ASISTENTE DOMICILIARIO CON FORMACION ESPECIFICA
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11965 PEÓNS DE OBRAS PUBLICAS, EN XERAL XINZO DE LIMIA04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11965
Detalles:
PEON OBRA
Cargo:
PEÓNS DE OBRAS PUBLICAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788369
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11970 PEÓNS GANDEIROS, EN XERAL MONFERO04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11970
Detalles:
SEIS MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR
Cargo:
PEÓNS GANDEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11967 COCIÑEIROS, EN XERAL LALIN04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11967
Detalles:
PARA CONTRATO TEMPORAL DE MES E MEDIO. XORNADA PARCIAL DE TRINTA HORAS SEMANAIS.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11968 DEPENDENTES DE COMERCIO, EN XERAL RIBEIRA04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11968
Detalles:
CONTRATO DE FORMACIÓN. VALORABLE EXPERIENCIA PREVIA EN ATENCIÓN AO CLIENTE E VENTA DIRECTA.. IDADE MÁXIMA 25 ANOS
Cargo:
DEPENDENTES DE COMERCIO, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11928 TÉCNICOS DE LABORATORIO DE OBRA PORRIÑO, O04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11928
Detalles:
AUXILIAR DE LABORATORIO TITULACION :OPERACIONES DE LABORATORIO Ó ANALISIS E CONTROL DE CALIDADE DE LABORATORIO INGLES TRABALLO: PEDRA NATURAL
Cargo:
TÉCNICOS DE LABORATORIO DE OBRA
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11933 FONTANEIROS MEIS04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11933
Detalles:
FONTANEIRO (OFICIAL 1ª) CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LOCALIDADE: MEIS
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11935 COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS BOLA, A04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11935
Detalles:
TER A FORMACIÓN CORRESPONDENTE (CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE OU AUXILIAR DE ENFERMERÍA) E EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR.
Cargo:
COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
Medio de contacto:
Teléfono : 988788080
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11940 MONITORES DE EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE PORRIÑO, O04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11940
Detalles:
MONITOR OCIO E TEMPO LIBRE PARCIAL TARDE TITULACION: MONITOR TEMPO LIBRE MANIPULADOR ALIMENTOS
Cargo:
MONITORES DE EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11941 PINCHES DE COCIÑA BARBADAS04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11941
Detalles:
AXUDANTE O PINCHE DE COCIÑA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARCIAL MAÑA , 20 H SEMANAIS
Cargo:
PINCHES DE COCIÑA
Medio de contacto:
Teléfono : 661772954 acovadosavio@gmail.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11942 TERAPEUTAS OCUPACIONAIS RUA, A04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11942
Detalles:
NECESÍTASE CUBRIR UN POSTO DE TRABALLO COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL. REQUISITO IMPRESCINDIBLE TITULADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL.
Cargo:
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 988788048
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11966 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC FENE04/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11966
Detalles:
PRECÍSASE AXUDANTE DE CARPINTEIRO METÁLICO PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS SOLICITADOS: CARNÉ B.
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11854 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL SANTIAGO DE COMPOSTELA03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11854
Detalles:
CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA// CONOÑECEMENTOS DE CONTABILIDAD, FACTURACIÓN E XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Cargo:
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11862 AXUDANTE DE COCIÑA LUGO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11862
Detalles:
AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA
Cargo:
AXUDANTE DE COCIÑA
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11877 TAXISTAS OLEIROS03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11877
Detalles:
OFERTA DE CONDUTOR DE TAXI PARA OLEIROS. XORNADA COMPLETA EN TURNO DE TARDE-NOITE. CONTRATO INDEFINIDO. VALORARASE DOMICILIO EN OLEIROS.
Cargo:
TAXISTAS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11880 DEPENDENTES DE FROITERÍA TUI03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11880
Detalles:
PRECÍSASE DEPENDENTE DE FROITERÍA PARA SUPERMERCADO, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DUN ANO A XORNADA PARCIAL (30 HORAS SEMANAIS)
Cargo:
DEPENDENTES DE FROITERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11882 DEPENDENTES DE PEIXERÍA TUI03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11882
Detalles:
PRECÍSASE DEPENDENTE DE PEIXERÍA PARA SUPERMERCADO, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES E CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO DUN ANO A XORNADA PARCIAL (30 HORAS SEMANAIS)
Cargo:
DEPENDENTES DE PEIXERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 886110782
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11889 ALBANEIS LUGO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11889
Detalles:
ALBANEL, OFICIAL DE PRIMEIRA, CON CARNÉ DE CONDUCIR
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11888 COCIÑEIROS, EN XERAL CORGO, O03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11888
Detalles:
NECESÍTASE COCIÑEIRO/A. CONTRATO TEMPORAL. XORNADA COMPLETA. EXPERIENCIA 6 MESES. PERMISO DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono do empresario: 982543256 (horario para chamar de 17 a 22 horas)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11897 PERRUQUEIRO UNISEX BOIRO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11897
Detalles:
PRECISAMOS PERRUQUEIRO/A PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO INDEFINIDO
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11902 ANIMADORES SOCIOCULTURAIS MONDOÑEDO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11902
Detalles:
SOLICÍTASE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN ALZHEIMER. MÍNIMO 60H. XORNADA DE TARDE. TEMPO PARCIAL.
Cargo:
ANIMADORES SOCIOCULTURAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828460
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11905 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL DODRO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11905
Detalles:
A DURACIÓN DO CONTRATO É PARA CUBRIR UNHA BAIXA MÉDICA.
Cargo:
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11906 TÉCNICO EN RISCOS LABORAIS LUGO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11906
Detalles:
MÁSTER OU TECNICO SUPERIOR EN RISCOS LABORAIS
Cargo:
TÉCNICO EN RISCOS LABORAIS
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11904 COCIÑEIROS, EN XERAL MONFORTE DE LEMOS03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11904
Detalles:
.
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11912 CAMAREIROS, EN XERAL MONFORTE DE LEMOS03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11912
Detalles:
.
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11915 DESEÑADORES GRÁFICOS E MULTIMEDIA PONTEVEDRA03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11915
Detalles:
Licenciatura ou grao en belas artes. En situación de desemprego. Coñecementos de Francés e árabe.
Cargo:
DESEÑADORES GRÁFICOS E MULTIMEDIA
Medio de contacto:
012 emprego.xunta.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11139 INSTALADOR/A DE PLADUR VIGO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11139
Detalles:
COLOCADOR/A DE PLADUR. OFICIAL PRIMEIRA CO CURSO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS DA CONSTRUCIÓN.
Cargo:
INSTALADOR/A DE PLADUR
Medio de contacto:
012/886110989
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11855 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL FORCAREI03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11855
Detalles:
PRECÍSASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CONTRATO FORMACIÓN (MENOR 25 ANOS)
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11856 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL FORCAREI03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11856
Detalles:
PRECISASE ADMINISTRATIVO CO GRAO EN ECONÓMICAS, COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE, FISCALIDADE SOCIEDADES
Cargo:
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11864 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC MELIDE03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11864
Detalles:
CARPINTEIRO/A ALUMINIO, APRENDIZ. CARNET B.
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : 881866122
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11883 ENCOFRADORES BOIRO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11883
Detalles:
OFICIAL DE PRIMEIRA CON 36 MESES DE EXPERIENCIA
Cargo:
ENCOFRADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11885 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL AMES03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11885
Detalles:
PARA LABORES DE FACTURACIÓN// MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA// TITULACIÓN: TÉCNICO XESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS OU GRAO EN RECURSOS HUMANOS// NIVEL MEDIO DE PAQUETE OFFICE E FACTURAPLUS// PERMISO DE CONDUCIR B1// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA PARCIAL DIARIA DE 5 HORAS.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11887 TÉCNICOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL POBRA DO CARAMIÑAL, A03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11887
Detalles:
CONTABILIDAD DE COMUNIDADES DE VECIÑOS E EMPRESAS. POSTO DE TRABALLO EN RIBEIRA
Cargo:
TÉCNICOS EN CONTABILIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11895 COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS RODEIRO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11895
Detalles:
PRECÍSASE PERSOA DESEMPREGADA CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS E/OU TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA E PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO DE CATRO MESES A XORNADA COMPLETA; TRABALLO NOCTURNO E SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS.
Cargo:
COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11900 AXENTES COMERCIAIS OURENSE03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11900
Detalles:
EXPERIENCIA COMERCIAL DE MÍNIMO UN ANO EN VENDA DIRECTA, ESPECIALMENTE NO SECTOR DE SEGUROS
Cargo:
AXENTES COMERCIAIS
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11908 AXENTES DE SEGUROS CANGAS03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11908
Detalles:
AXENTE COMERCIAL CON 12 MESES DE EXPERIENCIA EN VENDA DIRECTA. CONTRATO LABORAL.
Cargo:
AXENTES DE SEGUROS
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11911 INSTALADORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E EÓLICOS MIÑO03/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11911
Detalles:
TÉCNICO/A DE MONTAXE ELECTROMECÁNICO DE AEROXERADORES CON TORRE DE FORMIGÓN. TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL E EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS
Cargo:
INSTALADORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS E EÓLICOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/8965 DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR LUGO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/8965
Detalles:
XORNADA PARCIAL DE TARDE 20 HORAS SEMANAIS. EXPERIENCIA COMO DEPENDENTE/A 36 MESES. COÑECEMENTOS EN INTERNET, REDES SOCIAIS EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE FACTURACIÓN PARA TENDAS.
Cargo:
DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR
Medio de contacto:
TELÉFONO: 982828686 (DE LUNS A VENRES DE 09:00H. A 14:00H.)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/7500 PERRUQUEIRA/O PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/7500
Detalles:
Con titulación académica. Valórase coñecementos de estética.
Cargo:
PERRUQUEIRA/O
Medio de contacto:
Teléfono 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11792 TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS TÉXTILES, EN XERAL AMES02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11792
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA// DEBE VIAXAR// PERMISO DE CONDUCIR B1// VIAXES PUNTUAIS// INGLÉS NIVEL B2// GALEGO ALTO// PAQUETE OFFICE// APOIO E COORDINACIÓN AOS DEPARTAMENTOS INTERNOS PARA CONTROL DO PRODUTO, ORGANIZACIÓN E CHEQUEO DE MOSTRAS TEXTIS E XESTIONAR O PRODUTO CON FÁBRICA E CLIENTES
Cargo:
TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDADE EN INDUSTRIAS TÉXTILES, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11798 CAMAREIROS, EN XERAL CAMBADOS02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11798
Detalles:
CAMAREIROS, EN XERAL (AXUDANTE) CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LOCALIDADE: CAMBADOS
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11799 TERAPEUTAS OCUPACIONAIS QUIROGA02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11799
Detalles:
.
Cargo:
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11802 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS QUIROGA02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11802
Detalles:
.
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828702
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11805 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC BARCO DE VALDEORRAS, O02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11805
Detalles:
PARA OCUPAR UN POSTO DE TRABALLO NO QUE SE FACILITARÁ O APRENDIZAXE PROGRESIVO PARA FACER PORTAS E VENTÁS DE ALUMINIO. NUN PRIMEIRO MOMENTO REALIZARÁ TAREFAS DE CARGA, DESCARGA, PINTURA, ETC.
Cargo:
CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC
Medio de contacto:
Teléfono : 988788050
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11803 AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE XERIATRÍA MANZANEDA02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11803
Detalles:
PRECÍSASE AUXILIAR DE XERIATRIA PARA RESIDENCIA 3ª IDADE EN MANZANEDA (OURENSE) REQUISITO: TÍTULO DE TÉCNICO DE COIDADADOS AUX. DE ENFERMERÍA
Cargo:
AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE XERIATRÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 988788708
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11806 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL MARIN02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11806
Detalles:
FISIOTERAPEUTA PARA ZONA DE MARIN. CONTRATO A TEMPO PARCIAL
Cargo:
FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886206665
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11812 TEITADORES EN LOUSA BARCO DE VALDEORRAS, O02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11812
Detalles:
Curso: Prevención de riscos laborais. Tendrá que colocar pizarra, canalóns e cubertas. Traballo de altura.
Cargo:
TEITADORES EN LOUSA
Medio de contacto:
Teléfono : 988788048
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11823 COCIÑEIROS, EN XERAL MOS02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11823
Detalles:
AXUDANTE DE COCIÑEIRO EXPERIENCIA 6 MESES TEMPÒ PARCIAL (20 HORAS SEMANAIS) TRABALLO FIN DE SEMANA
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11800 CAMAREIROS, EN XERAL VIMIANZO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11800
Detalles:
NECESÍTASE PERSOA PRA TEREFAS DE CAMAREIRA E DEPENDENTA. CON 12 MESES EXPERIENCIA. PERSOA INSCRITA NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL. CON CARNET B E COCHE LUGAR DE TRABALLO CAMARIÑAS ( A CORUÑA)
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881880480
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11825 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL PORRIÑO, O02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11825
Detalles:
PROFESOR DE INGLES PRIMARIA,.ESO E BACHILLER TEMPO PARCIAL GRADO EN INGLES O TRADUCCION E INTERPRETACION EN INGLES
Cargo:
PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886110409
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11827 PINCHES DE COCIÑA CEE02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11827
Detalles:
AXUDANTE DE COCIÑA PARA CAFETERÍA7RESTAURANTE. CON 6 MESES DE EXPERIENCIA.
Cargo:
PINCHES DE COCIÑA
Medio de contacto:
Teléfono : 881880480
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11834 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL MASIDE02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11834
Detalles:
NECESARIO CAP EN VIGOR E PERMISO DE CONDUCIR C. TRABALLO CON ESFORZO FÍSICO.
Cargo:
CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788120
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11833 APLICADORES DE PRAGUICIDAS CULLEREDO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11833
Detalles:
CONTRATO A XORNADA COMPLETA PARA REALIZAR TAREFAS DE RETIRADA DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA. REQUISITOS: NON SER ALERXICO AO VELENO DAS VESPAS, PERMISO DE CONDUCIR E CARNET DE APLICADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS/BIOCIDAS
Cargo:
APLICADORES DE PRAGUICIDAS
Medio de contacto:
Teléfono : 881960600
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11848 ANIMADORES SOCIOCULTURAIS RIBADAVIA02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11848
Detalles:
persoa animador sociocultural o deportivo
Cargo:
ANIMADORES SOCIOCULTURAIS
Medio de contacto:
clubartistico@hotmail.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11789 TÉCNICOS EN XESTIÓN DE STOCKS E/OU ALMACÉN GONDOMAR02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11789
Detalles:
Un técnico de xestión de almacén con carnet de carretilleiro
Cargo:
TÉCNICOS EN XESTIÓN DE STOCKS E/OU ALMACÉN
Medio de contacto:
Teléfono : 886120664
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11791 TÉCNICOS EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO, EN XERAL XOVE02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11791
Detalles:
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS . DURACIÓN DO CONTRATO 20 DÍAS
Cargo:
TÉCNICOS EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828444
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11793 ALBANEIS RABADE02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11793
Detalles:
NECESÍTASE ALBANEL, OFICIAL 1ª OU 2ª CON 6 MESES DE EXPERIENCIA E CON CARNÉ DE CONDUCIR PARA DESPRAZARSE ATA RÁBADE, DESPOIS DESPRÁZASE NA FURGONETA DA EMPRESA.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (HORARIO DE 9:00H. A 14:00H. DE LUNS A VENRES)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11794 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL NARON02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11794
Detalles:
PRECÍSASE ELECTRICISTA, OFICIAL DE 2ª, PARA TRABALLAR A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS SOLICITADOS: 24 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA, TÉCNICO SUPERIOR NA RAMA DE ELECTRICIDADE, CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 HORAS), CARNÉ B E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR.
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11809 ALBANEIS LUGO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11809
Detalles:
NECESÍTASE ALBANEL OFICIAL DE SEGUNDA CON CARNÉ DE CONDUCIR E CO CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE 60 HORAS.
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (HORARIO DE 09:00H. A 14:00H. DE LUNS A VENRES)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11813 PEÓNS AGRÍCOLAS, EN XERAL COLES02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11813
Detalles:
PEÓN AGRÍCOLA PARA LABORES DE CAMPO E HORTA E CUIDADO DE OVELLAS EN COLES (CERTIFICADO DE EXTRANXEIRÍA)
Cargo:
PEÓNS AGRÍCOLAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988229538 / CORREO ELECTRÓNICO: rafa@mtranabogados.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11815 PEÓN ELECTRICISTA LUGO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11815
Detalles:
PEÓN ELECTRICISTA CON CARNÉ DE CONDUCIR E EXPERIENCIA
Cargo:
PEÓN ELECTRICISTA
Medio de contacto:
Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828648 - 982828645
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11817 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL OURENSE02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11817
Detalles:
CONTABLE CON EXPERIENCIA EN PYMES, AUTÓNOMOS, IRPF, IVE E SOCIEDADES. IMPRESCINDIBLE MANEXO DE A3 E DOMINIO DA INFORMÁTICA A NIVEL USUARIO AVANZADO.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11821 AXENTES COMERCIAIS CANGAS02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11821
Detalles:
COMERCIAL PARA PROMOCIÓN DE SEGUROS PRIVADOS. CONTRATO MERCANTIL. VALORASE FORMACIÓN EN COMERCIO E VENTAS. NIVEL ACADFEMICO MINIMO BACHARELATO.
Cargo:
AXENTES COMERCIAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11826 PODÓLOGOS CORUÑA, A02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11826
Detalles:
PODÓLOGO PARA A CORUÑA A XORNADA COMPLETA.
Cargo:
PODÓLOGOS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11830 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS FONSAGRADA, A02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11830
Detalles:
NECESÍTASE PEON DA CONSTRUCCIÓN
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828686 (HORARIO DE 09:00H. A 14:00H. DE LUNS A VENRES)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11829 MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA BOIRO02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11829
Detalles:
PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE PEÓN DE BATEA (CRIA E DESDOBLE DO MEXILLÓN)
Cargo:
MARIÑEIROS DE BUQUE DE PESCA
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11852 OPERADORES DE SERRADOIROS, EN XERAL LOURENZA02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11852
Detalles:
PRECISASE UN OPERADOR DE SERRADOIROS PARA UN ASERRADOIRO DE MADEIRA EN LOURENZA.
Cargo:
OPERADORES DE SERRADOIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 982828460
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11851 AXENTES DE SEGUROS LALIN02/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11851
Detalles:
PROMOCIÓN EN SEGUROS PRIVADOS, CONCERTACIÓN DE ENTREVISTAS CON POSIBLES CLIENTES PARA FORMALIZAR POSIBLES OPERACIÓNS DE SEGUROS E XESTIONAR CATÁLOGO DE PRODUTOS PARA A VENDA DOS MESMOS. REQUÍRESE NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE BACHARELATO OU FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO E PERMISO DE CONDUCIR. VALORÁSESE MÓDULOS FORMATIVOS EN TÉCNICAS COMERCIAIS E VENDAS. CONTRATO MERCANTIL.
Cargo:
AXENTES DE SEGUROS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11732 ALBANEIS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11732
Detalles:
ALBANEL OFICIAL DE PRIMEIRA PARA AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. EXPERIENCIA MÍNIMO 12 MESES.PERMISO DE CONDUCIR. PRL NIVEL BÁSICO DE 60 HORAS E CURSO ESPECÍFICO DE POSTO DE 6 HORAS OU CURSP PRL ESPECÍFICO DE POSTO DE 20 HORAS
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11743 PODADORES E/OU MOTOSERRISTAS FORESTAIS SANTA COMBA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11743
Detalles:
PERSOAL PARA TRABALLOS NO MONTE, COMO TALADOR, MOTOSERRISTA, ETC.M EXPERIENCIA 12 MESES. PERMISO DE CONDUCIR
Cargo:
PODADORES E/OU MOTOSERRISTAS FORESTAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11748 PANADEIROS OURENSE01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11748
Detalles:
OFICIAL DE MASA PARA PANADERÍA. XORNADA COMPLETA. TRABALLO SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS
Cargo:
PANADEIROS
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro.es
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11742 ESTETICISTAS CERVO01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11742
Detalles:
CONTRATO XORNADA PARCIAL (20 H./SEMANAIS) TITULACIÓN REQUIRIDA - CICLO MEDIO ESTÉTICA E BELEZA OU CICLO SUPERIOR ESTETICA INTEGRAL E BENESTAR VALÓRASE EXPERIENCIA
Cargo:
ESTETICISTAS
Medio de contacto:
Teléfono : 982828444
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11751 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL POBRA DE TRIVES, A01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11751
Detalles:
PRECÍSASE ELCTRICISTA, CABLEADOR, MONTADOR (OFICIAL 1ª Ó 2ª) PARA EMPRESA DE ELECTRICIDAD EN POBRA DE TRIVES (OURENSE)
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988788708
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11756 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL BRION01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11756
Detalles:
CONTRATO ANUAL. TITULACIÓN GRAO MEDIO /SUPERIOR ELECTRICIDADE.
Cargo:
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono :012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11766 ASISTENTES DOMICILIARIOS VILAGARCIA DE AROUSA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11766
Detalles:
Necesitase en Vilagarcia de Arousa asistente domiciliario para tarefas de atención persoal e domestica . Valores formación en asistencia a dependentes. Xornada completa
Cargo:
ASISTENTES DOMICILIARIOS
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11769 FONTANEIROS CARBALLO01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11769
Detalles:
CON OU SEN EXPERIENCIA. VALORARASE FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS. PARA TRABALOS NA PROVINCIA DA CORUÑA
Cargo:
FONTANEIROS
Medio de contacto:
012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11771 PROFESORES DA ÁREA DE MÚSICA (ENSINO SECUNDARIO) VILAGARCIA DE AROUSA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11771
Detalles:
Necesitase en Vilagarcia de Arousa profesor de música na especilidade de composición. C.Superior de Música especialidade " Composición". Xornada parcial
Cargo:
PROFESORES DA ÁREA DE MÚSICA (ENSINO SECUNDARIO)
Medio de contacto:
Teléfono : chamar /llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11773 AXENTES DE SEGUROS FERROL01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11773
Detalles:
COMERCIAL DE SEGUROS CON EXPERIENCIA ACREDITADA
Cargo:
AXENTES DE SEGUROS
Medio de contacto:
Teléfono :981337282
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11775 ALBANEIS PONTECESURES01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11775
Detalles:
Necesitase albanels oficiaes con 12 meses de experiencia para obra en Vilagarcía e Pontecesures. Permiso de conducir " B".Xornada completa
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11778 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL OURENSE01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11778
Detalles:
AUX.ADMTVO. TITULACIÓN: GRAO EN A.D.E. OU RELACIÓNS LABORAIS.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11781 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS PONTECESURES01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11781
Detalles:
Necesitase en peón da construción/albanel axudante con 12 meses de experiencia par aobra en Vilagarcía e Padrón. Permiso de conducir "B". Xornada completa
Cargo:
PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
Medio de contacto:
Teléfono : chamar/llamar ao/al 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11783 PINTORES E/OU EMPAPELADORES OURENSE01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11783
Detalles:
PINTOR/A CON EXP.
Cargo:
PINTORES E/OU EMPAPELADORES
Medio de contacto:
oficina.emprego.ourensecentro@xunta.gal
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11787 PERRUQUEIRO UNISEX ESTRADA, A01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11787
Detalles:
PRECÍSASE AXUDANTE PERRUQUEIRO
Cargo:
PERRUQUEIRO UNISEX
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11786 ALBANEIS CABANAS01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11786
Detalles:
CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITA EN OBRA PÚBLICA (ESTRADAS). PERMISO DE CONDUCIR B
Cargo:
ALBANEIS
Medio de contacto:
Teléfono : 881930253
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11730 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL BUEU01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11730
Detalles:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A MENOR DE 25 ANOS PARA CONTRATO EN FORMACIÓN. TITULACIÓN ACADÉMICA BACHARELATO.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11734 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL RIBADAVIA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11734
Detalles:
PRECISASE ADMINISTRATIVO/A
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono :98660710
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11740 EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL BUEU01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11740
Detalles:
ADMINISTRATIVO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. BENEFICIARIO/A DO SUBSIDIO MAIOR DE 52 ANOS.
Cargo:
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886120680
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11747 MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO BOIRO01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11747
Detalles:
INSTRUCTORES DE BODY COMBAT OU ACTIVIDADES SIMILARES. AS CLASES DESARROLLARANSE NO CONCELLO DE DODRO.
Cargo:
MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO
Medio de contacto:
Teléfono : 881867280
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11757 DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA CUNTIS01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11757
Detalles:
PRECÍSASE DEPENDENTE SECCIÓN CHACINERÍA, EXPERIENCIA 6 MESES
Cargo:
DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA
Medio de contacto:
Teléfono : 886159334
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11758 AXENTES DE SEGUROS SANTIAGO DE COMPOSTELA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11758
Detalles:
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA// PERMISO DE CONDUCIR B1// NIVEL FORMATIVO MÍNIMO BACHILLER// IDADE DE 25 A 60 ANOS// CONTRATO MERCANTIL CON CUOTA DE AUTÓNOMOS A CARGO DA EMPRESA.
Cargo:
AXENTES DE SEGUROS
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11762 PINTORES E/OU EMPAPELADORES OURENSE01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11762
Detalles:
PINTOR (OFICIAL DE 1ª) NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS EN CONSTRUCIÓN PARA OURENSE
Cargo:
PINTORES E/OU EMPAPELADORES
Medio de contacto:
Teléfono : 687550266 / CORREO ELECTRÓNICO: rpugacid@gmail.com
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11765 CARPINTEIROS, EN XERAL RIBADAVIA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11765
Detalles:
carpinteiro/a con experiencia
Cargo:
CARPINTEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 988471212
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11770 DEPENDENTES DE MOBLES E ARTIGOS DE DECORACIÓN LANCARA01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11770
Detalles:
PRECÍSASE DEPENDIENTE DE MOBLES PARA NEGOCIO DA COMARCA DE SARRIA.
Cargo:
DEPENDENTES DE MOBLES E ARTIGOS DE DECORACIÓN
Medio de contacto:
Teléfono : 012
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11777 BÁRMANES BARCO DE VALDEORRAS, O01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11777
Detalles:
PERSOA QUE TEÑA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE CÓCTELES, ESPECIALMENTE TROPICAIS, PARA MULTITIENDA/BAR.
Cargo:
BÁRMANES
Medio de contacto:
Teléfono : 988788048
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11772 CAMAREIROS, EN XERAL GROVE, O01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11772
Detalles:
CAMAREIRO (AXUDANTE-OFICIAL 3ª) CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LOCALIDADE: O GROVE
Cargo:
CAMAREIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11779 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS LALIN01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11779
Detalles:
PERSOA DESEMPREGADA PARA CONTRATO DUN ANO DE DURACIÓN A XORNADA COMPLETA
Cargo:
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
Medio de contacto:
Teléfono : 012 ou 981 900 643 dende fóra de Galicia
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR
12/2019/11784 COCIÑEIROS, EN XERAL GROVE, O01/10/2019  
Identificador de la oferta:
12/2019/11784
Detalles:
COCIÑEIROS , EN XERAL (AXUDANTE) CON 24 MESES DE EXPERIENCIA LOCALIDADE: O GROVE
Cargo:
COCIÑEIROS, EN XERAL
Medio de contacto:
Teléfono : 886151157
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Para solicitar este emprego pulsa no botón "SOLICITAR". A túa candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas candidatas.

SOLICITAR