Se a relación contractual coa empresa na que traballabas finalizou e queres saber se tes dereito a percibir unha prestación por desemprego ou a súa contía, tes dúbidas acerca de se podes acumular dous períodos de carencia, etc., podes acceder a toda a información actualizada sobre prestacións neste enlace ao portal web do Servizo Público Estatal de Emprego:

Prestacións por desemprego

Se o que queres é solicitar a túa prestación, podes facelo presencialmente solicitando cita previa na túa oficina de emprego neste enlace:

Cita previa para prestacións

Ou ben a través da oficina virtual de prestacións:

Oficina virtual para prestacións

Lembra que a atención presencial ao público nas oficinas de prestacións só se realiza con cita previa e que só se atenderá á persoa cuxo nome e DNI/NIE coincida co da cita.