Para que o teu proceso de busca poida obter mellores froitos, é preciso que prepares as túas ferramentas básicas:

En primeiro lugar, unha relación de empresas que teñas elexido como de interese, coa maior información posible e todos os documentos que acrediten a túa formación e experiencia,

O teu currículo e a carta de presentación, tal e como che recomendamos neste apartado:

O CV e a carta de presentación

E preparar a entrevista de selección segundo os consellos e recomendacións que poñemos a túa disposición neste enlace:

A entrevista de selección