E por último, evita entre outros os seguintes erros

 

 • As faltas de ortografía, borranchos ou emendas.

 • Escribir o CV á man, salvo que o indique expresamente a convocatoria.

 • Referencias íntimas e problemática persoal.

 • Que se produzan baleiros no teu CV; se é así, non poñas datas ou argumenta porque foi así.

 • Os "etc." e outras vaguidades.

 • Non incluír no CV nada que che poida prexudicar, por exemplo as notas.

 • Nunca mencionar militancia política, sindical ou relixiosa.

 • Non falar do salario que se desexa percibir.

 • Hai que resaltar os aspectos positivos que teñas, pero nunca outorgar méritos falsos.

 • Utilizar frases en primeira persoa.

 • Acompañalo de títulos, certificados, diplomas, etc. Levaralos á entrevista para que, se cho piden, poidas acreditar a información.

 • Non mintas nin falsees os datos, o que non quere dicir que teñas que dicir toda a verdade.

 • Intenta non inflar o CV con datos irrelevantes.

 • Non o asines.