Img logotipos formación mulleres

 

Dentro das accións específicas para a poboación que está a buscar emprego ou desexa mellorar a súa inserción no mercado laboral o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia inclúe a impartición de accións formativas dirixidas a mulleres preferentemente desempregadas pertencentes a municipios de menos de 30.000 habitantes (compoñente 19 "Competencias dixitais para o emprego" Investimento 3 do PRTR).

Tamén poderán participar as mulleres traballadoras ocupadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego na situación laboral de ocupadas, cun límite do 30% das prazas non cubertas polas mulleres traballadoras desempregadas.

O obxectivo desta acción é mellorar a cualificación das mulleres participantes, ofrecéndolles maiores oportunidades de inserción e favorecendo o seu emprendemento, sen que a fenda dixital supoña limitación algunha.

Accións formativas a impartir

As accións formativas a impartir son as tres seguintes:

  • Competencias básicas de informática (45 horas).
  • Competencias avanzadas de informática (45 horas).
  • Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento (45 horas).

Todos estes cursos incluirán un módulo de igualdade.

Os cursos serán impartidos preferentemente de xeito presencial e tamén poderán impartirse mediante aula virtual e, neste caso, será a través do Campus Virtual de Formación para o Emprego. Nas táboas coa relación completa de cursos que se presentan nesta páxina xa indican o tipo de impartición para cada un deles.

Nos cursos celebrados en modalidade presencial as alumnas estarán obrigadas a efectuar control de asistencia á acción formativa, de entrada e saída diaria, mediante control biométrico coa pegada dixital.

Selección das participantes

A selección das participantes poderá ser feita directamente pola entidade que imparta a formación ou mediante unha solicitude de candidatas na oficina de emprego que lle pertenza, segundo o ámbito xeográfico. En ambos casos daráselle total prioridade ás mulleres inscritas como desempregadas e ao requisito de ser preferentemente de municipios inferiores a 30.000 habitantes.

Non se requirirá nivel académico nin coñecementos xerais previos por parte das candidatas que queiran acceder ás accións formativas, pero a entidade encargada de realizar a formación fará unha proba de selección ás candidatas que sexa adecuada ao contido da acción formativa a impartir.

Unha mesma alumna poderá facer máis dunha acción formativa das 3 que se ofertan, sempre que sexan diferentes entre elas e que non coincidan nas datas.

Superación da formación

Ao remate das horas totais, as alumnas terán que realizar unha avaliación despois de rematar a acción formativa.

Para ser computada como alumna formada, terán que completarse as 40 horas da acción formativa e a entidade adxudicataria deberá buscar o xeito de impartir as horas restantes para o cumprimento das horas totais da acción formativa.

Accións formativas por provincia

A continuación se detallan, por provincia, o conxunto de accións formativas dirixidas a mulleres preferentemente desempregadas pertencentes a municipios de menos de 30.000 habitantes.

Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).

Accións formativas da provincia da Coruña (227 accións)

ACCIÓN FORMATIVA HORAS Nº ALUMNAS HORARIO MODALIDADE LOCALIDADE Nº DÍAS DATA INICIO DATA FIN
                 
Competencias dixitais básicas 45 30 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 8/29/2022 9/12/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 8/29/2022 9/12/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIBEIRA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 9/1/2022 9/15/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIBEIRA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 9/16/2022 9/30/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 9/16/2022 9/30/2022
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 10/3/2022 10/18/2022
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 24 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 10/3/2022 10/18/2022
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIBEIRA 11 10/3/2022 10/18/2022
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FERROL 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NARÓN 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CARBALLO 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SADA 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FENE 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 10/3/2022 10/18/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FERROL 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NARÓN 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CARBALLO 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SADA 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FENE 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 10/19/2022 11/3/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 30 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIBEIRA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FERROL 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NARÓN 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CARBALLO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SADA 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FENE 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 11/4/2022 11/18/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIBEIRA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL AMES 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FERROL 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NARÓN 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CARBALLO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SADA 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FENE 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 11/21/2022 12/5/2022
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMBRE 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUROS 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORTIGUEIRA 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MELIDE 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL PONTEDEUME 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTA COMBA 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ROIS 11 1/11/2023 1/27/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMBRE 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUROS 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORTIGUEIRA 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MELIDE 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL PONTEDEUME 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTA COMBA 11 1/30/2023 2/13/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ROIS 11 1/30/2023 2/13/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMBRE 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUROS 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORTIGUEIRA 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MELIDE 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL PONTEDEUME 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SANTA COMBA 11 2/14/2023 2/28/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ROIS 11 2/14/2023 2/28/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUROS 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL PONTEDEUME 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ROIS 11 3/1/2023 3/15/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUROS 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL PONTEDEUME 11 3/16/2023 3/30/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ROIS 11 3/16/2023 3/30/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NEGREIRA 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL FERROL 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CARBALLO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL FENE 11 4/12/2023 4/26/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 4/12/2023 4/26/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais básicas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 5/2/2023 5/16/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARZÚA 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A LARACHA 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MIÑO 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL MUGARDOS 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL CEE 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL A CORUÑA 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OUTES 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OROSO - SIGÜEIRO 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL BRION 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CAMARIÑAS 11 5/22/2023 6/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL A POBRA DO CARAMIÑAL 11 5/22/2023 6/6/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BOIRO 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL NOIA 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL RIANXO 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL TEO 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL FERROL 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL OLEIROS 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ARTEIXO 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 16:30 A 20:30 H PRESENCIAL CULLEREDO 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL SADA 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL BETANZOS 11 6/7/2023 6/21/2023
Iniciación Competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 09:30 A 13:30 H PRESENCIAL ORDES 11 6/7/2023 6/21/2023

  

Accións formativas da provincia de Lugo (39 accións)

ACCIÓN FORMATIVA HORAS Nº ALUMNAS HORARIO MODALIDADE LOCALIDADE Nº DIAS DATA INICIO DATA FIN
                 
Competencias dixtais básicas 45 30 18.00 A 20.30 H AULA VIRTUAL   18 22/08/2022 14/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 18.00 A 20.30 H AULA VIRTUAL   18 16/09/2022 11/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 30 18.00 A 21.00 H AULA VIRTUAL   15 14/10/2022 04/11/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL FRIOL 9 22/08/2022 01/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL FRIOL 9 05/09/2022 15/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL FRIOL 9 19/09/2022 29/09/2022
Competencias dixtais básicas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL OUTEIRO DE REI 9 22/08/2022 01/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL OUTEIRO DE REI 9 05/09/2022 15/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL OUTEIRO DE REI 9 19/09/2022 29/09/2022
Competencias dixtais básicas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 22/08/2022 01/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 05/09/2022 15/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 19/09/2022 29/09/2022
Competencias dixtais básicas 45 21 10 A 12:30 H PRESENCIAL GUITIRIZ 18 29/08/2022 21/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 21 10 A 12:30 H PRESENCIAL GUITIRIZ 18 23/09/2022 20/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 21 10 A 12:30 H PRESENCIAL GUITIRIZ 18 24/10/2022 17/11/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PALAS DE REI 9 03/10/2022 17/10/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PALAS DE REI 9 19/10/2022 31/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PALAS DE REI 9 03/11/2022 15/11/2022
Competencias dixtais básicas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 17/11/2022 29/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 01/12/2022 15/12/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 19/12/2022 29/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 12 a 14:30 H PRESENCIAL SARRIA 18 05/09/2022 28/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 12 a 14:30 H PRESENCIAL SARRIA 18 30/09/2022 27/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 12 a 14:30 H PRESENCIAL SARRIA 18 31/10/2022 24/11/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MONDOÑEDO 9 09/01/2023 01/02/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MONDOÑEDO 9 03/02/2023 28/02/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MONDOÑEDO 9 02/03/2023 14/03/2023
Competencias dixtais básicas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 09/01/2023 01/02/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 03/02/2023 28/02/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADEO 9 02/03/2023 14/03/2023
Competencias dixtais básicas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 09/01/2023 01/02/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 03/02/2023 28/02/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL LUGO 9 02/03/2023 14/03/2023
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL O SAVIÑAO 9 20/03/2023 30/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL O SAVIÑAO 9 10/04/2023 20/04/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL O SAVIÑAO 9 24/04/2023 05/05/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A FONSAGRADA 9 20/03/2023 30/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A FONSAGRADA 9 10/04/2023 20/04/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A FONSAGRADA 9 24/04/2023 05/05/2023
 

Accións formativas da provincia de Ourense (51 accións)

ACCIÓN FORMATIVA HORAS Nº ALUMNAS HORARIO MODALIDADE LOCALIDADE Nº DÍAS DATA INICIO DATA FIN
                 
Competencias dixtais básicas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL MASIDE 9 22/08/2022 01/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL MASIDE 9 05/09/2022 15/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL MASIDE 9 19/09/2022 29/09/2022
Competencias dixtais básicas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL BARBADAS 9 22/08/2022 01/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL BARBADAS 9 05/09/2022 15/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL BARBADAS 9 19/09/2022 29/09/2022
Competencias dixtais básicas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL LAZA 9 12/09/2022 22/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL LAZA 9 26/09/2022 06/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL LAZA 9 10/10/2022 21/10/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 12/09/2022 22/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 26/09/2022 06/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 10/10/2022 21/10/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 12/09/2022 22/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 26/09/2022 06/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 10/10/2022 21/10/2022
Competencias dixtais básicas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL PEREIRO DE AGUIAR 9 29/08/2022 08/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL PEREIRO DE AGUIAR 9 12/09/2022 22/09/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL PEREIRO DE AGUIAR 9 26/09/2022 06/10/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 18 A 20:30 H AULA VIRTUAL   18 01/09/2022 26/09/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 18 A 20:30 H AULA VIRTUAL   18 28/09/2022 24/10/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 18 A 20:30 H AULA VIRTUAL   18 26/10/2022 22/11/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL PONTEDEVA 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL PONTEDEVA 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL PONTEDEVA 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL LAZA 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL LAZA 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL LAZA 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 25 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CELANOVA 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CELANOVA 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL CELANOVA 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL MONTERREI 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL MONTERREI 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL MONTERREI 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 24/10/2022 07/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 09/11/2022 21/11/2022
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 23/11/2022 05/12/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL OURENSE 18 09/01/2023 19/01/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL OURENSE 18 23/01/2023 02/02/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 15:30 a 20:30 H PRESENCIAL OURENSE 18 06/02/2023 16/02/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 27/03/2023 10/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 12/04/2023 24/04/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CARBALLIÑO 9 26/04/2023 08/04/2023
Competencias dixtais básicas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 27/03/2023 10/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 12/04/2023 24/04/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 18 9 A 14 H PRESENCIAL ALLARIZ 9 26/04/2023 08/04/2023
Competencias dixtais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 27/03/2023 10/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 12/04/2023 24/04/2023
Iniciación competencias dixitais básicas para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CELANOVA 9 26/04/2023 08/04/2023
 

Accións formativas da provincia de Pontevedra (309 accións)

ACCIÓN FORMATIVA HORAS Nº ALUMNAS HORARIO MODALIDADE LOCALIDADE Nº DÍAS DATA INICIO DATA FIN
                 
Competencias dixitais básicas 45 28 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 8/22/2022 9/2/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 28 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/5/2022 9/16/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 28 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/19/2022 9/30/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 8/22/2022 9/2/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/5/2022 9/16/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/19/2022 9/30/2022
Competencias dixitais básicas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 8/22/2022 9/2/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 9/5/2022 9/16/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 30 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 9/19/2022 9/30/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 8/22/2022 9/2/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 9/5/2022 9/16/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL VIGO 9 9/19/2022 9/30/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL REDONDELA 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL REDONDELA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL REDONDELA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL TUI 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL TUI 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL TUI 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL MONDARIZ 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL MONDARIZ 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL MONDARIZ 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILABOA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILABOA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILABOA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 15 9 A 14 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O GROVE 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O GROVE 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O GROVE 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADUMIA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADUMIA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL RIBADUMIA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O ROSAL 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O ROSAL 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O ROSAL 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TOMIÑO 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TOMIÑO 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TOMIÑO 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SANXENXO 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SANXENXO 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SANXENXO 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL GONDOMAR 9 9/1/2022 9/14/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL GONDOMAR 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL GONDOMAR 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTECALDELAS 9 9/15/2022 9/28/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTECALDELAS 9 9/29/2022 10/13/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTECALDELAS 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MORAÑA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MORAÑA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MORAÑA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SILLEDA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SILLEDA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL SILLEDA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A CAÑIZA 9 10/14/2022 10/27/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A CAÑIZA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL A CAÑIZA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MEAÑO 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MEAÑO 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL MEAÑO 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 10/28/2022 11/11/2022
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 11/14/2022 11/25/2022
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 11/28/2022 12/13/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL O PORRIÑO 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL POIO 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 2/21/2023 5/6/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 2/21/2023 5/6/2023
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BAIONA 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BAIONA 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BAIONA 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BUEU 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BUEU 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BUEU 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BARRO 9 1/9/2023 1/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BARRO 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL BARRO 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 1/23/2023 2/3/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 2/6/2023 2/20/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 3/22/2022 4/4/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 3/22/2022 4/4/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 3/22/2022 4/4/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 3/22/2022 4/4/2022
Competencias dixitais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 2/21/2023 3/6/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 3/22/2022 4/4/2022
Competencias dixtais básicas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 3/22/2023 4/4/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 4/5/2023 4/21/2023
Competencias dixtais básicas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 3/7/2023 3/21/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 3/22/2023 4/4/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 20 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 4/5/2023 4/21/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 23/01/2023 03/02/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 06/02/2023 20/02/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CANGAS 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 22/03/2023 04/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOAÑA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 22/03/2023 04/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MARÍN 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VIGO 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOS 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOS 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOS 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL NIGRÁN 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PORRIÑO 9 21/02/2023 06/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PORRIÑO 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PORRIÑO 9 22/03/2022 04/04/2022
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL POIO 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL POIO 9 22/03/2023 04/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL POIO 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 07/03/2023 21/03/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 22/03/2023 04/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SANXENXO 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SANXENXO 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SANXENXO 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL A GUARDA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL MOS 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL PONTEAREAS 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SOUTOMAIOR 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL TUI 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILAGARCÍA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 05/04/2023 21/04/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL CERDEDO - COTOBADE 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL PONTEVEDRA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 24/04/2023 08/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL REDONDELA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL SILLEDA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BAIONA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL BUEU 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CALDAS 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL CAMBADOS 9 20/06/2023 03/07/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 9 A 14 H PRESENCIAL LALÍN 9 20/06/2023 03/07/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MARÍN 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MARÍN 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MARÍN 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOAÑA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOAÑA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL MOAÑA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL SALVATERRA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 09/05/2023 22/05/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL VILANOVA DE AROUSA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL A ESTRADA 9 20/06/2023 03/07/2023
Competencias dixitais básicas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL O GROVE 9 23/05/2023 05/06/2023
Competencias dixitais avanzadas 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL O GROVE 9 06/06/2023 19/06/2023
Competencias dixitais para o emprendemento 45 25 16 A 21 H PRESENCIAL O GROVE 9 20/06/2023 03/07/2023

Por último, no seguinte enlace podes consultar o folleto informativo sobre como solicitar esta e outra formación promovida por Emprego Galicia a través da oficina virtual de emprego:

Folleto informativo solicitude formación