As subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dun programa de cooperación con organismos intermedios sen ánimo de lucro (asociacións empresariais sectoriais ou multisectoriais, clústeres empresariais e consellos reguladores), para o asesoramento a empresas, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020 teñen por obxecto apoiar o financiamento de accións de fomento de emprego para a contratación durante nove meses de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

LISTAXE DE POSTOS DE TRABALLO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2023 

Na súa convocatoria do ano 2023, tense aprobado a relación de postos de traballo propostos polos organismos intermedios que resultaron beneficiarios destas axudas, que podes consultar na seguinte táboa.

Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).

ENTIDADE CNO DESCRICIÓN CNO GRUPO COTIZACIÓN MESES XORNADA TRAB. TOTAIS ENDEREZO CENTRO DE TRABALLO PROCEDEMENTO SELECCIÓN DATOS CONTACTO
ASOC DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABERTO A.C.E.BE.C.C.A. 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 9 meses 100% 1 Praza Mestre Xosé Dapena, 1, 15300 Betanzos (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981774574 | acebe@comerciodebetanzos.com
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA 2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outros epígrafes 1 9 meses 100% 1 Cantón de Molíns, 8-9 E, 15402 Ferrol (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981333322 | cofer@cofernet.com
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS E PROFESIONAIS DO TRANSPORTE DE GALICIA SINERXÍAS 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 3 9 meses 100% 3 Polígono A Granxa, Rúa C, 36475 O Porriño (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986169268 | info@sinerxias.gal
ASOCIACION DE EMPRESARIAS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 meses 100% 1 Praza de Compostela, nº 23, 36201 Vigo (Pontevedra) Selección Mixta direccion@empresariasgalicia.com
ASOC CENTRO COMERCIAL CASCO HISTORICO DE VIVEIRO 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 meses 100% 1 Rúa Díaz Freijo, 3, 27850 Lugo Selección Mixta Tfno. 982550707 | gerencia@viveirocentro.com
ASOC PROV DE REPARACION Y VENTA DE AUTOMOVILES Y RECAMBIOS 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 9 meses 100% 1 Ctra. de Vegadeo, 56, 27192 Lugo Selección Mixta Tfno. 982303902 | gerencia@aprevar.com
ASOC PROV DE REPARACION Y VENTA DE AUTOMOVILES Y RECAMBIOS 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 2 9 meses 100% 1 Ctra. de Vegadeo, 56, 27192 Lugo Selección Mixta Tfno. 982303902 |gerencia@aprevar.com
ASOC DE EMPRESARIOS DE LA 1 TRANSFORMACION DE LA MADERA DE LUGO 3613 Asistentes de dirección e administrativos 2 9 meses 100% 1 Avda. de las Américas, 27004 Lugo Selección Mixta Tfno. 982203233 |info@lugomadera.es
ACEGAL ASOCIACION DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO DE GALICIA 3326 Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental 1 9 meses 100% 1 Rúa Castelao, 36, 2º D, 36004 Pontevedra Selección Mixta Tfno. 902021930 | acegal@acegal.gal
ASOC DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 meses 100% 1 Rúa Lino Sexto Sánchez, 15800 Melide (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981506188 | info@ccxestion.com
ASOC DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE ORDES ACORDES 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 meses 100% 1 Rúa Xoxardo, s/n, baixo, 15680 Ordes (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 881973307 | info@ccxestion.com
FEDERACION GALEGA DE XOVES EMPRESARIOS 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 9 meses 100% 1 San Andrés, 161, 9º, 15003 A Coruña Selección Mixta presidencia@ajegalicia.com
ASOCIACION DE EXECUTIVAS DE GALICIA 2922 Xornalistas 1 9 meses 100% 1 Ronda de Outeiro, 64, 1º, 15009 A Coruña Selección Mixta info@executivasdegalicia.org
ASOC AUTONOMA PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 3129 Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, medioambientais e das enxeñerías 1 9 meses 100% 1 Rúa Príncipe, 22, 5, 36202, Vigo(Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986224702 | secretariogeneral@atra.gal
ASOC DE EMPRESARIOS DE MOS 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 9 meses 100% 1 Avda. de Puxeiros, 64, 36416 Mos | Anel da Lagoa, 1, 36416 Parque Empresarial de Mos | R. López Mora, 43, 36211, Vigo (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986498820 | gerencia@aemos.es
APETAMCOR 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 9 meses 100% 3 1) Vía Edison, 1, 15280 Santiago de Compostela (A Coruña)
2) Rúa Juan Jacobo Durán, 3, 27297 Lugo
3) Polígono Rúa 7b, 6, 32911 San Cibrao Das Viñas (Ourense)
4) Polígono A Granxa, 211, 1º, 36475 O Porriño (Pontevedra)
Selección Mixta Tfno. 988989155 | ivan.maceiras@apetamcor.gal | avisos@apetamcor.gal
ASOCIACION INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTONOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 meses 100% 1 Rúa Gagos de Mendoza, 2 Bajo Puerta 2, 36001 Pontevedra Selección Mixta Tfno. 986891657 | info@apegalicia.es
ASOCIACIÓN RIANXEIRA DE EMPRESARIOS 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 9 meses 100% 1 Rúa Hospital, 14, 15920 Rianxo (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981866312 | info@are.gal
ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS DE FERROLTERRA 2810 Economistas 1 9 meses 100% 1 Rúa Cantón de Molíns, 8-9 Entresuelo, 15402 Ferrol (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981333322 | aje@cofernet.com
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 meses 100% 1 Rúa Vales Villamarín, 24, 15006 A Coruña Selección Mixta Tfno. 981133702 | cec@cec.es
ASOCIACION PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE OURENSE 7401 Mecánicos e axustadores de vehículos de motor 2 9 meses 100% 1 Rúa Alto do Cumial, 8. 32915 Ourense Selección Mixta Tfno. 988237800 | presidente@atave.com | carmenmansilla@atave.com
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIDA DE FERROL Y COMARCAS 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 meses 100% 1 Rúa Real, 73-75 2ºD, 15402 Ferrol (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 981350892 | hosteferrol@hosteferrol.org
ASOC. DE JOVENES EMPRESARIOS DE VIGO Y MANCOMUNIDAD 3613 Asistentes de dirección e administrativos 2 9 meses 100% 1 Rúa Marqués de Valladares, 21 Andar 1 Pt 5, 36201 Vigo (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986226053 | 647770277 | info@ajevigo.es
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DEL CEAO Y LAS GANDARAS DE LUGO 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 meses 100% 1 Rúa das Leiteiras, S/N, 27003 Lugo Selección Mixta Tfno. 982209745 | asociacion@ceaogandaras.org | gerencia@ceaogandaras.org
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE REDONDELA 3812 Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información 2 9 meses 100% 1 Rúa José Regojo, 2 1ºb, 36800 Redondela (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986404012 | aer@empresasredondela.gal
ASOC CLUSTER TIC GALICIA 2653 Profesionais da venda de tecnoloxías da información e as comunicacións 1 9 meses 100% 1 Edificio Cem, Cidade da Cultura do Gaiás, S/N, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 607322430 | info@clusterticgalicia.com
ASOCIACION CLUSTER DE GRANITO 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías 3 9 meses 100% 1 Rúa Ribeira, S/N Torneiros, 36410 O Porriño (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986344043 | administracion@clustergranito.com
VIRATEC CLUSTER GALEGO DE SOLUCIONES AMBIENTAIS E ECONOMIA CIRCULAR 2158 Profesionais da saúde e a hixiene laboral e ambiental 1 9 meses 100% 1 Rúa Lope Gómez de Marzoa, S/N, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) Selección Mixta Tfno. 604043348 | gerencia@viratec.gal
APETAMCOR 4111 Empregados de contabilidade 2 9 meses 100% 1 1) Vía Edison, 1, 15280 Santiago de Compostela (A Coruña)
2) Rúa Juan Jacobo Durán, 3, 27297 Lugo
3) Polígono Rúa 7b, 6, 32911 San Cibrao Das Viñas (Ourense)
4) Polígono A Granxa, 211, 1º, 36475 O Porriño (Pontevedra)
Selección Mixta Tfno. 988989155 | ivan.maceiras@apetamcor.gal | avisos@apetamcor.gal
ASOCIACION INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTONOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 9 meses 100% 1 Rúa Gagos de Mendoza, 2 Bajo Puerta 2, 36001 Pontevedra Selección Mixta Tfno. 986891657 | info@apegalicia.es
ASOCIACION PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE OURENSE 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 2 9 meses 100% 1 Rúa Alto do Cumial, 8, 32915 Ourense Selección Mixta Tfno. 988237800 | presidente@atave.com | carmenmansilla@atave.com
ASOCIACION CLUSTER DE GRANITO 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 9 meses 100% 1 Rúa Ribeira, S/N Torneiros, 36410, O Porriño (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986344043 | administracion@clustergranito.com
ASOCIACION CLUSTER DE GRANITO 3121 Técnicos en ciencias físicas e químicas 3 9 meses 100% 1 Rúa Ribeira, S/N Torneiros, 36410, O Porriño (Pontevedra) Selección Mixta Tfno. 986344043 |administracion@clustergranito.com
 

ACCESO Á CONVOCATORIA

Por último, a continuación se dispón do enlace para acceder á publicación da convocatoria para maior información.

Convocatoria persoas mozas SNGX