Nesta primeira sección poñemos a túa disposición os enlaces aos modelos de contratos de traballo conforme ás distintas modalidades actualmente en vigor.

Modalidades de contrato

Modelo de contrato de traballo indefinido

Modelo de contrato de traballo indefinido - SEPE

Modelo de contrato de traballo temporal

Modelo de contrato de traballo temporal - SEPE

Modelo de contrato de traballo para a formación en alternancia

Modelo de contrato para formación en alternancia - SEPE

Lembra que, previamente a asinar este tipo de contrato, podes solicitar información sobre os contratos de formación anteriormente formalizados pola persoa a contratar a través do consentemento do seguinte enlace:

Consentimento contrato formación

No seguinte enlace atópase tamén o modelo de acordo para a actividade formativa nos supostos que non exista título de FP, certificado de profesionalidade ou centro dispoñible:

Acordo de actividade formativa

Modelo de contrato de traballo formativo para a obtención da práctica profesional

Contrato para a obtención da práctica profesional - SEPE

Lembra que, previamente a asinar este tipo de contrato, podes solicitar información sobre os contratos de prácticas anteriormente formalizados pola persoa a contratar a través do seguinte enlace:

Verificación contratos de prácticas previos

Modelo de contrato de traballo dos pescadores

Contrato de traballo de pescadores - SEPE

Por outra banda, a continuación detállase outra documentación asociada á contratación das persoas con discapacidade.

Documentación asociada á contratación de persoas con discapacidade

Solicitude de declaración de excepcionalidade e a adopción de medidas alternativas

Solicitude declaración de excepcionalidade  

Comunicación do cumprimento da cota de reserva do 2% do cadro de persoal

Cumprimento cota de reserva

 

Seguidamente nesta outra sección preséntase aquela outra documentación de referencia relacionada coa tramitación da contratación.

Modalidades de contrato

Anexo ao contrato de traballo indefinido a tempo parcial sobre pacto de horas complementarias

Pacto de horas complementarias

Comunicación de chamamento á actividade dos/as traballadores/as fixos/as discontinuos/as

Comunicación de chamamento actividade

Comunicación de prórroga de contrato de traballo

Comunicación prórroga contrato de traballo

Consentemento para a consulta de comunicacións de contratos de traballo nas empresas de inserción

Consulta de contratos nas empresas de inserción

 

E por último, para obter os modelos de contratos celebrados ao amparo do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, accede a través do seguinte enlace ao portal do SEPE:

Modelos contratos PRTR - SEPE