Ferramenta de consulta de palabras clave contra o catálogo de especialidades do SEPE

 

Instrucións para optimizar a consulta:

- Introduza os termos para buscar en castelán e pulse sobre o botón 'Cruzar con especialidades', espere a obter o resultado (táboa inferior).

- Introduza un listado de termos de busca separado por comas e en castelán, os ditos términos poden ser palabras ou expresións. Non engada espazos tras cada coma, é dicir, introduza unha cadea como a seguinte: lácteos,leche pasteurizada,queso.

- Ten en conta que o proceso de busca, segundo os termos solicitados, pode alargarse dado que ten que atopalos en case 7.000 especialidades formativas.

- Repita o proceso ata que quede satisfeito co resultado e pulse sobre o botón 'Descargar' para descargalo no seu equipo.

- Adicionalmente, pode pulsar sobre as filas da táboa resumo da consulta para descargar o PDF correspondente a cada especialidade.

 

A continuación aclárase a información que se inclúe en cada unha das columnas da táboa presentada cos resultados da busca.

Lenda da táboa:

Especialidade: código da especialidade.

Keywords_corpo_and: 1 ou 0 en función de se no corpo do documento da especialidade aparecen todas as palabras clave.

Keywords_cuerpo_or: número de palabras clave que aparecen no documento.

Keywords_titulo: número de palabras clave que aparecen no título.

Especialidade: especialidade (texto).

Familia: acrónimo da familia profesional.

Familia_profesional: descritor da familia profesional.

Modalidade: modalidades baixo as que se imparte.

Horas: duración en horas se existe o dato.

Nivel de capacitación: nivel de capacitación como requisito de entrada (se aplica).

Certificado módulos: se ten asociado certificado ou non.

Centros: enlace á web do SEPE para consultar os centros nos que se imparte.

PDF: enlace directo ao PDF descritivo da especialidade con todos os seus detalles.