A entrevista de selección é o momento máis importante do proceso e a ela acceden só as persoas candidatas con posibilidades reales de contratación. Habitualmente é a última fase dunha procura de emprego, tanto para a persoa seleccionadora como para as persoas candidatas a un posto de traballo.

Para saber como afondar na preparación da entrevista, accede a cada un dos apartados que che presentamos a continuación:

 A entrevista. 1. Obxectivos e fasesA entrevista. 2. Algúns consellos

A entrevista. 3. A Linguaxe verbalA entrevista. 4. Linguaxe non verbal