As axencias de colocación

As axencias de colocación son entidades, xa sexan de carácter público ou privado, que realizan actividades cuxa finalidade é a de inserir laboralmente a persoas desempregadas, para o que valoran o seu perfil, as súas aptitudes e os seus coñecementos, podendo ademais completar estas actuacións realizando accións de información, orientación, busca de emprego ou selección de persoal.

Se queres profundar nos requisitos para constituírse como axencia de colocación, a súa regulación ou o seu funcionamento, no seguinte enlace tes a normativa de aplicación:

Real Decreto 1796/2010

Se tes interese en actuar como axencia de colocación, na seguinte ligazón tes tamén o modelo de declaración responsable, necesaria para abordar o trámite:

Declaración responsable Axencias de colocación

Ademais, se xa es unha axencia de colocación, entra dende a seguinte ligazón ao Espazo Integrado de Información do Sistema Nacional de Emprego, dende o que poderás acceder ao Espazo Telemático Común, á relación actualizada de axencias de colocación ou ás obrigas e requisitos de actuación das axencias, entre outros contidos de interese.

Espazo integrado de Información

Os centros especiais de emprego

Os centros especiais de emprgeo son aqueles centros de traballo recoñecidos como tal, tanto públicos como privados, que teñen o obxectivo de favorecer a integración das personas con dispacacidade, facilitándolles un emprego remunerado e un apoio persoal e social específico para potenciar a súa inclusión laboral.

Teñen, polo tanto, capacidade xurídica propia e un obxecto social para ser considerados empresas, pudendo carecer ou non de ánimo de lucro.

Para estes tipos de centros, con carácter anual, a Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca diferentes axudas para crear, impulsar e ampliar a súa actividade, incluíndose tamén apoyo para a realización de asistencias técnicas e para o mantenimiento dos postos de traballo, entre outros.

Toda a información a tes no siguiente enlace:

Centros especiais de emprego

Seguridade e saúde laboral

A seguridade e a saúde do persoal é unha das obrigas fundamentais para a túa empresa en materia de contratación laboral.

Para facilitar a posta ao día nesta materia e para coñecer en máis detalle as súas esixencias, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral dispón na súa web de abundante e completa formación e información actualizada nesta materia.

Invitámosche a que a consultes no seguinte enlace ao portal web do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral:

Portal web do ISSGA 

Responsabilidade social empresarial

Ademais, dende a Consellería de Economía, Emprego e Industria axudamos ás empresas interesadas en levar á práctica os conceptos de Responsabilidade Social Empresarial, apoiando a realización de diagnósticos e a definición de estratexias e medidas para a súa implantación práctica.

Actualmente contamos co programa gratuíto Responsabilízate, que busca axudar ás empresas na implantación da responsabilidad social na súa organización, incluíndo apoio no diagnóstico do potencial para implantar un modelo de RSE, na elaboración dun plan de acción, achegando o acompañamento de personal experto e apoiando na implantación das primeiras medidas:

 Acceso al portal del programa Responsabilizate

Se a túa empresa ten interese en introducirse neste eido ou quere ampliar, compartir ou coñecer outras actuacións, accede á web sobre a Responsabilidade Social Empresarial que temos á túa disposición:

Canle de RSE

Comunicación da contratación

Ás oficinas de emprego da Xunta de Galicia lles corresponde o labor de rexistro da comunicación dos contratos realizados polas empresas na nosa comunidade autónoma. A normativa referida a contratación laboral forma parte da lexislación básica, polo que corresponde ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social a súa regulación.

Non obstante, as empresas poden realizar esta comunicación a través de Internet empregando a aplicación Contrat@:

Aplicación Contrat@

Se a túa empresa aínda non dispón das credenciais de acceso a esta plataforma, consulta neste enlace da páxina web do SEPE como conseguilas:

Portal web do SEPE para empresas

En calquera caso, se tes algunha dúbida en relación ás distintas modalidades de contratos existentes, a súa finalidade e aplicación, toda a información actualizada sobre tipos e características de contratos podes atopala neste enlace da súa web:

Modelos de contratos

 

"Máis aló dos servizos vinculados á intermediación laboral, o SPEG pon un abano moi amplo de contidos ao servizo das empresas"