Desde Emprego Galicia estamos sempre a buscar empresas nas que as persoas demandantes que participan na formación para o emprego poidan realizar prácticas profesionais non laborais que lles axuden a asentar os novos coñecementos e as competencias adquiridas, de forma que se potencie a utilidade das accións realizadas e se mellore a súa empregabilidade cara a busca dun emprego de calidade.

Este programa está regulado no Real Decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas (BOE nº 278 do 18 de novembro).

Acceso ao Real Decreto 1543/2011 - Documento consolidado:

Real Decreto 1543/2011

Se a túa empresa quere acoller algunhas destas persoas, tan só é preciso seguir os seguintes pasos:

1. Realizar a solicitude de xeito telemático a través da sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o procedemento PR004ANo formulario de solicitude deberás:

a. Especificar un medio de notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal.

b. No campo "Destinatario" elixir: Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Dirección Xeral de Formación para o emprego e Orientación.

2. Achegar cubertos, xunto a dita solicitude, os seguintes modelos de convenio e do programa de prácticas non laborais.

Modelo de convenio de prácticas non laborais Modelo de programa de prácticas non laborais
Modelo de convenio de prácticas non laborais Modelo de programa de prácticas non laborais

Unha vez recibida  a solicitude, o Servizo de Intermediación Laboral iniciará a tramitación do convenio de colaboración e, cando este estea asinado, a túa empresa poderá xa realizar a solicitude de persoas candidatas nunha oficina de emprego de Emprego Galicia, segundo o seguinte modelo.

Modelo de solicitude de persoas candidatas:

Descarga de modelo de convenio  

Relación de empresas que teñen subscrito o convenio de prácticas non laborais:

Relación de empresas con convenio de prácticas non laborais 

Se queres aclarar calquera dúbida ou saber máis sobre as prácticas non laborais, non dubides en poñerte en contacto con nós a través do noso de correo electrónico emprego@xunta.gal ou acudindo ao centro ou oficina de emprego máis próximo:

Buscador de centros e oficinas