No eido laboral, tes que utilizar distintas fontes de información que che poñan en contacto co mercado. As principais poderán ser as seguintes:

 

Empresas de traballo temporal.

Axencias de colocación.

Portais privados de emprego en Internet.

Anuncios de prensa.

Emprego público.

Outras fontes de información, como amizades, familiares e outras persoas coñecidas.