Logotipo Competencias claveOs certificados de profesionalidade supoñen unha ferramenta cada vez máis importante para a mellora da empregabilidade das persoas traballadoras que os posúen.

A norma que regula cada certificado de profesionalidade determina as condicións de acceso nas que os módulos formativos poderán ser ofertados nas distintas modalidades, en función da natureza dos contidos e dos colectivos destinatarios.

En base a isto, as persoas que accedan ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 1 de cualificación non se lles esixirán requisitos académicos nin profesionais. Sen embargo, ao alumnado que acceda ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación se lles esixirá certas competencias que poderanse demostrar polas seguintes vías:

  1. Que pusúan determinados niveis formativos.

  2. Que teñan superados os cursos específicos de competencias clave que se ofertan periodicamente e que podes consultar no noso buscador de formación.

  3. Que teñan superadas as probas de competencias clave.

Por iso, co obxectivo de facilitar o acceso á formación ao emprego das persoas traballadoras que carecen da ESO ou do bacharelato, a Xunta de Galicia convoca desde o ano 2008 e con periodicidade mínima anual, as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Convocatoria de probas competencias clave

Para que poidas prepararte, ao teu ritmo en modo de autoformación, de cara a superar as probas libres de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tes a túa disposición no Campus Virtual de Emprego os oito cursos relacionados cos niveis 2 e 3 das competencias clave.

Ten en conta que a realización desta formación non conduce á obtención da competencia clave correspondente! Para iso terás que superar o exame oficial da convocatoria correspondente.

Esta formación en liña é unha canle de apoio e axuda para procurar a mellor preparación posible de cara ás probas libres. Aproveita estes contidos!

 

Acceso ao Campus Virtual de Emprego

Tamén tes no seguinte enlace un manual informativo sobre como acceder aos cursos e aos seus contidos do Campus Virtual de Emprego.

Manual informativo autoformación

Por último, para que poidas coñecer con maior detalle os contidos e pautas de funcionamento destes cursos dentro do Campus Virtual, no seguinte botón tes acceso a un documento informativo sobre os mesmos.

Información sobre as competencias clave no Campus Virtual