Logotipo Competencias claveOs certificados de profesionalidade supoñen unha ferramenta cada vez máis importante para a mellora da empregabilidade das persoas traballadoras que os posúen.

A norma que regula cada certificado de profesionalidade determina as condicións de acceso nas que os módulos formativos poderán ser ofertados nas distintas modalidades, en función da natureza dos contidos e dos colectivos destinatarios.

En base a isto, as persoas que accedan ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 1 de cualificación non se lles esixirán requisitos académicos nin profesionais. Sen embargo, ao alumnado que acceda ás accións de formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación se lles esixirá certas competencias que poderanse demostrar polas seguintes vías:

  1. Que pusúan determinados niveis formativos.

  2. Que teñan superados os cursos específicos de competencias clave que se ofertan periodicamente e que podes consultar no noso buscador de formación.

  3. Que teñan superadas as probas de competencias clave.

Por iso, co obxectivo de facilitar o acceso á formación ao emprego das persoas traballadoras que carecen da ESO ou do bacharelato, Emprego Galicia convoca dende o ano 2008 e con periodicidade mínima anual, as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Estatísticas Competencias clave

As competencias clave que se convocan son as seguintes:

  1. Comunicación en Lingua Castelá.

  2. Comunicación en Lingua Galega.

  3. Competencia Matemática.

  4. Comunicación en Lingua Estranxeira: inglés.

As solicitudes de solicitudes quedan en suspenso ata que se establezan novas datas.

A realización das probas para a avaliación destas competencias clave terán lugar en dúas quendas:

  • Quenda de mañá: probas para nivel 2.

  • Quenda de tarde: probas para nivel 3.