Nesta páxina, poñemos a túa disposición os enlaces aos modelos de contratos de traballo conforme ás distintas modalidades.

Modalidades de contrato

I. Contrato indefinido

 Modelo do contrato indefinido (galego)  Modelo do contrato indefinido (castelán)

II. Contrato temporal

 Modelo do contrato temporal (galego)  Modelo do contrato temporal (castelán)

III. Contrato de formación

Contrato de traballo para a formación e a aprendizaxe

 Modelo do contrato en formación (galego)  Modelo do contrato de formación (castelán)  

Acordo para a actividade formativa nos supostos que non exista título de FP, certificado de profesionalidade ou centro dispoñible

 Modelo anexo do contrato en formación (galego)  Modelo anexo do contrato de formación (castelán)

IV. Contrato en prácticas

 Modelo do contrato en prácticas (galego)  Modelo do contrato en prácticas (castelán)

V. Contrato pescadores

 Modelo do contrato pescadores (galego)  Modelo do contrato pescadores (castelán)

Contratación de persoas con discapacidade

Solicitude de declaración de excepcionalidade e medidas alternativas

 Solicitude de excepcionalidade e medidas alternativas (galego)  Solicitud de excepcionalidad y medidas alternativas (castelán)

Comunicación da cota de reserva do 2% de persoas traballadoras discapacitadas

 Comunicación da cota de reserva do 2% de persoas traballadoras discapacitadas (galego)  Comunicación de la cuota de reserva del 2% de las personas trabajadores discapacitados (castellano)

Outra documentación relacionada

Pacto de horas complementarias

 Modelo de pacto para horas complementarias (galego)  Modelo de pacto para horas complementarias (castelán)

Comunicación de chamamento á actividade das persoas traballadoras fixas discontinuas

Comunicación de chamamento á actividade das persoas traballadoras fixas discontinuas (galego)  Modelo de llamamiento a la actividad de las personas trabajadoras fijas discontinuas (castelán)

Comunicación de prórroga de contrato de traballo

 Modelo de comunicación de prórroga de contrato de traballo (galego)  Modelo de comunicación de prórroga de contrato de trabajo (castelán)