A continuación se detalla a relación de empresas que teñen subscrito actualmente un convenio de colaboración para prácticas non laborais coa Consellería de Emprego e Igualdade.

 

EMPRESA QUE SUBSCRIBE CONCELLO PROVINCIA CENTRO/S DE TRABALLO
COVELO CONSULTING, S.L. A CORUÑA A CORUÑA A CORUÑA
FORMAS, SISTEMAS Y SOLUCIONES, S.L. SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA
AS MARIAS OURENSE 2015, S.L. OURENSE OURENSE OURENSE
NAVUXIL, S.L. O PORRIÑO PONTEVEDRA O PORRIÑO
TALLERES ARZUADEZA, S.L. SILLEDA PONTEVEDRA SILLEDA
REPROUTLET, S.L. AMES A CORUÑA AMES
GLEEVI. GLOBAL FREELANCE SOLUTIONS, SL PEREIRO DE AGUIAR OURENSE OURENSE
MARÍA JESÚS DAVILA FREIRE A CORUÑA A CORUÑA A CORUÑA

Última actualización de la información presentada: marzo de 2021