Co obxectivo de dar o máximo apoio informativo ás empresas e persoas empregadoras en relación coa incidencia do coronavirus COVID-19 no ámbito do mercado laboral, Emprego Galicia achega nesta sección todos os contidos que se consideran de especial interese para facer fronte a esta situación no referido ámbito.

Neste sentido, primeiramente é preciso indicar que a Consellería de Economía, Emprego e Industria ten activado un teléfono gratuíto de atención ás empresas para a resolución de consultas sobre como tramitar os expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) como consecuencia do COVID-19.

Imaxe liña 900 COVID19

Preguntas frecuentes en relación cos ERTE

No seguinte enlace pode acceder a un documento no que se da resposta a moitas das dúbidas e preguntas que están a xurdir en relación coa solicitude e tramitación dun ERTE causado polo COVID-19, sexa por forza maior ou sexa por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Folleto preguntas frecuentes ERTE

Pasos para a tramitación dos ERTE

Adicionalmente, neste apartado se pode acceder tamén a información sobre os pasos e os trámites para abordar a solicitude dun expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia do COVID-19.

Tramitación ERTE forza maiorTramitación ERTE causas produtivas

Para facilitar o seu acceso, tamén se presentan a continuación os accesos á sede electrónica para cada un destes dous tipos de expedientes de regulación.

TR820C Forza Maior

TR820A Inicio causas produtivasTR820B Decisión causas produtivas

Tamén se presenta a continuación o enlace para descargar as instrucións definidas polo Servicio Estatal de Empleo Público para a tramitación do expediente na súa sede electrónica (dispoñible tamén no enderezo https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html=.

Documento informativo SEPE ERTE

Nota importante: O Ministerio de Trabajo y Economía Social, tras recoñecer a dificultade de poder tramitar a tempo o volume de expedientes recibidos, vén de informar de que o retraso na presentación das solicitudes colectivas de prestación por desemprego das persoas traballadoras afectadas polos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) non será constitutivo de infracción. Máis información no seguinte enlace:

Nota informativa Ministerio

Normativa de referencia

Neste apartado tes acceso á lexislación de referencia en relación coa incidencia no ámbito laboral do coronavirus COVID-19.

Real Decreto lei 8/2020Real Decreto lei 9/2020

Real Decreto lei 10/2020Real Decreto lei 11/2020

Real Decreto 463/2020

Real Decreto 465/2020Real Decreto 476/2020

Modelo declaración responsable traxectos ao traballo

As persoas traballadoras por conta allea que non deban acollerse ao permiso retribuído recuperable establecido no Real Decreto-lei 10/2020, terán dereito a que a empresa lles emita un certificado para facilitar os desprazamentos necesarios entre o lugar de residencia e o traballo.

A continuación se inclúe o modelo indicado, anexo da Orde do Ministerio de Sanidade SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-lei 10/2020.

Orde Sanidade