Novo! Descargables informativos con enlaces de interese.

 

Preguntas frecuentes demandantes Covid-19Preguntas frecuentes demandantes Covid-19Información sobre como tramitar o anticipo ERTE

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSOAS DEMANDANTES

Como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e co obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas demandantes, Emprego Galicia adoptou as seguintes medidas:

 • NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño de 2020.
 • NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
 • NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.
 • Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. O teu persoal de orientación, poderá contactar contigo, de ser o caso, para citas de seguimento telefónico.
 • Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, as prácticas non laborais, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

MEDIDAS DE APOIO PARA AS PERSOAS AFECTADAS POLOS ERTE

PROGRAMA DE ANTICIPOS DA PRESTACIÓN DERIVADA DUN ERTE

A Xunta de Galicia ten unha liña de apoios para que cada persoa traballadora galega que se atope acollida dentro de un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) autorizado e que aínda non cobrara as prestacións por desemprego poida recibir, de forma inmediata, un anticipo de ata dúas mensualidades, cun tope mensual de 750 euros.

O convenio, acordado con determinadas entidades financeiras, permitirá ás persoas traballadoras solicitar un adianto ata que a Administración estatal realice os pagos correspondentes. Os ditos adiantos estarán libres de xuros e de comisións.

Así, poderán ser beneficiarias desta nova liña todas as persoas que presten os seus servizos laborais en Galicia, que estean incluídas nun ERTE aprobado como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID-19 e que aínda non recibiran as prestacións que lle corresponden.

As contías dos anticipos estableceranse en función das mensualidades que cada persoa traballadora teña pendente de cobro e poderán chegar ata 750 euros ao mes, no caso de persoas con contratos a xornada completa e afección do ERTE ao 100% da xornada. Se o contrato fose a tempo parcial ou o ERTE afectase só a unha parte da xornada, o adianto reducirase proporcionalmente. 

As entidades bancarias adscritas ao programa son, polo de agora*:

 • Abanca
 • Caixa Rural Galega
 • Caixabank
 • Banco Sabadell

(*) No caso de que a túa entidade non figure nesta relación, podes consultarlle directamente.

Amplía a información sobre este programa no seguinte enlace ou consulta as túas dúbidas no teléfono 900 815 600 (de 8:00 horas ás 18:00 horas de luns a venres)

Información sobre como tramitar o anticipo ERTE

 

INFORMACIÓN SOBRE A TRAMITACIÓN DA PRESTACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DUN ERTE

Un dos pasos que se teñen que realizar para a autorización e posta en marcha dun ERTE é a da comunicación das prestacións económicas que lles corresponde ás persoas traballadoras que se inclúen nel, sexa por unha suspensión de contrato ou por unha redución de xornada.

Na situación que estamos a vivir pola incidencia do COVID-19 no ámbito laboral, a tramitación destas prestacións tense modificado excepcionalmente para que exista unha única canle de comunicación ante a administración, reducindo así os tempos e os pasos a realizar para recoñecer o pagamento das mesmas.

Na seguinte infografía informámosche dos pasos necesarios para obter a prestación económica derivada dun ERTE iniciado como consecuencia do COVID-19.

Preguntas frecuentes demandantes Covid-19

 

MEDIDAS SOBRE A ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DE TRÁMITES

Desde a posta en marcha do Plan de Emerxencia Sanitaria en Galicia, as oficinas de emprego da Xunta de Galicia están pechadas ao público, pero teñen a consideración de servizos esenciais e o seu persoal continúa traballando para ti, realizando os trámites que necesites e ofrecendo atención telefónica e telemática.

Se queres saber como realizar os teus trámites urxentes consulta a seguinte información:

   • Se nunca estiveches inscrita/o como demandante de emprego en Galicia e necesitas solicitar a alta inicial para tramitar unha prestación ou subsidio, acceder a unha oferta ou por estar afectada/o por un ERTE:

Neste caso tes á túa disposición o novo Formulario web de solicitude de alta inicial:

Formulario alta demanda

 Unha vez rexistrada a túa solicitude, a oficina de emprego contactará contigo para consultar, de ser o caso, os datos que sexan necesarios para completar a túa demanda de emprego.

Se a túa demanda xa está rexistrada, o formulario dará un aviso advertindo que xa tes unha demanda no noso sistema. Consulta entón as seguintes medidas.

   • Se necesitas unha prestación ou subsidio, pero tes a demanda en baixa:

Debes dirixirte directamente á Oficina de Prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a través do sistema de cita previa virtual habilitado na súa web. Tamén podes empregar o novo formulario de pre-solicitude de prestación individual por desemprego dispoñible na dita web.

Ollo! Se a prestación está relacionada cun ERTE iniciado como consecuencia do COVID-19, consulta a seguinte medida.

 

Cita previa
SEPE
Formulario presolicitude SEPE

   • Se a túa empresa solicitou ou vai solicitar un ERTE de forza maior como consecuencia do COVID-19:

Non tes que facer ningún trámite. A empresa ten que presentar a solicitude do ERTE para a súa autorización pola autoridade laboral e tamén comunicará os datos ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), para que este inicie a tramitación da túa prestación.

Podes ampliar información sobre a tramitación destas prestacións na infografía que aparece ao inicio desta páxina.

   • Se o que necesitas é facer un trámite na túa demanda que non está relacionado cunha prestación ou subsidio (ofertas de emprego, acceso a programas...):

Podes contactar coa túa oficina de emprego telefonicamente ou por correo electrónico e eles realizarán o trámite cos datos que lles facilites.

Lembra tamén que podes reactivar a túa demanda de emprego en baixa a través da Oficina Virtual de Emprego Galicia.

Recuperación demanda oficina virtualBuscador
de oficinas

MEDIDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS TRANSFRONTEIRIZAS (Galicia - Norte de Portugal)

Se o teu caso é o de unha persoa traballadora transfronteiriza e estás afectada por un ERTE (en Galicia) ou por un LAY OFF (en Portugal) podes acceder á información e á prestación de desemprego dende o seguinte enlace:

Prestación desemprego EURES-T G-NP

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

Se queres ampliar información sobre as medidas sobre prestacións e subsidios postos en marcha polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) consulta o seguinte enlace:

Medidas SEPE

 E podes consultar toda a información e recomendacións sobre o COVID-19 na páxina web específica habilitada polo SERGAS en relación co coronavirus:

Portal do SERGAS sobre o coronavirus

 Desde Emprego Galicia iremos actualizando toda esta información á medida que se desenvolva esta situación de emerxencia.

 

 

Lembra que seguimos traballando para ti.

Para consultas xerais chama ao teléfono de información 012 ou á túa oficina de emprego.