Os obradoiros duais de emprego son programas públicos de formación e emprego nos que as persoas traballadoras desempregadas participantes reciben cualificación profesional ao mesmo tempo que desenvolven un traballo produtivo en actividades de utilidade pública ou interese social.

Imaxe obradoiros de emprego

As entidades promotoras dos programas serán concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello de Galicia, cuxa titularidade corresponda integramente a este, así como entidades sen ánimo de lucro do sector forestal constituídas e rexistradas como asociacións.

A Xunta de Galicia subvencionará os gastos derivados da posta en marcha e desenvolvemento de obradoiro e dos custos de contratación das persoas mozas participantes.

A etapa de formación en alternancia coa práctica profesional terá unha duración de 9 meses, que tamén estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

Desde o inicio da súa participación no obradoiro dual de emprego, o alumnado-traballador será contratado pola entidade promotora na modalidade de contrato para a formación e aprendizaxe, polo que percibirá unha retribución equivalente ao 100% do salario mínimo interprofesional incluída a parte proporcional dunha paga e media extraordinaria.

Actividades que realizan

 • Recuperación do patrimonio artístico, histórico cultural ou natural.
 • Rehabilitación de contornos urbanos ou ambientais.
 • Mellora das condicións de vida das vilas e cidades mediante a dotación de servizos sociais e comunitarios.
 • Recuperación de oficios artesanais ou tradicionais.
 • Prestación de servizos personalizados de carácter cotián.
 • Enerxías renovables.
 • Conservación, reforma e posta en valor das rutas de peregrinación delimitadas do Camiño de Santiago. Especialidades relacionadas co fomento das TIC (tecnoloxía da información e a comunicación) e a economía dixital.
 • Especialidades forestais, seguridade e ambiente relacionadas coa vixilancia e extinción de incendios forestais e tamén coa construción, instalación e mantemento de infraestruturas de prevención e extinción.
 • Calquera outra actividade que permita a inserción a través da profesionalización e da adquisición de experiencia dos participantes que posibilite a súa posterior inserción laboral.

Requisitos para poder participar

 • Ter dezaoito ou máis anos de idade.
 • Poder realizar un contrato para a formación, co obxecto de estar vinculado ao obradoiro mediante un contrato de tales características.
 • No caso de que a formación vaia dirixida á obtención de certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 ou 3, deben cumprir cos requisitos de acceso sinalados nos reais decretos que regulan os ditos certificados (formación académica ou no seu defecto as competencias clave que correspondan).

Forma de selección

A selección do alumnado, así como a do persoal directivo, docente e administrativo de apoio participante en cada obradoiro, será realizada pola entidade promotora previa presentación dunha oferta de emprego específica na oficina de emprego que corresponda ao ámbito territorial do programa.

Se es unha persoa desempregada inscrita como demandante de emprego e estás interesada en participar nun obradoiro de emprego, non dubides en consultar directamente á túa persoa orientadora ou á túa oficina de emprego.

Lembra, ademais, que a solicitude de participación en obradoiros de emprego pode realizarse de xeito telemático a través da Oficina Virtual de Emprego Galicia:

 

 

A continuación se presenta a listaxe de obradoiros duais de emprego concedidos 2022 - 2023

Para facilitar a busca dos obradoiros do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A. se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).

 

NOME OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO ENTIDADE PROMOTORA CONCELLOS ASOCIADOS (se é o caso) PROVINCIA CERTIFICADO/S PROFESIONALIDADE; ESPECIALIDADE/S NIVEL CERTIFICADO/S
           
RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO VERDE II CONCELLO DE ABEGONDO BERGONDO, BETANZOS, CARRAL, COIRÓS, OZA-CESURAS, PADERNE E SADA A CORUÑA AGAO0108 ACTIVIDADES AUX EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO VERDE II CONCELLO DE ABEGONDO BERGONDO, BETANZOS, CARRAL, COIRÓS, OZA-CESURAS, PADERNE E SADA A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
RENOVA V CONCELLO DE AMES BRIÓN A CORUÑA ENAE0108 MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS 2
REINICIA IX CONCELLO DE ARES MUGARDOS, FENE ECABANAS A CORUÑA MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
REINICIA IX CONCELLO DE ARES MUGARDOS, FENE ECABANAS A CORUÑA MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
REINICIA IX CONCELLO DE ARES MUGARDOS, FENE ECABANAS A CORUÑA SSCS0209 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 2
EMPREGABILIDADE NA DEPENDENCIA CONCELLO DE BETANZOS ABEGONDO, CARRAL, COIRÓS E PADERNE A CORUÑA SSCE0111 PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSOAS CON DISCAPACIDADE 3
EMPREGABILIDADE NA DEPENDENCIA CONCELLO DE BETANZOS ABEGONDO, CARRAL, COIRÓS E PADERNE A CORUÑA SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
EMPREGABILIDADE NA DEPENDENCIA CONCELLO DE BETANZOS ABEGONDO, CARRAL, COIRÓS E PADERNE A CORUÑA SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 2
OBRADOIRO DE EMPREGO XESTIÓN FORESTAL TORRE GOIÁNS II - BOIRO CONCELLO DE BOIRO   A CORUÑA AGAR0108 APROVEITAMENTOS FORESTAIS 2
OBRADOIRO DE EMPREGO XESTIÓN FORESTAL TORRE GOIÁNS II - BOIRO CONCELLO DE BOIRO   A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
PROXEDIS -CAMBRE CONCELLO DE CAMBRE   A CORUÑA SSCS0208 AT SOCIOSANIT. PERSOAS DEPENDENTES INSTITUCION SOCIAIS 2
FÓRUM DUAL CONCELLO DE CARBALLO   A CORUÑA HOTR0408 COCIÑA 2
FÓRUM DUAL CONCELLO DE CARBALLO   A CORUÑA SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEP EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 2
CULLEREDO ACTIVO CONCELLO DE CULLEREDO A CORUÑA A CORUÑA EOCB0311 PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCIÓN 2
CULLEREDO ACTIVO CONCELLO DE CULLEREDO A CORUÑA A CORUÑA MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
TERRAS DA MONTAÑA IV CONCELLO DE CURTIS SOBRADO E VILASANTAR A CORUÑA AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
TERRAS DA MONTAÑA IV CONCELLO DE CURTIS SOBRADO E VILASANTAR A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
CAMIÑO DO SOLPOR V CONCELLO DE DUMBRÍA CEE, CORCUBIÓN E FISTERRA A CORUÑA AGAO0308 XARDINERIA E RESTAURACION DA PAISAXE 3
CAMIÑO DO SOLPOR V CONCELLO DE DUMBRÍA CEE, CORCUBIÓN E FISTERRA A CORUÑA EOCB0109 OPERACIONS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓNS 1
CAMIÑO DO SOLPOR V CONCELLO DE DUMBRÍA CEE, CORCUBIÓN E FISTERRA A CORUÑA SEAG0208 LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIONS INDUSTRIAIS 1
MELIDE-ARZÚA-SANTISO-TOQUES: NATUREZA NO CAMIÑO DE SANTIAGO CONCELLO DE MELIDE ARZÚA, SANTISO E TOQUES A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
ARTABROEMPRENDE III CONCELLO DE MIÑO PADERNE, PONTEDEUME, MONFERO E CABANAS A CORUÑA AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
ARTABROEMPRENDE III CONCELLO DE MIÑO PADERNE, PONTEDEUME, MONFERO E CABANAS A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
COSTAGRANDE CONCELLO DE MUROS CARNOTA A CORUÑA EOCB0310 REVESTIMENTOS CON PEZAS RIXIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCION 2
COSTAGRANDE CONCELLO DE MUROS CARNOTA A CORUÑA IFCD0110 CONFECCIÓN E PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB 2
NOIA-LOUSAME-OUTES 2022 CONCELLO DE NOIA LOUSAME E OUTES A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS 2 CONCELLO DE OLEIROS   A CORUÑA AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDIN 1
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS 5 CONCELLO DE OLEIROS   A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS 4 CONCELLO DE OLEIROS   A CORUÑA MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES MUNICIPAIS 3 CONCELLO DE OLEIROS   A CORUÑA MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
BRAÑAS DO ILLÓ -RÍO SAMO V CONCELLO DE ORDES FRADES E MESÍA A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIONS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVICOLAS 2
BRAÑAS DO ILLÓ -RÍO SAMO V CONCELLO DE ORDES FRADES E MESÍA A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION E MELLORA DE MONTES 1
OBRADOIRO DE EMPREGO REACTIVA I OZA-CESURAS, COIRÓS E MESÍA CONCELLO DE OZA-CESURAS COIRÓS E MESÍA A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
OBRADOIRO DE EMPREGO REACTIVA I OZA-CESURAS, COIRÓS E MESÍA CONCELLO DE OZA-CESURAS COIRÓS E MESÍA A CORUÑA SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
COMARCA DO SAR 2022 CONCELLO DE PADRÓN ROIS E DODRO A CORUÑA EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
COMARCA DO SAR 2023 CONCELLO DE PADRÓN ROIS E DODRO A CORUÑA SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS S 2
TAHUME VIII CONCELLO DE RIBEIRA PORTO DO SON A CORUÑA HOTR0108 OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA 1
TAHUME VIII CONCELLO DE RIBEIRA PORTO DO SON A CORUÑA HOTR0109 OPERACIÓNS BÁSICAS DE PASTELERÍA 1
TAHUME VIII CONCELLO DE RIBEIRA PORTO DO SON A CORUÑA MAPN0108 CONFECCIÓN E MONTAXE DE ARTES E APARELLOS 2
REACCIONA CONCELLO DE SANTA COMBA VAL DO DUBRA E NEGREIRA E A BAÑA A CORUÑA AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
REACCIONA CONCELLO DE SANTA COMBA VAL DO DUBRA E NEGREIRA E A BAÑA A CORUÑA SEAG0209 LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIONS INDUSTRIAIS 1
INNOBOSQUE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA   A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVICOLAS 2
INNOBOSQUE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA   A CORUÑA IFCD0210 DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXIAS WEB 3
INNOBOSQUE CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA   A CORUÑA IMSV0209 DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS MULTIMEDIA E INTERATIVOS 3
OBRADOIRO DE EMPREGO TRAZO-TORDOIA-CERCEDA CONCELLO DE TRAZO CERCEDA E TORDOIA A CORUÑA AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
OBRADOIRO DE EMPREGO TRAZO-TORDOIA-CERCEDA CONCELLO DE TRAZO CERCEDA E TORDOIA A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
CAMIÑO AO EMPREGO 2023 CONCELLO DE VIMIANZO CAMARIÑAS E MUXÍA A CORUÑA EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
CAMIÑO AO EMPREGO 2022 CONCELLO DE VIMIANZO CAMARIÑAS E MUXÍA A CORUÑA MAMR0108 MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERÍA 2
MANCOMUNIDADE ORDES II MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES   A CORUÑA EOCJ0110 INSTALACIÓN DE PLACA DE XESO LAMINADO E FALSOS TEITOS 2
MANCOMUNIDADE ORDES II MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES   A CORUÑA MAMB0210 MONTAXE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCIÓNS DE MADEIRA 2
OBRADOIRO DE EMPREGO ARTEIXO-A LARACHA COLABORANDO POLO EMPREGO IV CONCELLO DE ARTEIXO A LARACHA A CORUÑA SEAG0209 LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS 1
OBRADOIRO DE EMPREGO ARTEIXO-A LARACHA COLABORANDO POLO EMPREGO IV CONCELLO DE ARTEIXO A LARACHA A CORUÑA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
O.E. A POBRA DE BROLLON, BÓVEDA E O INCIO CONCELLO DA POBRA DE BROLLON BÓVEDA E O INCIO LUGO AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
CUMES DA TERRA CHÁ VI CONCELLO DE BEGONTE RÁBADE E FRIOL LUGO EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
CUMES DA TERRA CHÁ VI CONCELLO DE BEGONTE RÁBADE E FRIOL LUGO EOCB0310 REVESTIMENTOS CON PEZAS RÍXIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCIÓN 2
SENDAS DE BURELA, CERVO E XOVE IX CONCELLO DE CERVO BURELA E XOVE LUGO AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
SENDAS DE BURELA, CERVO E XOVE IX CONCELLO DE CERVO BURELA E XOVE LUGO EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
SERRA DO FARO VII CONCELLO DE CHANTADA CARBALLEDO LUGO AGAO0208 INSATALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
SERRA DO FARO VII CONCELLO DE CHANTADA CARBALLEDO LUGO EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
SERRA DO FARO VII CONCELLO DE CHANTADA CARBALLEDO LUGO SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
CAMIÑO DA CHAIRA VII CONCELLO DE COSPEITO CASTRO DE REI E OUTEIRO DE REI LUGO EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
CAMIÑO DA CHAIRA VII CONCELLO DE COSPEITO CASTRO DE REI E OUTEIRO DE REI LUGO EOCB0110 PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCIÓN 2
CAMIÑO DA CHAIRA VII CONCELLO DE COSPEITO CASTRO DE REI E OUTEIRO DE REI LUGO EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
SILLOR IX CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL RIBAS DE SIL E QUIROGA LUGO EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
TERRAS DO OURO 2023 CONCELLO DE FOZ ALFOZ E O VALADOURO LUGO AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA /AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
TERRAS DO OURO 2022 CONCELLO DE FOZ ALFOZ E O VALADOURO LUGO AGAO0208 INSATALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
SERRA DA CADEIRA VII CONCELLO DE LOURENZA BARREIROS E TRABADA LUGO AGAR0108 APROVEITAMENTOS FORESTAIS 2
LUGOSOSTIBLE 5.2 CONCELLO DE LUGO   LUGO COMM0112 XESTIÓN DE MARKETING E COMUNICACIÓN 3
LUGOSOSTIBLE 5.1 CONCELLO DE LUGO   LUGO IFCD0210 DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍA WEB 3
LUGOSOSTIBLE 5.0 CONCELLO DE LUGO   LUGO IMSV0209 DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS MULTIMEDIA INTERACTIVOS 3
CAMIÑO DE SANTIAGO III CONCELLO DE MONTERROSO PALAS DE REI E PORTOMARÍN LUGO AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
CAMIÑO DE SANTIAGO III CONCELLO DE MONTERROSO PALAS DE REI E PORTOMARÍN LUGO AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
CAMIÑO DE SANTIAGO III CONCELLO DE MONTERROSO PALAS DE REI E PORTOMARÍN LUGO HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE 3
TERRAS DO SOR VI CONCELLO DE MURAS OUROL E O VICEDO LUGO MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTARÍA E MOBLE 1
TERRAS DO SOR VI CONCELLO DE MURAS OUROL E O VICEDO LUGO SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
RICRA VI CONCELLO DE PANTON O SAVIÑAO E SOBER LUGO AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
RICRA VI CONCELLO DE PANTON O SAVIÑAO E SOBER LUGO MAMB0210 MONTAXE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCIÓNS DE MADEIRA 2
RICRA VI CONCELLO DE PANTON O SAVIÑAO E SOBER LUGO SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
COMARCA DE ANCARES V CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO CERVANTES, NAVIA DE SUARNA E TRIACASTELA LUGO EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
VILAS COIDADORAS CONCELLO DE RIBADEO BARREIROS LUGO SSCB0110 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS CULTURAIS 3
VILAS COIDADORAS CONCELLO DE RIBADEO BARREIROS LUGO SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
O CASTRO VIII CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUIN CASTROVERDE, POL, A PASTORIZA E RIOTORTO LUGO AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
O CASTRO VIII CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUIN CASTROVERDE, POL, A PASTORIZA E RIOTORTO LUGO EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
TERRA CHÁ NO CAMIÑO III CONCELLO DE VILALBA ABADÍN LUGO ADGG0508 OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS 1
TERRA CHÁ NO CAMIÑO III CONCELLO DE VILALBA ABADÍN LUGO EOCB0310 REVESTIMENTOS CON PEZAS RÍXIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCIÓN 2
TERRA CHÁ NO CAMIÑO III CONCELLO DE VILALBA ABADÍN LUGO MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTARÍA E MOBLE 1
RÍO ARNOIA CONCELLO DA MERCA CARTELLE E RAMIRÁS OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTENIMIENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
RÍO ARNOIA CONCELLO DA MERCA CARTELLE E RAMIRÁS OURENSE EOCB0108 FÁBRICAS DE ALBANELERÍA 2
COUTO MIXTO CONCELLO DE BALTAR CALVOS DE RANDÍN E OS BLANCOS OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS XARDINARIA 1
COUTO MIXTO CONCELLO DE BALTAR CALVOS DE RANDÍN E OS BLANCOS OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
CALDELAS VIII CONCELLO DE CASTRO CALDELAS MONTEDERRAMO E TEIXEIRA OURENSE AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
CALDELAS VIII CONCELLO DE CASTRO CALDELAS MONTEDERRAMO E TEIXEIRA OURENSE EOCB0210 REVESTIMENTOS CON PASTAS E MORTEIROS EN CONSTRUCCIÓN 2
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE AGAJ0110 ACTIVIDADES DE FLORISTERÍA 2
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 1
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
OBRADOIRO DE EMPREGO PLÁCIDO IGLESIAS CONCELLO DE CELANOVA MERCA E VEREA OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
MACIZO CENTRAL I CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA MANZANEDA, SAN XOÁN DE RÍO E POBOA DE TRIVES OURENSE AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
MACIZO CENTRAL I CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA MANZANEDA, SAN XOÁN DE RÍO E POBOA DE TRIVES OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
MACIZO CENTRAL I CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA MANZANEDA, SAN XOÁN DE RÍO E POBOA DE TRIVES OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
SANTA ÁGUEDA VI CONCELLO DE COLES AMOEIRO, A PEROXA E VILAMARÍN OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
SANTA ÁGUEDA VI CONCELLO DE COLES AMOEIRO, A PEROXA E VILAMARÍN OURENSE EOCB0108 FÁBRICAS DE ALBANELERÍA 2
AGRUPACIÓN CARBOSAM 2024 CONCELLO DE MASIDE CARBALLIÑO, BOBORÁS E SAN AMARO OURENSE AGAR0209 ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1
AGRUPACIÓN CARBOSAM 2023 CONCELLO DE MASIDE CARBALLIÑO, BOBORÁS E SAN AMARO OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
AGRUPACIÓN CARBOSAM 2025 CONCELLO DE MASIDE CARBALLIÑO, BOBORÁS E SAN AMARO OURENSE EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 1
AGRUPACIÓN CARBOSAM 2022 CONCELLO DE MASIDE CARBALLIÑO, BOBORÁS E SAN AMARO OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
BÚBAL II CONCELLO DE MONTERREI CUALEDRO E OÍMBRA OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS XARDINARIA 1
BÚBAL II CONCELLO DE MONTERREI CUALEDRO E OÍMBRA OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
BÚBAL II CONCELLO DE MONTERREI CUALEDRO E OÍMBRA OURENSE SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
VÍA DA PRATA II CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA VILAMARÍN E PIÑOR OURENSE AGAR0108 APROVEITAMENTOS FORESTAIS 2
VÍA DA PRATA II CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA VILAMARÍN E PIÑOR OURENSE EOCB0211PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN 2
VÍA DA PRATA II CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA VILAMARÍN E PIÑOR OURENSE SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
QUINTELA DE LEIRADO, BANDE E VEREA CONCELLO DE VEREA QUINTELA E BANDE OURENSE SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO 2
QUINTELA DE LEIRADO, BANDE E VEREA CONCELLO DE VEREA QUINTELA E BANDE OURENSE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 2
OBRADOIRO DE EMPREGO NO CAMIÑO 2023 CONCELLO DE XINZO DE LIMIA CONCELLO DE SANDIÁS OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
OBRADOIRO DE EMPREGO NO CAMIÑO 2022 CONCELLO DE XINZO DE LIMIA CONCELLO DE SANDIÁS OURENSE MAMS0108 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA 2
VALDEORRAS EMBELECE II CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS VILAMARTÍN DE VALDEORRAS E PETÍN OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS XARDINERÍA 1
VALDEORRAS EMBELECE II CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS VILAMARTÍN DE VALDEORRAS E PETÍN OURENSE MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
OS ARRIEIROS III CONCELLO DO IRIXO SAN CRISTOVO DE CEA E PIÑOR OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
OS ARRIEIROS III CONCELLO DO IRIXO SAN CRISTOVO DE CEA E PIÑOR OURENSE AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
OS ARRIEIROS III CONCELLO DO IRIXO SAN CRISTOVO DE CEA E PIÑOR OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO PEREIRO- SAN CIBRAO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR SAN CIBRAO DAS VIÑAS OURENSE AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO PEREIRO- SAN CIBRAO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR SAN CIBRAO DAS VIÑAS OURENSE EOCB0211 PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN 2
TERRA DE MOSTEIROS 2022 MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE OURENSE   OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION E MELLORA DOS MONTES 1
TERRA DE MOSTEIROS 2023 MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE OURENSE   OURENSE EOCB0109 OPERACIÓN AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 1
MANCOMUNIDADE DE VERIN 2023 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERIN   OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS XARDINARIA 1
MANCOMUNIDADE DE VERIN 2022 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERIN   OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
MANCOMUNIDADE DE VERIN 2024 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERIN   OURENSE SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
II OBRADOIRO FORESTAL NOS MONTES DE VIGO MMVV MC MONTES DE VIGO   PONTEVEDRA AGAR0209 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1
II OBRADOIRO FORESTAL NOS MONTES DE VIGO MMVV MC MONTES DE VIGO   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTV AUX EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA AGAO0108 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINERIA 1
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA AGAR0209 (N) ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADE AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA EOCB0108-N2 FÁBRICAS DE ALBANELARÍA 2
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA EOCB0208 (N1) OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBR.E CUBERT 1
MANUEL B PORTELA VIII CONCELLO DA GUARDA   PONTEVEDRA EOCB0209 (N1) OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS 1
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA AGAO0108 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINERIA 1
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA AGAR0209 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADE AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA EOCB0108 (N2) FÁBRICAS DE ALBANELARÍA 2
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA EOCB0208 (N1) OPERACIÓNS AUXILI DE ALBANELERÍA DE FÁBR.E CUBERT 1
OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III CONCELLO DE CALDAS DE REIS   PONTEVEDRA EOCB0209 (N1) OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS 1
CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO CONCELLO DE CAMBADOS   PONTEVEDRA EOCB0109-N1 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO CONCELLO DE CAMBADOS   PONTEVEDRA EOCB0208-N1 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FABRICAS E CUBERTAS 1
CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO CONCELLO DE CAMBADOS   PONTEVEDRA MAMD0109-N1 APLICACIÓNS DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE 1
CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO CONCELLO DE CAMBADOS   PONTEVEDRA MAMD0209-N1 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE 1
CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO CONCELLO DE CAMBADOS   PONTEVEDRA MAMR0108-N2 MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERIA 2
GRANXA DA RÚA XI CONCELLO DE CANGAS   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) N2 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1-2
GRANXA DA RÚA XI CONCELLO DE CANGAS   PONTEVEDRA AGAR0208 (N2) REPOBOACIÓN FORESTAIS E TRATA. SILVICOLAS *Módulo de Tractores 2
GRANXA DA RÚA XI CONCELLO DE CANGAS   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
GRANXA DA RÚA XI CONCELLO DE CANGAS   PONTEVEDRA SEAD0411 (N2) OPERACIÓNS DE VIXILANCIA E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E APOIO A CONTINXENCIAS NO MEDIO NATURAL 2
FREIXO II CONCELLO DE DOZÓN A GOLADA E RODEIRO PONTEVEDRA AGAO0208 (N2) EPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS *Módulo tractores 2
FREIXO II CONCELLO DE DOZÓN A GOLADA E RODEIRO PONTEVEDRA AGAR0209-(N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS 1
FREIXO II CONCELLO DE DOZÓN A GOLADA E RODEIRO PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTV AUX EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
COIDANDO MIÑOR II CONCELLO DE GONDOMAR BAIONA E NIGRÁN PONTEVEDRA SEAG0108 (N2) XESTION DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS 2
COIDANDO MIÑOR II CONCELLO DE GONDOMAR BAIONA E NIGRÁN PONTEVEDRA SEAG0209 (N1) LIMPEZA ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS 1
COIDANDO MIÑOR II CONCELLO DE GONDOMAR BAIONA E NIGRÁN PONTEVEDRA SSCM0108(N1) LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS 1
COIDANDO MIÑOR II CONCELLO DE GONDOMAR BAIONA E NIGRÁN PONTEVEDRA SSCS0108 (N2) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
COIDANDO MIÑOR II CONCELLO DE GONDOMAR BAIONA E NIGRÁN PONTEVEDRA SSCS0208 (N2) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
SENDAS II CONCELLO DE LALIN   PONTEVEDRA AGAR0208 (N2) REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOSSELVÍCOLAS *Módulo Tractores 2
SENDAS II CONCELLO DE LALIN   PONTEVEDRA EOCB0208 (N1) OPERACIONS AUXILIARES DE ALBANELARÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
ULLA ULMIA VI CONCELLO DE MORAÑA VALGA PONTEVEDRA AGAR0208(N2) REPOBOACIÒNS FORESTAIS E TRATAMENTO SILVÍCOLAS *Módulo de tractores 2
ULLA ULMIA VI CONCELLO DE MORAÑA VALGA PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
ULLA ULMIA VI CONCELLO DE MORAÑA VALGA PONTEVEDRA MAMD0109 (N1) APLICAC DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
ULLA ULMIA VI CONCELLO DE MORAÑA VALGA PONTEVEDRA MAMD0209 (N1) TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
ULLA ULMIA VI CONCELLO DE MORAÑA VALGA PONTEVEDRA MAMR0308 (N2) MECANIZADSO DE MADEIRA E DERIVADOS 2
QUEDA EN MOS CONCELLO DE MOS   PONTEVEDRA COMM0112 (N3) XESTIÓN DE MARKETING E COMUNICACIÓN 3
QUEDA EN MOS CONCELLO DE MOS   PONTEVEDRA IMSV0209 (N3) DESEÑO DE PRODUTOS AUDIOVISUÁIS MULTIMEDIA INTERACTIVOS 3
QUEDA EN MOS CONCELLO DE MOS   PONTEVEDRA MAMD0209 (N1) TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
QUEDA EN MOS CONCELLO DE MOS   PONTEVEDRA MAMS0108 (N2) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA 2
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA EOCB0108 (N2) FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA OPERACIONS AUXILIARES DE ALBANELARÍA DE 2
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA EOCB0109 (N1) CONSTRUCCIÓN OPERACIONS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E 1
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA EOCB0208 (N1) FÁBRICAS E CUBERTAS OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 1
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA EOCB0209 (N1) URBANIZACIÓN 1
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA SSCS0108 (N2) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
COIDAR DE NÓS V CONCELLO DE PONTEAREAS   PONTEVEDRA SSCS0208 (N2) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS 2
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA AGAO0108 (N1) ACTIVIDADEF8:G8S AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADE AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA AGAU0108(N2) N2 AGRICULTURA ECOLÓXICA 2
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA MAMD0109-N1 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 1
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA MAMD0209-N1 N2 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE 1-2
REDONDELA MAIS QUE BELA III CONCELLO DE REDONDELA   PONTEVEDRA MAMS0108 -N2 INSTALACIÓN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA 2
REHABILITA SALCEDA CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS   PONTEVEDRA EOCB0108 (N2) FÁBRICAS DE ALBANELARÍA 2
REHABILITA SALCEDA CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS   PONTEVEDRA EOCB0109 (N1) OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
REHABILITA SALCEDA CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS   PONTEVEDRA EOCB0208 (N1) OPERACIONS AUXILIARES DE ALBANELARÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
SALVATERRA EMPREGA II CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO   PONTEVEDRA AGAO0108 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
SALVATERRA EMPREGA II CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO   PONTEVEDRA AGAO0108 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDINS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
SALVATERRA EMPREGA II CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
SALVATERRA EMPREGA II CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
SENDA PEONIL RIO FURNIA CONCELLO DE TUI   PONTEVEDRA AGAR0208 (N2) REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOSSELVÍCOLAS *Módulo Tractores 2
SENDA PEONIL RIO FURNIA CONCELLO DE TUI   PONTEVEDRA AGAR0309 (N1) ACTIVIDADE AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
SENDA PEONIL RIO FURNIA CONCELLO DE TUI   PONTEVEDRA MAMB0210 (N2) MONTAXE E INSTAL. DE CONSTRUCIÓNS DE MADEIRA 2
SENDA PEONIL RIO FURNIA CONCELLO DE TUI   PONTEVEDRA MAMD0209 (N1) TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE 1
VIGO CAPACITA VIII CONCELLO DE VIGO   PONTEVEDRA HOTR0408(N2) COCIÑA 2
VIGO CAPACITA VIII CONCELLO DE VIGO   PONTEVEDRA HOTR0608(N2) HOTR0508(N2) SERVIZOS DE RESTAURANTE SERVIZOS DE BAR-CAFETERIA 2
FORME 2022 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA   PONTEVEDRA EOCB0108-N2 FÁBRICAS DE ALBANELERÍA 2
FORME 2022 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA   PONTEVEDRA EOCB0109-N1 OPERACIONES AUXIL. DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTUCIÓN 1
FORME 2022 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA   PONTEVEDRA EOCB0209-N1 OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN 1
FORME 2022 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA   PONTEVEDRA MAMD0209 (N1) TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE 1
FORME 2022 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA   PONTEVEDRA MAMS0108 (N2) N2 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA 2
VISTA REAL VIII CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA   PONTEVEDRA AGAO0208(N2) INSTALACIÓNS E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
VISTA REAL VIII CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA   PONTEVEDRA HOTI0108 (N3) PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE 3
A LANZADA V CONCELLO DO GROVE   PONTEVEDRA HOTR 0108 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA 1
A LANZADA V CONCELLO DO GROVE   PONTEVEDRA HOTR0208 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR 1
A LANZADA V CONCELLO DO GROVE   PONTEVEDRA HOTR0408 (N2) COCIÑA 2
A LANZADA V CONCELLO DO GROVE   PONTEVEDRA HOTR0608 (N2) SERVIZOS RESTAURANTE 2
PORREMPREGO CUALIFICA CONCELLO DO PORRIÑO   PONTEVEDRA HOTR0108 -N1 OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA 1
PORREMPREGO CUALIFICA CONCELLO DO PORRIÑO   PONTEVEDRA HOTR0408 -N2 COCIÑA 2
PORREMPREGO CUALIFICA CONCELLO DO PORRIÑO   PONTEVEDRA SSCS0108 (N2) ATENCIÓN SOCIOSANITARÍA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
PORREMPREGO CUALIFICA CONCELLO DO PORRIÑO   PONTEVEDRA SSCS0208 (N2) ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 2
HOSTALERIA DO SALNÉS XIV MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   PONTEVEDRA HOTR 0108 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA 1
HOSTALERIA DO SALNÉS XIV MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   PONTEVEDRA HOTR0208 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR 1
HOSTALERIA DO SALNÉS XIV MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   PONTEVEDRA HOTR0408 (N2) COCIÑA 2
HOSTALERIA DO SALNÉS XIV MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   PONTEVEDRA HOTR0608 (N2) SERVIZOS RESTAURANTE 2
MAIV DUAL 2022 MANCOMUNIDADE INT. DEL AREA DE VIGO   PONTEVEDRA COMM0112 (N3) XESTIÓN DE MARKETÍN E COMUNICACIÓN 3
MAIV DUAL 2022 MANCOMUNIDADE INT. DEL AREA DE VIGO   PONTEVEDRA SSCB0109(N3) DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 3
MOAÑA LABORA VI PAT. MUN. BEIRAMAR (MOAÑA)   PONTEVEDRA HOTR 0108 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA 1
MOAÑA LABORA VI PAT. MUN. BEIRAMAR (MOAÑA)   PONTEVEDRA HOTR0208 (N1) OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR 1
MOAÑA LABORA VI PAT. MUN. BEIRAMAR (MOAÑA)   PONTEVEDRA HOTR0408 (N2) COCIÑA 2
MOAÑA LABORA VI PAT. MUN. BEIRAMAR (MOAÑA)   PONTEVEDRA HOTR0508 (N2) SERVIZOS DE BAR E CAFETERIA 2
MOAÑA LABORA VI PAT. MUN. BEIRAMAR (MOAÑA)   PONTEVEDRA HOTR0608 (N2) SERVIZOS RESTAURANTE 2
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO CONCELLO DE MONFERO ARANGA, IRIXOA E VILARMAIOR A CORUÑA SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO 2
INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES CONCELLO DE RIANXO   A CORUÑA AGAO0208 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES 2
VIA KÜNING IV CONCELLO DE BECERREÁ AS NOGAIS E BARALLA LUGO EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
PONTE DE AREAS VI CONCELLO DO PÁRAMO GUNTÍN E O CORGO LUGO EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN 1
PONTE DE AREAS VI CONCELLO DO PÁRAMO GUNTÍN E O CORGO LUGO EOCJ0311 OPERACIÓNS BÁSICAS EN REVESTIMENTOS LIXEIROS E TÉCNICOS EN CONSTRUCIÓN 1
EO-NAVIA III CONCELLO DA PONTENOVA FONSAGRADA E NEGUEIRA DE MUÑIZ LUGO AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES 1
RESTURACIÓN E ARQUIVO DIXITAL MONFORTE CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS   LUGO MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTARÍA E MOBLE 1
RESTURACIÓN E ARQUIVO DIXITAL MONFORTE CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS   LUGO ADGG0508 OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS 1
SARRIA CAMIÑO DE SANTIAGO III CONCELLO DE SARRIA   LUGO EOCB0211 PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN 2
SARRIA CAMIÑO DE SANTIAGO III CONCELLO DE SARRIA   LUGO MAMS0108 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTARÍA 2
TERRA DE BENESTAR MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA TERRA DE CELANOVA   OURENSE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 2
RIBEIRO EMPRENDE 2 MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA DO RIBEIRO   OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
RIBEIRO EMPRENDE 3 MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA DO RIBEIRO   OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
ENTREOSRIOS II CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO PADRENDA E GOMESENDE OURENSE EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 1
ENTREOSRIOS II CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO PADRENDA E GOMESENDE OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
FARO II CONCELLO DE AVIÓN BEARIZ E MELÓN OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
CONCELLOS RURAIS DE VALDEORRAS VII CONCELLO DA VEIGA RUBIÁ E CARBALLEDA DE VALDEORRAS OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
CONCELLOS RURAIS DE VALDEORRAS VII CONCELLO DA VEIGA RUBIÁ E CARBALLEDA DE VALDEORRAS OURENSE EOCB0109 OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 1
SAN ROSENDO, O NOSO CAMIÑO CONCELLO DE BANDE LOBEIRA E LOBIOS OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
SAN ROSENDO, O NOSO CAMIÑO CONCELLO DE BANDE LOBEIRA E LOBIOS OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
CONCELLOS RURAIS DA COMARCA DE OURENSE II CONCELLO DE BARBADÁS SAN CIBRAO DAS VIÑAS, TABOADELA E TOÉN OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
CONCELLOS RURAIS DA COMARCA DE OURENSE II CONCELLO DE BARBADÁS SAN CIBRAO DAS VIÑAS, TABOADELA E TOÉN OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
MONTEALEGRE III CONCELLO DE OURENSE   OURENSE AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS 2
MONTEALEGRE III CONCELLO DE OURENSE   OURENSE EOCB0211 PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN 2
OBRADOIRO “A TORRE” CONCELLO DE PORQUEIRA RAIRIZ DE VEIGA E OS BLANCOS OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
OBRADOIRO “A TORRE” CONCELLO DE PORQUEIRA RAIRIZ DE VEIGA E OS BLANCOS OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
LABORU III CONCELLO DE A RÚA LAROUCO E O BOLO OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
LABORU III CONCELLO DE A RÚA LAROUCO E O BOLO OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
CARREIRO LADRÓN II CONCELLO DE SARREAUS LAZA E TRASMIRAS OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
CARREIRO LADRÓN II CONCELLO DE SARREAUS LAZA E TRASMIRAS OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA 1
OBRADOIRO DUAL PORTAS DE GALICIA II CONCELLO DE VIANA DO BOLO VILARIÑO DE CONSO, A GUDIÑA E RIÓS OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
OBRADOIRO DUAL PORTAS DE GALICIA II CONCELLO DE VIANA DO BOLO VILARIÑO DE CONSO, A GUDIÑA E RIÓS OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1
MONTERREI LESTE III CONCELLO DE CASTRELO DO VAL LAZA E VILARDEVÓS OURENSE EOCB0209 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ACABADOS RÍXIDOS E URBANIZACIÓN 1
MONTERREI LESTE III CONCELLO DE CASTRELO DO VAL LAZA E VILARDEVÓS OURENSE AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINARÍA 1
TERRA DE SOUTOS I CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO VIANA DO BOLO E A VEIGA OURENSE AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DOS MONTES 1
TERRA DE SOUTOS I CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO VIANA DO BOLO E A VEIGA OURENSE EOCB0208 OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS 1