O novo programa de formación Sénior dixital ten como obxectivo poñer en marcha un plan de recualificación profesional que favoreza a incorporación ao mercado laboral das persoas que, pola súa idade, teñen máis dificultades para atopar un posto de traballo.

A primeira convocatoria deste programa, froito do Acordos de Diálogo Social entre a Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e os sindicatos CCOO e UGT, conta cun orzamento de 500.000 euros e está orientado á impartición de cursos de formación de 70 horas de duración distribuídas ao longo de tres semanas e cun número máximo de 10 alumnos por edición.

As axudas están dirixidas a empresas con experiencia no ámbito da formación, e está previsto chegar a 17 empresas beneficiarias que poderían ofrecer formación a un total de 600 persoas.

Tendo en conta que o manexo das tecnoloxías dixitais é hoxe en día indispensable para acceder ao mercado laboral, o programa Sénior dixital abordará temáticas tales como coñecemento avanzado de ferramentas open office, de xestión documental compartida na nube, de almacenaxe de información ou para o envío de grandes volumes de datos, e de traballo compartido na nube ou en streaming.

 

Requisitos das persoas participantes na formación

Cada persoa participante no programa Senior Dixital deberá reunir os seguintes requisitos ao comezo da formación:

  • Figurar inscrita como demandante de emprego non ocupada.
  • Acreditar un período de inscrición como persoa desempregada de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores ao inicio da actividade formativa.
  • Ter feitos os 45 anos.

 

Infografía informativa

Na seguinte infografía tes toda a información relativa a este programa de formación.

 Infografía Senior Dixital 2020

Proximamente! Listaxe de empresas e edicións concedidas.

 

Convocatoria Senior Dixital