Se és unha persoa inscrita como demandante na comunidade autónoma de Galicia, podes realizar, sen necesidade de acudir á túa oficina de emprego, unha serie de xestións relacionadas coa túa demanda de emprego a través da nosa Oficina Virtual.

Para acceder á Oficina Virtual de Emprego Galicia tes que ter a túa demanda de emprego en situación de alta (salvo nos casos de reactivación da demanda, como se explica máis adiante) e contar cun usuario e contrasinal:

  • Usuario: Correo electronico ou DNI/NIE precedido dunha letra (exemplo: D00000000X)
  • Contrasinal: será o facilitado pola túa oficina de emprego no momento de inscribir ou clasificar a túa demanda de emprego. Se non o tes ou o esqueciches, podes xerar ou resetear un novo contrasinal a través do correo electrónico asociado á dita demanda.

Enlace para recuperar o contrasinal:

Recuperar o contrasinal

Imaxe da oficina virtual

A través da oficina virtual accederás aos seguintes servizos:

Renovación da demanda, impresión de documentos e axenda

Renovación da demanda.

Visualización e impresión de documentos (curriculum vitae, tarxeta de demanda) .

Axenda (citas, eventos...).

Xestión de datos persoais.

Recuperación da alta da demanda

Neste enlace podes seguir os pasos para recuperala.

Consulta e modificación de datos

Xestión do currículo personalizado.

Ofertas de emprego.

Adscrición a ofertas en difusión

Consultas de intermediación en ofertas  e confirmación de dispoñibilidade.

Formación.

Formación para o emprego

Consultar os cursos realizados.

Solicitar especialidades formativas.

Orientación laboral

Solicitar cita de orientación laboral.

Obradoiros de emprego

Solicitar escolas obradoiro.

Solicitar obradoiros de emprego.

Aviso legal relativo ao tratamento de datos de carácter persoal:

Aviso legal