Para achegar a máxima información e visibilidade do Plan formativo para o emprego a impartir durante os anos 2021 e 2022, a continuación relaciónanse as accións formativas estimadas ao abeiro do disposto na Orde do 16 de abril de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).

Publicación da Orde do 16 de abril de 2021

En total 1.066 accións formativas que Emprego Galicia pon a túa disposición para mellorar as túas competencias profesionais.

Para maior comodidade, as ditas accións formativas preséntanse separadas por provincias e, dentro das mesmas, ordeadas alfabeticamente por concellos (da A á Z), coa estimación das datas previstas para a súa realización.

Lembra que dous meses antes do inicio de cada acción formativa estará visible no buscador de formación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a través deste enlace, coa información detallada máis salientable de cada actividade (especialidade que se impartirá, contidos, nivel de certificado profesional, data de inicio prevista, horario, modalidade de impartición, localidade, centro de formación e datos de contacto do mesmo), incluíndo tamén os pasos a realizar para poder anotarse a aquelas accións formativas que sexan de interese para cada persoa.

Por último, resaltar que estas accións formativas son de balde para todo o alumnado.

Relación completa de AFD 2021-2022

Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, utiliza la casilla de búsqueda (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).

Provincia de A Coruña (378 acciones formativas)

MUNICIPIO CÓD. ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD TOTALIDAD DE LA ESPECIALIDAD CERTIFICADO PROFESIONALIDAD COMPETENCIA CLAVE HORAS FECHA INICIO PREVISTA FECHA FIN PREVISTA
                     
AMES 2021/004010-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 27/10/2021 18/11/2021
AMES 2021/004028-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 19/05/2022 13/06/2022
ARTEIXO 2021/004207-01 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Presencial EOCB0109 Si Si Non 518 20/10/2021 24/03/2022
ARTEIXO 2021/004218-01 Fabricas de albanelería Presencial EOCB0108 Si Si Non 568 12/04/2022 19/09/2022
ARTEIXO 2021/004229-01 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Presencial EOCB0109 Si Si Non 518 21/10/2021 25/03/2022
ARTEIXO 2021/004239-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 14/10/2021 07/04/2022
ARTEIXO 2021/004249-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 19/10/2021 20/04/2022
ARTEIXO 2021/004258-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 15/10/2021 28/07/2022
ARTEIXO 2021/004269-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 30/12/2021 24/06/2022
ARTEIXO 2021/004274-01 Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas Presencial EOCB0208 Si Si Non 398 29/03/2022 20/07/2022
ARTEIXO 2021/004279-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 25/03/2022 13/09/2022
ARTEIXO 2021/004375-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 26/10/2021 25/02/2022
ARTEIXO 2021/004379-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 10/03/2022 01/07/2022
ARTEIXO 2021/005125-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 02/11/2021 14/12/2021
ARTEIXO 2021/005128-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 15/12/2021 07/02/2022
ARTEIXO 2021/005131-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 20/10/2021 29/12/2021
ARTEIXO 2021/005135-01 Xestión de chamadas de teleasistencia Presencial SSCG0111 Si Si Non 328 02/03/2022 24/05/2022
ARTEIXO 2021/005159-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 02/11/2021 14/12/2021
ARTEIXO 2021/005175-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 15/11/2021 07/02/2022
ARTEIXO 2021/005178-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 20/10/2021 29/12/2021
ARTEIXO 2021/005194-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 478 02/11/2021 28/03/2022
ARTEIXO 2021/005197-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 478 29/03/2022 08/08/2022
ARZUA 2021/002434-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 01/10/2021 27/07/2022
BOIRO 2021/003320-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 13/10/2021 09/03/2022
BOIRO 2021/003323-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 14/03/2022 22/07/2022
BOIRO 2021/003327-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 22/10/2021 13/07/2022
BOIRO 2021/003336-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 08/11/2021 30/05/2022
BOIRO 2021/004515-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 08/11/2021 29/03/2022
BOIRO 2021/004520-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 30/03/2022 16/08/2022
BOIRO 2021/004522-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 08/11/2021 20/12/2021
BOIRO 2021/004523-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 16/02/2022 25/02/2022
BOIRO 2021/004537-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 21/12/2021 14/02/2022
BOIRO 2021/004539-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 02/03/2022 23/03/2022
BOIRO 2021/004545-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 28/03/2022 25/04/2022
BOIRO 2021/005018-01 Operacións básicas de cociña Presencial HOTR0108 Si Si Non 368 27/10/2021 11/02/2022
BOIRO 2021/005025-01 Operacións básicas de restaurante e bar Presencial HOTR0208 Si Si Non 308 22/12/2021 21/03/2022
CABANA DE BERGANTIÑOS 2021/003042-01 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Presencial ADGG0408 Si Si Non 448 12/11/2021 01/04/2022
CAMBRE 2021/004255-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 08/11/2021 12/08/2022
CAMBRE 2021/004273-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 08/11/2021 14/07/2022
CAMBRE 2021/004280-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 01/09/2021 04/03/2022
CAMBRE 2021/004376-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 16/12/2021 06/05/2022
CARBALLO 2021/002599-01 Creación e xestión de microempresas Teleformación ADGD0210 Si Si Non 538 24/09/2021 30/03/2022
CARBALLO 2021/002672-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 14/10/2021 23/11/2021
CARBALLO 2021/002673-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 19/10/2021 26/11/2021
CARBALLO 2021/002676-01 Comunicación en lingua castelá N3 Presencial FCOV02 Si Non Si 218 08/11/2021 18/01/2022
CARBALLO 2021/002679-01 Competencia matemática N3 Presencial FCOV12 Si Non Si 218 29/11/2021 28/01/2022
CARBALLO 2021/002685-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 21/10/2021 07/03/2022
CARBALLO 2021/002687-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 18/10/2021 28/02/2022
CARBALLO 2021/002746-01 Docencia da formación profesional para o emprego Teleformación SSCE0110 Si Si Non 398 14/10/2021 07/04/2022
CARBALLO 2021/002768-01 Creación e xestión de microempresas Teleformación ADGD0210 Si Si Non 538 28/09/2021 28/03/2022
CARBALLO 2021/003396-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 25/10/2021 23/03/2022
CARBALLO 2021/003403-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 07/10/2021 17/03/2022
CARBALLO 2021/003404-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 06/09/2021 06/01/2022
CARBALLO 2021/003411-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 25/10/2021 23/02/2022
CARBALLO 2021/003422-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 14/10/2021 28/04/2022
CARBALLO 2021/003423-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 14/10/2021 28/04/2022
CARBALLO 2021/003425-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 29/04/2022 09/09/2022
CARBALLO 2021/003427-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 29/04/2022 06/09/2022
CARBALLO 2021/003556-01 Representación de proxectos de obra civil Presencial EOCO0208 Si Si Non 678 20/10/2021 07/05/2022
CARBALLO 2021/003877-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 02/11/2021 13/06/2022
CARBALLO 2021/004391-01 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios Presencial ELES0208 Si Si Non 458 17/12/2021 22/04/2022
CARBALLO 2021/004405-01 Cociña Presencial HOTR0408 Si Si Non 828 17/09/2021 10/05/2022
CARBALLO 2021/004607-01 Montaxe de mobles e elementos de carpintería Presencial MAMR0108 Si Si Non 538 16/12/2021 12/05/2022
CARBALLO 2021/004815-01 Representación de proxectos de edificación Presencial EOCO0108 Si Si Non 678 25/10/2021 18/05/2022
CARBALLO 2021/004961-01 Control de proxectos e obras de construción Presencial EOCO0109 Si Si Non 628 29/09/2021 25/03/2022
CARBALLO 2021/004962-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 01/09/2021 18/03/2022
CARBALLO 2021/004963-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 30/09/2021 24/03/2022
CARBALLO 2021/005060-01 Cortinas e complementos de decoración Presencial TCPF0309 Si Si Non 378 03/09/2021 20/12/2021
CARBALLO 2021/005099-01 Cortinas e complementos de decoración Presencial TCPF0309 Si Si Non 378 03/09/2021 20/12/2021
CARBALLO 2021/005102-01 Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel Presencial TCPF0109 Si Si Non 408 29/10/2021 25/02/2022
CARBALLO 2021/005104-01 Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel Presencial TCPF0109 Si Si Non 408 29/10/2021 24/02/2022
CEE 2021/002417-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 13/10/2021 22/10/2021
CEE 2021/002420-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 27/12/2021 30/06/2022
CEE 2021/004597-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 02/11/2021 11/04/2022
CORUÑA, A 2021/002419-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 07/10/2021 31/03/2022
CORUÑA, A 2021/002471-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 04/04/2022 21/09/2022
CORUÑA, A 2021/002472-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 07/10/2021 20/07/2022
CORUÑA, A 2021/002545-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 07/10/2021 18/11/2021
CORUÑA, A 2021/002551-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 19/11/2021 04/01/2022
CORUÑA, A 2021/002557-01 Comunicación en lingua castelá N3 Presencial FCOV02 Si Non Si 218 09/12/2021 14/02/2022
CORUÑA, A 2021/002558-01 Competencia matemática N3 Presencial FCOV12 Si Non Si 218 29/03/2022 02/06/2022
CORUÑA, A 2021/002566-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 07/10/2021 10/02/2022
CORUÑA, A 2021/002580-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 10/01/2022 16/02/2022
CORUÑA, A 2021/002584-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 17/02/2022 28/03/2022
CORUÑA, A 2021/002586-01 Competencia matemática N3 Presencial FCOV12 Si Non Si 218 18/05/2022 27/07/2022
CORUÑA, A 2021/002590-01 Comunicación en lingua castelá N3 Presencial FCOV02 Si Non Si 218 06/06/2022 09/08/2022
CORUÑA, A 2021/002598-01 Actividades de venda Teleformación COMV0108 Si Si Non 608 18/10/2021 27/05/2022
CORUÑA, A 2021/002612-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 16/11/2021 05/07/2022
CORUÑA, A 2021/002670-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 21/01/2022 13/06/2022
CORUÑA, A 2021/002831-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 14/10/2021 17/03/2022
CORUÑA, A 2021/002876-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 24/01/2022 30/06/2022
CORUÑA, A 2021/002877-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 08/11/2021 30/03/2022
CORUÑA, A 2021/002879-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 08/11/2021 30/03/2022
CORUÑA, A 2021/002884-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 02/05/2022 30/09/2022
CORUÑA, A 2021/002894-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 21/03/2022 05/08/2022
CORUÑA, A 2021/002895-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/02/2022 21/06/2022
CORUÑA, A 2021/003023-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 01/09/2021 14/02/2022
CORUÑA, A 2021/003024-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 30/12/2021 27/05/2022
CORUÑA, A 2021/003048-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 02/11/2021 17/03/2022
CORUÑA, A 2021/003053-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 22/11/2021 06/04/2022
CORUÑA, A 2021/003086-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 27/06/2022 06/07/2022
CORUÑA, A 2021/003087-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 27/06/2022 06/07/2022
CORUÑA, A 2021/003088-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 16/05/2022 22/06/2022
CORUÑA, A 2021/003089-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 16/05/2022 22/06/2022
CORUÑA, A 2021/003090-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 11/07/2022 17/08/2022
CORUÑA, A 2021/003091-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 11/07/2022 17/08/2022
CORUÑA, A 2021/003092-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 21/03/2022 13/05/2022
CORUÑA, A 2021/003110-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 19/11/2021 25/04/2022
CORUÑA, A 2021/003251-01 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Presencial IFCD0210 Si Si Non 608 22/03/2022 07/09/2022
CORUÑA, A 2021/003286-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 05/10/2021 14/03/2022
CORUÑA, A 2021/003290-01 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Presencial IFCD0210 Si Si Non 608 07/02/2022 26/07/2022
CORUÑA, A 2021/003298-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 05/10/2021 10/02/2022
CORUÑA, A 2021/003325-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 14/07/2022 23/09/2022
CORUÑA, A 2021/003346-01 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Presencial IFCD0210 Si Si Non 608 26/01/2022 20/07/2022
CORUÑA, A 2021/003349-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 12/11/2021 26/04/2022
CORUÑA, A 2021/003350-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 23/11/2021 28/07/2022
CORUÑA, A 2021/003352-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 27/04/2022 12/09/2022
CORUÑA, A 2021/003354-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 08/04/2022 03/08/2022
CORUÑA, A 2021/003355-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 15/12/2021 18/04/2022
CORUÑA, A 2021/003357-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 02/11/2021 06/04/2022
CORUÑA, A 2021/003631-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 31/01/2022 17/06/2022
CORUÑA, A 2021/003655-01 Socorrismo en espazos acuáticos naturais Presencial AFDP0209 Si Si Non 438 21/02/2022 30/06/2022
CORUÑA, A 2021/003662-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 21/03/2022 11/07/2022
CORUÑA, A 2021/003677-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 27/12/2021 16/03/2022
CORUÑA, A 2021/003694-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 01/10/2021 25/10/2021
CORUÑA, A 2021/003698-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 03/11/2021 24/11/2021
CORUÑA, A 2021/003700-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 02/12/2021 13/01/2022
CORUÑA, A 2021/003701-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 17/01/2022 07/02/2022
CORUÑA, A 2021/003702-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 14/02/2022 08/03/2022
CORUÑA, A 2021/003716-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 26/10/2021 20/06/2022
CORUÑA, A 2021/003721-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 14/03/2022 18/04/2022
CORUÑA, A 2021/003726-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 23/05/2022 24/06/2022
CORUÑA, A 2021/003728-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 25/04/2022 16/05/2022
CORUÑA, A 2021/003784-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 27/10/2021 20/04/2022
CORUÑA, A 2021/003795-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 26/10/2021 11/02/2022
CORUÑA, A 2021/003799-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 24/02/2022 17/03/2022
CORUÑA, A 2021/003805-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 01/09/2022 22/09/2022
CORUÑA, A 2021/003916-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 26/10/2021 02/03/2022
CORUÑA, A 2021/003919-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 21/04/2022 15/09/2022
CORUÑA, A 2021/003922-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 15/06/2022 21/09/2022
CORUÑA, A 2021/003923-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 16/02/2022 09/06/2022
CORUÑA, A 2021/003925-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 15/11/2021 20/07/2022
CORUÑA, A 2021/003930-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 03/11/2021 21/06/2022
CORUÑA, A 2021/003931-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 19/10/2021 30/03/2022
CORUÑA, A 2021/004411-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 04/04/2022
CORUÑA, A 2021/004423-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 23/11/2021 29/04/2022
CORUÑA, A 2021/004431-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 05/04/2022 25/08/2022
CORUÑA, A 2021/004620-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 08/11/2021 03/06/2022
CORUÑA, A 2021/004621-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 06/06/2022 28/09/2022
CORUÑA, A 2021/004623-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 02/11/2021 09/03/2022
CORUÑA, A 2021/004624-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 21/03/2022 14/09/2022
CORUÑA, A 2021/004627-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 10/11/2021 13/05/2022
CORUÑA, A 2021/004635-01 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Presencial ELEM0110 Si Si Non 708 05/11/2021 27/07/2022
CORUÑA, A 2021/004638-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 03/01/2022 17/03/2022
CORUÑA, A 2021/004642-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 23/05/2022 23/09/2022
CORUÑA, A 2021/004644-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 12/07/2022 26/09/2022
CORUÑA, A 2021/004645-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 08/11/2021 13/05/2022
CORUÑA, A 2021/004647-01 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0309 Si Si Non 528 15/11/2021 25/04/2022
CORUÑA, A 2021/004652-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 08/11/2021 15/03/2022
CORUÑA, A 2021/004657-01 Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico Presencial COMM01 Si Non Non 53 02/12/2021 21/12/2021
CORUÑA, A 2021/004659-01 Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico Presencial COMM01 Si Non Non 53 27/06/2022 11/07/2022
CORUÑA, A 2021/004664-01 Ciberseguridade e regulamento xeral de protección de datos( RGPD) aplicado ao comercio electrónico Presencial COMM01 Si Non Non 53 21/03/2022 04/04/2022
CORUÑA, A 2021/004667-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 02/12/2021 21/12/2021
CORUÑA, A 2021/004669-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 22/11/2021 05/04/2022
CORUÑA, A 2021/004670-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 15/11/2021 28/04/2022
CORUÑA, A 2021/004673-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 28/03/2022
CORUÑA, A 2021/004674-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 04/04/2022 19/08/2022
CORUÑA, A 2021/004677-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 28/03/2022
CORUÑA, A 2021/004683-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 09/06/2022 23/06/2022
CORUÑA, A 2021/004688-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 06/04/2022 22/04/2022
CORUÑA, A 2021/004689-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 02/11/2021 10/03/2022
CORUÑA, A 2021/004691-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 28/10/2021 25/03/2022
CORUÑA, A 2021/004695-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 29/04/2022
CORUÑA, A 2021/004698-01 Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles scrum Presencial IFCD44 Si Non Non 118 25/10/2021 26/11/2021
CORUÑA, A 2021/004699-01 Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles scrum Presencial IFCD44 Si Non Non 118 04/05/2022 08/06/2022
CORUÑA, A 2021/004700-01 Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles scrum Presencial IFCD44 Si Non Non 118 25/04/2022 30/05/2022
CORUÑA, A 2021/004701-01 Marketing dixital e-commerce para a automoción Presencial COML01 Si Non Non 148 20/10/2021 01/12/2021
CORUÑA, A 2021/004702-01 Marketing dixital e-commerce para a automoción Presencial COML01 Si Non Non 148 21/03/2022 03/05/2022
CORUÑA, A 2021/004721-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 01/09/2021 18/02/2022
CORUÑA, A 2021/004726-01 Sistemas de xestión de información Presencial IFCD0211 Si Si Non 608 01/09/2021 28/02/2022
CORUÑA, A 2021/004727-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 21/03/2022 18/08/2022
CORUÑA, A 2021/004728-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 14/10/2021 11/03/2022
CORUÑA, A 2021/004736-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 04/11/2021 17/03/2022
CORUÑA, A 2021/004739-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 03/01/2022 17/08/2022
CORUÑA, A 2021/004805-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 02/11/2021 22/06/2022
CORUÑA, A 2021/004808-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 02/11/2021 22/06/2022
CORUÑA, A 2021/005269-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 18/10/2021 09/06/2022
CORUÑA, A 2021/005273-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 25/10/2021 15/07/2022
CULLEREDO 2021/003083-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 638 25/04/2022 28/09/2022
CULLEREDO 2021/003865-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 25/10/2021 08/04/2022
CULLEREDO 2021/004163-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 478 27/10/2021 24/03/2022
CULLEREDO 2021/004414-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 478 17/12/2021 27/04/2022
FENE 2021/002925-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 02/11/2021 18/07/2022
FENE 2021/003123-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 27/10/2021 25/04/2022
FENE 2021/003222-01 Inglés financeiro Presencial ADGF01 Si Non Non 168 09/05/2022 29/06/2022
FERROL 2021/003217-01 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Presencial IFCD0210 Si Si Non 608 06/10/2021 06/04/2022
FERROL 2021/003223-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 06/10/2021 30/05/2022
FERROL 2021/003239-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 09/05/2022 29/08/2022
FERROL 2021/003253-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 03/11/2021 08/07/2022
FERROL 2021/003254-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 04/11/2021 05/07/2022
FERROL 2021/003255-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 13/10/2021 11/03/2022
FERROL 2021/003258-01 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Presencial IFCD0210 Si Si Non 608 30/09/2021 24/03/2022
FERROL 2021/003259-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 25/04/2022 22/08/2022
FERROL 2021/003260-01 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas Presencial ADGG0308 Si Si Non 768 05/11/2021 23/06/2022
FERROL 2021/003261-01 Asistencia á dirección Presencial ADGG0108 Si Si Non 628 08/11/2021 16/05/2022
FERROL 2021/003262-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 10/11/2021 10/03/2022
FERROL 2021/003263-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 17/01/2022 15/06/2022
FERROL 2021/003264-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 15/03/2022 03/08/2022
FERROL 2021/003316-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 28/03/2022 14/09/2022
FERROL 2021/003847-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 22/08/2022 28/09/2022
FERROL 2021/004594-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 08/11/2021 30/03/2022
FERROL 2021/004629-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 14/02/2022 30/06/2022
FERROL 2021/004649-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 08/11/2021 17/12/2021
FERROL 2021/004653-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 17/01/2022 23/02/2022
FERROL 2021/004665-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 07/03/2022 16/03/2022
FERROL 2021/005132-01 Arquitecto de cloud Presencial IFCT10 Si Non Non 138 12/04/2022 25/05/2022
FERROL 2021/005242-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 25/10/2021 11/04/2022
FERROL 2021/005252-01 Administración de bases de datos Presencial IFCT0310 Si Si Non 668 08/11/2021 24/05/2022
FERROL 2021/005262-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 01/03/2022 14/07/2022
FERROL 2021/005264-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 25/10/2021 28/02/2022
FERROL 2021/005270-01 Inglés A1 Presencial SSCE01 Si Non Non 168 26/05/2022 12/07/2022
FERROL 2021/005271-01 Inglés A2 Presencial SSCE02 Si Non Non 168 13/07/2022 31/08/2022
FERROL 2021/005274-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 02/05/2022 28/09/2022
FERROL 2021/005276-01 Asistencia á dirección Presencial ADGG0108 Si Si Non 628 25/10/2021 29/04/2022
FERROL 2021/005278-01 Francés A1 Presencial SSCE12 Si Non Non 168 31/01/2022 18/03/2022
FERROL 2021/005279-01 Francés A2 Presencial SSCE13 Si Non Non 168 21/03/2022 11/05/2022
FERROL 2021/005280-01 Portugués A1 Presencial SSCE11 Si Non Non 168 30/05/2022 15/07/2022
LAXE 2021/003017-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 18/11/2021 29/11/2021
LAXE 2021/003028-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/12/2021 13/04/2022
LAXE 2021/003103-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 18/04/2022 30/09/2022
MELIDE 2021/004826-01 Actividades de xestión administrativa Presencial ADGD0308 Si Si Non 898 02/11/2021 27/07/2022
NARÓN 2021/003854-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 18/10/2021 18/02/2022
NARÓN 2021/003855-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 18/10/2021 30/03/2022
NARÓN 2021/003856-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 21/03/2022 16/09/2022
NARÓN 2021/003858-01 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas Presencial ADGG0308 Si Si Non 768 18/10/2021 31/05/2022
NARÓN 2021/003860-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 18/10/2021 10/03/2022
NARÓN 2021/004007-01 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Presencial FMEC0108 Si Si Non 608 27/10/2021 06/05/2022
NARÓN 2021/004026-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 27/10/2021 02/06/2022
NARÓN 2021/004035-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 14/10/2021 11/03/2022
NARÓN 2021/004054-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 12/01/2022 01/07/2022
NARÓN 2021/004071-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 09/12/2021 20/12/2021
NARÓN 2021/004090-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 21/10/2021 30/11/2021
NARÓN 2021/004091-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 17/01/2022 23/02/2022
NARÓN 2021/004094-01 Inglés B1 Presencial SSCE03 Si Non Non 258 01/03/2022 18/05/2022
NARÓN 2021/004126-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 02/11/2021 30/06/2022
NARÓN 2021/004141-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/11/2021 24/03/2022
NARÓN 2021/004168-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 31/03/2022 27/07/2022
NARÓN 2021/004212-01 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión Presencial ELEE0109 Si Si Non 998 18/10/2021 03/08/2022
NARÓN 2021/004223-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 21/10/2021 03/06/2022
NARÓN 2021/004232-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 20/10/2021 06/04/2022
NARÓN 2021/004254-01 Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas Presencial FMEC0208 Si Si Non 678 19/10/2021 09/05/2022
NARÓN 2021/004262-01 Deseño de canalización industrial Presencial FMEC0209 Si Si Non 498 04/05/2022 20/09/2022
NARÓN 2021/004277-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 07/04/2022 19/09/2022
NARÓN 2021/004372-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 14/02/2022 12/08/2022
NARÓN 2021/004424-01 Inglés c1 Presencial SSCE05 Si Non Non 258 23/05/2022 04/08/2022
NEGREIRA 2021/005133-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 08/11/2021 21/03/2022
NEGREIRA 2021/005157-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 31/01/2022 03/03/2022
NEGREIRA 2021/005170-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 28/03/2022 30/05/2022
NEGREIRA 2021/005180-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 29/11/2021 23/12/2021
NEGREIRA 2021/005192-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 05/11/2021 26/11/2021
OLEIROS 2021/004005-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 13/10/2021 07/06/2022
OLEIROS 2021/004012-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 07/10/2021 28/04/2022
OLEIROS 2021/004031-01 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Presencial FMEC0108 Si Si Non 608 30/12/2021 17/06/2022
OLEIROS 2021/004077-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 11/05/2022 03/06/2022
OLEIROS 2021/004132-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 08/06/2022 30/06/2022
OLEIROS 2021/004143-01 Representación de proxectos de edificación Presencial EOCO0108 Si Si Non 678 30/12/2021 07/07/2022
OLEIROS 2021/004155-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 11/01/2022 06/06/2022
OLEIROS 2021/004170-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 31/12/2021 29/04/2022
OLEIROS 2021/005226-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 628 11/11/2021 13/06/2022
OLEIROS 2021/005229-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 19/11/2021 04/05/2022
OLEIROS 2021/005235-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 01/02/2022 15/03/2022
OLEIROS 2021/005237-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 16/03/2022 02/05/2022
OLEIROS 2021/005238-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 03/05/2022 12/05/2022
OLEIROS 2021/005239-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 08/11/2021 31/05/2022
OLEIROS 2021/005289-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 02/11/2021 08/04/2022
OLEIROS 2021/005387-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 22/03/2022 23/09/2022
OLEIROS 2021/005390-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 25/10/2021 27/06/2022
OLEIROS 2021/005391-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 01/12/2021 06/05/2022
OLEIROS 2021/005393-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 09/06/2022 27/09/2022
OLEIROS 2021/005396-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 03/11/2021 12/05/2022
OLEIROS 2021/005397-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 07/04/2022 28/09/2022
OLEIROS 2021/005402-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 05/05/2022 12/09/2022
ORDES 2021/005201-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 16/11/2021 05/05/2022
ORTIGUEIRA 2021/004679-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/09/2021 20/01/2022
PADRON 2021/002415-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 02/11/2021 30/03/2022
PADRON 2021/003002-01 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Presencial ADGG0408 Si Si Non 448 01/04/2022 19/08/2022
POBRA DO CARAMIÑAL, A 2021/003933-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 20/04/2022 20/09/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005118-01 Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas Presencial FMEC0208 Si Si Non 678 02/11/2021 16/06/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005227-01 Deseño de canalización industrial Presencial FMEC0209 Si Si Non 498 21/10/2021 04/03/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005253-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 16/12/2021 13/01/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005255-01 Posicionamiento web y marketing digital en buscadores Presencial IFCT39 Si Non Non 118 14/12/2021 14/01/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005256-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 20/12/2021 10/01/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005259-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 20/12/2021 10/01/2022
PONTES DE Gª RODRIGUEZ, AS 2021/005263-01 Cms y e-commerce Presencial IFCD26 Si Non Non 118 15/12/2021 13/01/2022
PORTO DO SON 2021/004267-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 12/11/2021 02/06/2022
RIANXO 2021/003649-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 19/04/2022 15/06/2022
RIANXO 2021/003656-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 02/11/2021 08/04/2022
RIANXO 2021/003664-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 02/11/2021 08/04/2022
RIANXO 2021/003669-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 19/04/2022 15/06/2022
RIBEIRA 2021/003306-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 20/12/2021 25/01/2022
RIBEIRA 2021/003879-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 17/11/2021 31/03/2022
RIBEIRA 2021/004036-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 02/11/2021 15/03/2022
RIBEIRA 2021/004044-01 Actividades administrativas na relación co cliente Teleformación ADGG0208 Si Si Non 818 02/11/2021 20/06/2022
RIBEIRA 2021/004048-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 25/10/2021 06/05/2022
RIBEIRA 2021/004227-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 21/03/2022 21/07/2022
RIBEIRA 2021/004402-01 Docencia da formación profesional para o emprego Teleformación SSCE0110 Si Si Non 398 09/05/2022 26/08/2022
RIBEIRA 2021/004446-01 Servizos para o control de pragas Presencial SEAG0110 Si Si Non 388 03/11/2021 25/02/2022
RIBEIRA 2021/004462-01 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos Presencial SEAG0311 Si Si Non 528 28/02/2022 19/07/2022
SANTA COMBA 2021/004009-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 21/03/2022 13/07/2022
SANTA COMBA 2021/004021-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 02/11/2021 13/12/2021
SANTA COMBA 2021/004023-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 20/12/2021 11/02/2022
SANTA COMBA 2021/004025-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 03/11/2021 12/11/2021
SANTA COMBA 2021/004043-01 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos Presencial ADGG0508 Si Si Non 458 02/11/2021 10/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002487-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 15/10/2021 04/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002489-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 04/04/2022 21/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002493-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 18/10/2021 25/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002496-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 15/10/2021 27/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002498-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 22/09/2021 01/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002499-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 18/10/2021 09/02/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002502-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 02/11/2021 24/02/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002550-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 05/11/2021 31/01/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002553-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 03/11/2021 27/01/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002555-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 18/10/2021 28/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/002688-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 25/10/2021 03/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003134-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 04/10/2021 07/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003193-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 28/03/2022 21/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003314-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 07/10/2021 30/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003588-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 01/03/2022 22/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003595-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 478 27/10/2021 28/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003600-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 478 15/11/2021 16/06/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003607-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 478 10/01/2022 17/08/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003616-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 25/10/2021 05/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003621-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 10/01/2022 12/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003627-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 01/12/2021 19/01/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003630-01 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0209 Si Si Non 328 25/10/2021 07/02/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003637-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/11/2021 31/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003643-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 14/03/2022 29/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003644-01 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0209 Si Si Non 328 01/02/2022 10/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003767-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 12/05/2022 06/06/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/003771-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 13/06/2022 05/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004069-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 17/11/2021 31/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004070-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 04/04/2022 08/08/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004202-01 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Presencial EOCB0109 Si Si Non 518 02/11/2021 30/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004216-01 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Presencial EOCB0109 Si Si Non 518 25/10/2021 23/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004226-01 Fabricas de albanelería Presencial EOCB0108 Si Si Non 568 12/04/2022 22/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004234-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 26/10/2021 13/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004247-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 20/10/2021 21/04/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004257-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 01/02/2022 13/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004266-01 Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas Presencial EOCB0208 Si Si Non 398 24/05/2022 15/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004278-01 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios Presencial ELES0110 Si Si Non 578 18/01/2022 01/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004281-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 22/04/2022 23/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004377-01 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Presencial ELEM0110 Si Si Non 708 30/12/2021 26/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004412-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 18/04/2022 30/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004651-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 10/12/2021 22/02/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004656-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 18/05/2022 28/07/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004690-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 23/02/2022 11/03/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004692-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 01/08/2022 17/08/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004693-01 Analítica web Presencial COMM02 Si Non Non 53 16/09/2022 30/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004703-01 Marketing dixital e-commerce para a automoción Presencial COML01 Si Non Non 148 22/08/2022 30/09/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/004704-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 15/11/2021 11/05/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2021/005298-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 29/11/2021 13/04/2022
TEO 2021/003170-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 01/09/2021 11/11/2021
TEO 2021/003172-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 23/11/2021 04/02/2022
TEO 2021/003174-01 Competencias dixitais básicas Mixta IFCT45 Si Non Non 78 24/11/2021 20/12/2021
TEO 2021/003192-01 Community manager, ferramentas, analítica e informes Presencial IFCT38 Si Non Non 118 12/11/2021 17/12/2021
TEO 2021/003201-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 01/12/2021 26/01/2022
TEO 2021/003214-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 19/11/2021 04/02/2022
TEO 2021/003376-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 18/10/2021 24/03/2022
TEO 2021/003468-01 Uso seguro de internet e habilidades en colaboración en liña Presencial IFCD29 Si Non Non 78 25/11/2021 20/12/2021
TEO 2021/003470-01 Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles scrum Presencial IFCD44 Si Non Non 118 07/12/2021 12/01/2022
TEO 2021/003472-01 Programación con sql e bases de datos relacionais Presencial IFCD47 Si Non Non 218 29/11/2021 28/01/2022
TEO 2021/003486-01 Competencias dixitais avanzadas Mixta IFCT46 Si Non Non 78 29/11/2021 28/01/2022
TEO 2021/003987-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 22/11/2021 29/04/2022
TEO 2021/004080-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 23/03/2022 09/09/2022
VIMIANZO 2021/002582-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 18/10/2021 13/04/2022
VIMIANZO 2021/003332-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/09/2021 14/01/2022
ZAS 2021/002650-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 08/11/2021 22/03/2022
ZAS 2021/002955-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 01/02/2022 22/04/2022

Provincia de Lugo (174 acciones formativas)

MUNICIPIO CÓD. ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD TOTALIDADEDE LA ESPECIALIDAD CERTIFICADO PROFESIONALIDAD COMPETENCIA CLAVE HORAS FECHA INICIO PREVISTA FECHA FIN PREVISTA
                     
BARREIROS 2021/005105-01 Servizos de bar e cafetaría Presencial HOTR0508 Si Si Non 658 02/11/2021 07/05/2022
BARREIROS 2021/005107-01 Representación de proxectos de obra civil Presencial EOCO0208 Si Si Non 678 02/11/2021 07/05/2022
BECERREA 2021/004089-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 02/11/2021 13/12/2021
BECERREA 2021/004095-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 07/03/2022
BURELA 2021/003050-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 04/10/2021 10/06/2022
BURELA 2021/003095-01 Creación e xestión de microempresas Teleformación ADGD0210 Si Si Non 538 13/10/2021 01/04/2022
BURELA 2021/003109-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 12/11/2021 03/03/2022
BURELA 2021/003114-01 Xestión da produción en fabricación mecánica Presencial FMEM0109 Si Si Non 368 15/11/2021 28/02/2022
BURELA 2021/003115-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 04/10/2021 22/02/2022
BURELA 2021/003118-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 04/10/2021 18/01/2022
BURELA 2021/003148-01 Asistencia á dirección Presencial ADGG0108 Si Si Non 628 15/10/2021 11/04/2022
BURELA 2021/003150-01 Docencia da formación profesional para o emprego Teleformación SSCE0110 Si Si Non 398 12/11/2021 04/03/2022
BURELA 2021/003155-01 Competencia clave de nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV33 Si Non Si 453 04/11/2021 18/03/2022
BURELA 2021/003385-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 22/12/2021 13/01/2022
BURELA 2021/003394-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 22/12/2021 12/01/2022
BURELA 2021/003400-01 Actividades auxiliares de comercio Presencial COMT0211 Si Si Non 288 18/10/2021 26/01/2022
BURELA 2021/003416-01 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0209 Si Si Non 328 26/11/2021 14/02/2022
BURELA 2021/003503-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 13/10/2021 15/02/2022
BURELA 2021/003505-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 13/10/2021 08/04/2022
BURELA 2021/003524-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 15/10/2021 12/04/2022
BURELA 2021/003589-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 25/10/2021 01/04/2022
BURELA 2021/003883-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 468 05/11/2021 11/03/2022
BURELA 2021/004780-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 10/11/2021 28/06/2022
CASTRO DE REI 2021/003955-01 Carnicería e elaboración de produtos cárnicos Presencial INAI0108 Si Si Non 588 20/10/2021 05/04/2022
CASTRO DE REI 2021/003956-01 Carnicería e elaboración de produtos cárnicos Presencial INAI0108 Si Si Non 588 22/11/2021 05/05/2022
CASTRO DE REI 2021/003960-01 Sacrificio, preparación da canal e despezamento de animais Presencial INAI0208 Si Si Non 548 18/04/2022 13/09/2022
CERVO 2021/003132-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Non Si Non 228 19/10/2021 17/12/2021
CERVO 2021/004615-01 Socorrismo en espazos acuáticos naturais Presencial AFDP0209 Si Si Non 438 08/12/2021 06/04/2022
CERVO 2021/004634-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 29/12/2021 07/01/2022
FOZ 2021/005231-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas Presencial ENAE0108 Si Si Non 618 13/09/2021 11/03/2022
FOZ 2021/005250-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 14/03/2022 07/09/2022
FOZ 2021/005251-01 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas Presencial ELEE0108 Si Si Non 298 11/10/2021 20/12/2021
FOZ 2021/005254-01 Operacións de fontanería e calefacción - climatización doméstica Presencial IMAI0108 Si Si Non 558 01/12/2021 10/05/2022
FOZ 2021/005257-01 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas Presencial ELEE0108 Si Si Non 298 18/05/2022 03/08/2022
LUGO 2021/002561-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 28/10/2021 28/02/2022
LUGO 2021/002577-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 21/02/2022 01/07/2022
LUGO 2021/002579-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 12/11/2021 28/03/2022
LUGO 2021/002581-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 22/11/2021 09/05/2022
LUGO 2021/002585-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 27/10/2021 12/04/2022
LUGO 2021/002609-01 Xestión de márketing e comunicación Presencial COMM0112 Si Si Non 828 10/12/2021 12/08/2022
LUGO 2021/002619-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 17/02/2022 26/07/2022
LUGO 2021/002649-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 26/11/2021 23/02/2022
LUGO 2021/002655-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 26/11/2021 23/02/2022
LUGO 2021/002680-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 09/12/2021 08/02/2022
LUGO 2021/003026-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 678 01/12/2021 19/07/2022
LUGO 2021/003032-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 528 25/04/2022 26/09/2022
LUGO 2021/003038-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 528 22/11/2021 11/05/2022
LUGO 2021/003447-01 Representación de proxectos de edificación Presencial EOCO0108 Si Si Non 678 25/10/2021 28/04/2022
LUGO 2021/003651-01 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas Presencial IMAR0108 Si Si Non 618 18/01/2022 05/07/2022
LUGO 2021/003667-01 Montaxe e mantemento de instalacións caliríficas Presencial IMAR0408 Si Si Non 578 15/02/2022 21/07/2022
LUGO 2021/003684-01 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos Presencial TMVG0209 Si Si Non 538 19/10/2021 22/03/2022
LUGO 2021/003685-01 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares Presencial TMVG0409 Si Si Non 538 26/10/2021 30/03/2022
LUGO 2021/003712-01 Operacións auxiliares de fabricación mecánica Presencial FMEE0108 Si Si Non 518 25/10/2021 28/02/2022
LUGO 2021/003713-01 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Presencial FMEC0108 Si Si Non 608 22/10/2021 01/04/2022
LUGO 2021/003714-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 01/10/2021 29/04/2022
LUGO 2021/003715-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 02/11/2021 13/04/2022
LUGO 2021/003938-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 07/10/2021 04/04/2022
LUGO 2021/003939-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 21/03/2022 29/09/2022
LUGO 2021/003989-01 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Presencial EOCB0109 Si Si Non 518 18/10/2021 21/02/2022
LUGO 2021/003990-01 Fabricas de albanelería Presencial EOCB0108 Si Si Non 568 14/03/2022 17/08/2022
LUGO 2021/003994-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0208 Si Si Non 658 09/02/2022 02/08/2022
LUGO 2021/003995-01 Pintura industrial en construción Presencial EOCB0311 Si Si Non 618 21/03/2022 07/09/2022
LUGO 2021/003996-01 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Presencial ELES0108 Si Si Non 528 07/03/2022 25/07/2022
LUGO 2021/003997-01 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios Presencial ELES0208 Si Si Non 458 15/10/2021 23/02/2022
LUGO 2021/004003-01 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción Presencial EOCJ0311 Si Si Non 328 25/10/2021 31/01/2022
LUGO 2021/004004-01 Montaxe de estadas tubulares Presencial EOCJ0109 Si Si Non 378 07/03/2022 15/06/2022
LUGO 2021/004029-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 14/10/2021 23/11/2021
LUGO 2021/004030-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 01/12/2021 18/01/2022
LUGO 2021/004032-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 10/01/2022 19/01/2022
LUGO 2021/004037-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 02/11/2021 14/12/2021
LUGO 2021/004173-01 Confección e publicación de páxinas web Teleformación IFCD0110 Si Si Non 578 01/09/2021 30/09/2022
LUGO 2021/004256-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 25/10/2021 13/04/2022
LUGO 2021/004282-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 12/11/2021 04/03/2022
LUGO 2021/004319-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 19/10/2021 05/05/2022
LUGO 2021/004323-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 01/09/2021 20/12/2021
LUGO 2021/004325-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 04/11/2021 25/03/2022
LUGO 2021/004326-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 20/10/2021 18/03/2022
LUGO 2021/004328-01 Xestión da produción en fabricación mecánica Presencial FMEM0109 Si Si Non 368 03/11/2021 03/03/2022
LUGO 2021/004440-01 Pintura de vehículos Presencial TMVL0509 Si Si Non 518 18/10/2021 18/03/2022
LUGO 2021/004444-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 28/10/2021 25/04/2022
LUGO 2021/004456-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 10/11/2021 09/03/2022
LUGO 2021/004461-01 Mantemento de elementos non estruturais de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0209 Si Si Non 648 20/10/2021 02/05/2022
LUGO 2021/004472-01 Mantemento de estruturas de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0309 Si Si Non 578 16/02/2022 26/07/2022
LUGO 2021/004482-01 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos Presencial TMVG0109 Si Si Non 328 21/02/2022 20/05/2022
LUGO 2021/004497-01 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0109 Si Si Non 328 30/03/2022 28/06/2022
LUGO 2021/004501-01 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles Presencial TMVG0309 Si Si Non 498 15/03/2022 26/07/2022
LUGO 2021/004505-01 Planificación e control da área de electromecánica Presencial TMVG0110 Si Si Non 678 03/01/2022 08/07/2022
LUGO 2021/004506-01 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Presencial ELEM0110 Si Si Non 708 04/03/2022 19/09/2022
LUGO 2021/004507-01 Xestión da produción en fabricación mecánica Presencial FMEM0109 Si Si Non 368 20/10/2021 08/02/2022
LUGO 2021/004508-01 Planificación e control da área de carrocería Presencial TMVL0609 Si Si Non 678 10/01/2022 12/07/2022
LUGO 2021/004510-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 19/10/2021 03/03/2022
LUGO 2021/004511-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 28/09/2021 03/05/2022
LUGO 2021/004512-01 Deseño de canalización industrial Presencial FMEC0209 Si Si Non 498 22/10/2021 21/03/2022
LUGO 2021/004514-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 18/10/2021 11/04/2022
LUGO 2021/004685-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 27/10/2021 30/03/2022
LUGO 2021/004706-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 15/11/2021 03/03/2022
LUGO 2021/004710-01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións caliríficas Presencial IMAR0508 Si Si Non 648 01/09/2021 04/03/2022
LUGO 2021/004717-01 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios Presencial ELES0110 Si Si Non 578 26/10/2021 31/03/2022
LUGO 2021/004719-01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte Presencial IMAQ0210 Si Si Non 698 08/10/2021 20/04/2022
LUGO 2021/004835-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 15/10/2021 28/04/2022
LUGO 2021/004844-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 15/10/2021 28/04/2022
LUGO 2021/004849-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 02/11/2021 21/04/2022
LUGO 2021/004856-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 02/03/2022 13/09/2022
LUGO 2021/004859-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 11/10/2021 18/03/2022
LUGO 2021/004861-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 11/03/2022
LUGO 2021/004862-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 29/10/2021 25/03/2022
LUGO 2021/004863-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 13/10/2021 07/04/2022
LUGO 2021/004895-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 05/11/2021 15/03/2022
LUGO 2021/004915-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 14/10/2021 21/04/2022
LUGO 2021/004918-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 12/11/2021 04/03/2022
LUGO 2021/004919-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 15/10/2021 07/04/2022
LUGO 2021/005108-01 Actividades de xestión do pequeno comercio Presencial COMT0112 Si Si Non 548 18/10/2021 11/04/2022
MEIRA 2021/005312-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 22/10/2021 17/03/2022
MONDOÑEDO 2021/004140-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 01/02/2022 30/06/2022
MONDOÑEDO 2021/004144-01 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego Presencial FCOV32 Si Non Si 283 25/10/2021 21/01/2022
MONDOÑEDO 2021/004146-01 Tanatopraxia Presencial SANP0108 Si Si Non 538 15/11/2021 06/04/2022
MONDOÑEDO 2021/004148-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 07/03/2022
MONDOÑEDO 2021/005370-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 21/03/2022 28/07/2022
MONDOÑEDO 2021/005371-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 02/05/2022 25/05/2022
MONDOÑEDO 2021/005376-01 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes Presencial SANT0108 Si Si Non 478 08/11/2021 17/03/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/003328-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/09/2021 14/01/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004489-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 09/12/2021 21/01/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004491-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 24/01/2022 02/02/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004493-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 03/02/2022 14/03/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004494-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 26/07/2022 02/09/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004495-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 01/08/2022 10/08/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004499-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 26/10/2021 08/03/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004503-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 10/03/2022 20/07/2022
MONFORTE DE LEMOS 2021/004504-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 15/03/2022 26/07/2022
PARAMO, O 2021/003145-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/12/2021 14/04/2022
PARAMO, O 2021/003156-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/12/2021 14/04/2022
RABADE 2021/005408-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 25/10/2021 21/06/2022
RABADE 2021/005409-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 12/11/2021 04/03/2022
RABADE 2021/005410-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 17/03/2022
RABADE 2021/005419-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 25/10/2021 02/12/2021
RABADE 2021/005434-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 05/11/2021 17/12/2021
RABADE 2021/005448-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 27/12/2021 05/01/2022
RABADE 2021/005449-01 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0211 Si Si Non 428 05/11/2021 11/03/2022
SARRIA 2021/004331-01 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Presencial AGAR0309 Si Si Non 288 07/10/2021 24/01/2022
SARRIA 2021/004334-01 Actividades auxiliares en agricultura Presencial AGAX0208 Si Si Non 388 10/11/2021 09/03/2022
SARRIA 2021/004337-01 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Presencial AGAR0309 Si Si Non 288 22/11/2021 18/02/2022
SOBER 2021/003158-01 Operacións básicas de cociña Presencial HOTR0108 Si Si Non 368 23/06/2022 29/09/2022
SOBER 2021/003159-01 Operacións básicas de cociña Presencial HOTR0108 Si Si Non 368 17/06/2022 23/09/2022
SOBER 2021/003160-01 Operacións básicas de restaurante e bar Presencial HOTR0208 Si Si Non 308 04/11/2021 14/02/2022
SOBER 2021/003161-01 Operacións básicas de restaurante e bar Presencial HOTR0208 Si Si Non 308 28/03/2022 16/06/2022
VALADOURO, O 2021/005300-01 Actividades auxiliares en agricultura Presencial AGAX0208 Si Si Non 388 10/12/2021 25/03/2022
VILALBA 2021/003827-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 25/10/2021 02/12/2021
VILALBA 2021/003830-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 09/12/2021 20/12/2021
VILALBA 2021/003831-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 25/10/2021 02/12/2021
VILALBA 2021/003832-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 09/12/2021 21/01/2022
VILALBA 2021/003834-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 24/01/2022 02/02/2022
VILALBA 2021/004521-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 28/04/2022 18/08/2022
VILALBA 2021/004524-01 Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas Presencial FMEC0208 Si Si Non 678 15/10/2021 03/05/2022
VILALBA 2021/004533-01 Deseño na industria naval Presencial FMEC0309 Si Si Non 658 15/10/2021 27/04/2022
VILALBA 2021/004534-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 29/10/2021 22/03/2022
VILALBA 2021/004542-01 Actividades administrativas na relación co cliente Teleformación ADGG0208 Si Si Non 818 01/09/2021 30/09/2022
VILALBA 2021/004801-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 13/10/2021 01/03/2022
VILALBA 2021/004804-01 Seguridade informática Presencial IFCT0109 Si Si Non 518 18/10/2021 16/03/2022
VILALBA 2021/004809-01 Xestión de sistemas informáticos Presencial IFCT0510 Si Si Non 518 03/11/2021 18/03/2022
VILALBA 2021/004811-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 05/11/2021 15/03/2022
VILALBA 2021/004814-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 20/10/2021 28/03/2022
VILALBA 2021/004818-01 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas Presencial ENAE0108 Si Si Non 618 13/10/2021 05/04/2022
VILALBA 2021/004821-01 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Presencial SSCS0108 Si Si Non 618 22/10/2021 05/04/2022
VILALBA 2021/004822-01 Organización e proxectos de instalacións solares térmicas Presencial ENAE0308 Si Si Non 648 18/10/2021 08/04/2022
VILALBA 2021/004833-01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas Presencial IMAR0209 Si Si Non 648 20/10/2021 25/04/2022
VILALBA 2021/004842-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 08/11/2021 28/02/2022
VILALBA 2021/004845-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 12/11/2021 04/03/2022
VILALBA 2021/004894-01 Actividades administrativas na relación co cliente Teleformación ADGG0208 Si Si Non 818 01/09/2021 30/09/2022
VILALBA 2021/005048-01 Aproveitamentos forestais Presencial AGAR0108 Si Si Non 618 29/11/2021 30/05/2022
VILALBA 2021/005049-01 Aproveitamentos forestais Presencial AGAR0108 Si Si Non 618 20/10/2021 29/04/2022
VILALBA 2021/005052-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 18/10/2021 05/04/2022
VILALBA 2021/005054-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 16/12/2021 18/05/2022
VILALBA 2021/005321-01 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes Presencial SANT0108 Si Si Non 478 18/10/2021 10/03/2022
XOVE 2021/005119-01 Socorrismo en espazos acuáticos naturais Presencial AFDP0209 Si Si Non 438 06/12/2021 11/04/2022

Provincia de Ourense (193 accións formativas)

MUNICIPIO CÓD. ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD TOTALIDAD DE LA ESPECIALIDAD CERTIFICADO PROFESIONALIDAD COMPETENCIA CLAVE HORAS FECHA INICIO PREVISTA FECHA FIN PREVISTA
                     
ALLARIZ 2021/004535-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 13/10/2021 22/11/2021
ALLARIZ 2021/004538-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 29/11/2021 18/01/2022
ALLARIZ 2021/004600-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/02/2022 23/06/2022
BARBADAS 2021/003872-01 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0209 Si Si Non 328 19/11/2021 04/02/2022
BARBADAS 2021/003881-01 Actividades auxiliares de comercio Presencial COMT0211 Si Si Non 288 15/11/2021 17/02/2022
BARBADAS 2021/003884-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 21/02/2022 14/06/2022
BARBADAS 2021/003886-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 15/12/2021 16/06/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/002456-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 14/10/2021 06/04/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/002458-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 11/04/2022 28/09/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/002460-01 Actividades administrativas na relación co cliente Presencial ADGG0208 Si Si Non 818 13/10/2021 03/06/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/004893-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 20/10/2021 18/02/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/004972-01 Instalación de mobles Presencial MAMR0408 Si Si Non 628 29/11/2021 06/06/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/004973-01 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes Presencial AGAO0208 Si Si Non 488 23/12/2021 13/05/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/004975-01 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Presencial ADGG0408 Si Si Non 448 09/12/2021 28/04/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/004982-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 02/05/2022 12/08/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005084-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 20/10/2021 11/03/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005085-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 14/03/2022 05/07/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005086-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 16/03/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005087-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 06/07/2022 16/08/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005090-01 Confección e publicación de páxinas web Presencial IFCD0110 Si Si Non 578 01/10/2021 11/03/2022
BARCO DE VALDEORRAS, O 2021/005091-01 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Presencial ADGG0408 Si Si Non 448 17/03/2022 22/07/2022
BEADE 2021/003719-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 27/10/2021 31/03/2022
BEADE 2021/003720-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 23/12/2021 06/05/2022
BEADE 2021/003735-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 22/10/2021 06/07/2022
BEADE 2021/003778-01 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Presencial AGAR0309 Si Si Non 288 27/10/2021 02/02/2022
BEADE 2021/003780-01 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Presencial AGAR0309 Si Si Non 288 27/12/2021 17/03/2022
BEADE 2021/003796-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 01/02/2022 22/02/2022
BEADE 2021/003797-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 04/03/2022 25/03/2022
BEADE 2021/003798-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 30/12/2021 21/01/2022
CARBALLIÑO, O 2021/003829-01 Operacións básicas de restaurante e bar Presencial HOTR0208 Si Si Non 308 19/11/2021 07/02/2022
CARBALLIÑO, O 2021/003846-01 Operacións básicas de restaurante e bar Presencial HOTR0208 Si Si Non 308 19/11/2021 24/02/2022
CARBALLIÑO, O 2021/003982-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 22/10/2021 04/03/2022
CARBALLIÑO, O 2021/003983-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/02/2022 15/06/2022
CARBALLIÑO, O 2021/004109-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 09/03/2022 15/07/2022
CARBALLIÑO, O 2021/004449-01 Actividades administrativas na relación co cliente Presencial ADGG0208 Si Si Non 818 26/10/2021 01/07/2022
CARBALLIÑO, O 2021/004455-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 24/11/2021 31/05/2022
CHANDREXA DE QUEIXA 2021/002910-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 05/04/2022
LOBIOS 2021/003958-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 05/04/2022
LOBIOS 2021/003962-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 09/12/2021 28/01/2022
MASIDE 2021/003969-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 28/10/2021 18/02/2022
MASIDE 2021/003974-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 08/11/2021 18/02/2022
OURENSE 2021/002406-01 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos Presencial TMVG0109 Si Si Non 328 15/10/2021 25/01/2022
OURENSE 2021/002407-01 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos Presencial TMVG0109 Si Si Non 328 25/04/2022 20/07/2022
OURENSE 2021/002408-01 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos Presencial TMVG0209 Si Si Non 538 22/10/2021 31/03/2022
OURENSE 2021/002409-01 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles Presencial TMVG0309 Si Si Non 498 14/02/2022 29/06/2022
OURENSE 2021/002410-01 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0109 Si Si Non 328 13/10/2021 21/01/2022
OURENSE 2021/002411-01 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0109 Si Si Non 328 16/05/2022 11/08/2022
OURENSE 2021/002412-01 Mantemento de elementos non estruturais de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0209 Si Si Non 648 20/10/2021 21/04/2022
OURENSE 2021/002413-01 Mantemento de estruturas de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0309 Si Si Non 578 21/02/2022 03/08/2022
OURENSE 2021/002621-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 02/11/2021 16/12/2021
OURENSE 2021/002622-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 21/12/2021 11/02/2022
OURENSE 2021/002623-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 17/02/2022 02/03/2022
OURENSE 2021/002625-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 03/02/2022 16/03/2022
OURENSE 2021/002627-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 09/12/2021 31/01/2022
OURENSE 2021/002629-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 21/03/2022 30/03/2022
OURENSE 2021/002702-01 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0211 Si Si Non 428 01/09/2021 07/01/2022
OURENSE 2021/002735-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 07/03/2022 06/05/2022
OURENSE 2021/002740-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 04/04/2022 02/06/2022
OURENSE 2021/002782-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 02/11/2021 21/03/2022
OURENSE 2021/002803-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 12/10/2021 15/02/2022
OURENSE 2021/002809-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 03/11/2021 29/04/2022
OURENSE 2021/002814-01 Loxística integral Presencial COML03 Si Non Non 248 24/11/2021 02/02/2022
OURENSE 2021/002833-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 01/10/2021 25/03/2022
OURENSE 2021/002834-01 Docencia da formación profesional para o emprego Presencial SSCE0110 Si Si Non 398 01/11/2021 24/02/2022
OURENSE 2021/002841-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 26/10/2021 12/05/2022
OURENSE 2021/002928-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 02/11/2021 13/05/2022
OURENSE 2021/002933-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 22/04/2022 18/08/2022
OURENSE 2021/002938-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 25/03/2022 23/09/2022
OURENSE 2021/002943-01 Representación de proxectos de edificación Presencial EOCO0108 Si Si Non 678 25/10/2021 23/05/2022
OURENSE 2021/003061-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 19/10/2021 11/04/2022
OURENSE 2021/003074-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 10/12/2021 04/05/2022
OURENSE 2021/003075-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 20/10/2021 16/03/2022
OURENSE 2021/003076-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 09/11/2021 04/04/2022
OURENSE 2021/003078-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 01/09/2021 14/12/2021
OURENSE 2021/003079-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 22/10/2021 03/03/2022
OURENSE 2021/003080-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 22/10/2021 03/03/2022
OURENSE 2021/003162-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 04/04/2022 13/05/2022
OURENSE 2021/003164-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 30/05/2022 06/06/2022
OURENSE 2021/003165-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 22/06/2022 29/07/2022
OURENSE 2021/003227-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 22/11/2021 28/04/2022
OURENSE 2021/003236-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 02/03/2022 19/07/2022
OURENSE 2021/003294-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 08/11/2021 25/04/2022
OURENSE 2021/003295-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 21/09/2021 06/04/2022
OURENSE 2021/003296-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 21/09/2021 06/04/2022
OURENSE 2021/003302-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 04/11/2021 29/03/2022
OURENSE 2021/003303-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 05/04/2022 17/08/2022
OURENSE 2021/003311-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/09/2021 14/01/2022
OURENSE 2021/003312-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 22/10/2021 07/03/2022
OURENSE 2021/003315-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 22/10/2021 07/03/2022
OURENSE 2021/003430-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 15/10/2021 16/03/2022
OURENSE 2021/003433-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 24/03/2022 08/08/2022
OURENSE 2021/003434-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 15/10/2021 16/03/2022
OURENSE 2021/003537-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 18/10/2021 16/06/2022
OURENSE 2021/003538-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 25/10/2021 22/03/2022
OURENSE 2021/003540-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 15/02/2022 19/08/2022
OURENSE 2021/003629-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 21/10/2021 10/03/2022
OURENSE 2021/003675-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 29/10/2021 28/06/2022
OURENSE 2021/003679-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 15/11/2021 08/07/2022
OURENSE 2021/003752-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 20/10/2021 16/03/2022
OURENSE 2021/003779-01 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais Presencial SSCM0108 Si Si Non 248 15/11/2021 01/02/2022
OURENSE 2021/003802-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 17/01/2022 11/07/2022
OURENSE 2021/003848-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 20/10/2021 05/05/2022
OURENSE 2021/003871-01 Actividades de xestión do pequeno comercio Presencial COMT0112 Si Si Non 548 15/10/2021 05/04/2022
OURENSE 2021/004346-01 Sistemas microinformáticos Presencial IFCT0209 Si Si Non 618 14/03/2022 09/09/2022
OURENSE 2021/004353-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 548 09/11/2021 28/04/2022
OURENSE 2021/004382-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 16/11/2021 25/05/2022
OURENSE 2021/004458-01 Organización e xestión de almacéns Presencial COML0309 Si Si Non 408 26/10/2021 15/03/2022
OURENSE 2021/004467-01 Xestión e control do aprovisionamento Presencial COML0210 Si Si Non 468 22/03/2022 11/08/2022
OURENSE 2021/004468-01 Atención ao cliente, consumidor ou usuario Presencial COMT0110 Si Si Non 478 07/03/2022 28/07/2022
OURENSE 2021/004697-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 30/03/2022
OURENSE 2021/004904-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 468 25/10/2021 29/04/2022
OURENSE 2021/004907-01 Mercadotecnia e compravenda internacional Presencial COMM0110 Si Si Non 768 15/11/2021 12/07/2022
OURENSE 2021/005065-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 02/11/2021 17/03/2022
OURENSE 2021/005275-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 31/03/2022 27/09/2022
OURENSE 2021/005346-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 29/04/2022 30/09/2022
OURENSE 2021/005349-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 09/11/2021 05/05/2022
OURENSE 2021/005350-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 608 12/04/2022 27/09/2022
OURENSE 2021/005351-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 03/11/2021 21/06/2022
OURENSE 2021/005405-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 17/03/2022 04/08/2022
PORQUEIRA 2021/004355-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 21/12/2021 06/05/2022
PORQUEIRA 2021/004356-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 23/03/2022 03/08/2022
PORQUEIRA 2021/004357-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 03/11/2021 21/03/2022
RIBADAVIA 2021/005026-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 638 15/11/2021 05/04/2022
RIBADAVIA 2021/005287-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 678 02/11/2021 09/05/2022
RIBADAVIA 2021/005288-01 Operación de redes departamentais Presencial IFCT0110 Si Si Non 608 06/10/2021 22/03/2022
RUA, A 2021/002836-01 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Presencial TMVI0208 Si Si Non 408 25/10/2021 25/02/2022
RUA, A 2021/002953-01 Condución de autobuses Presencial TMVI0108 Si Si Non 388 02/11/2021 01/03/2022
RUA, A 2021/004730-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 07/02/2022 16/03/2022
RUA, A 2021/004731-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 07/02/2022 16/03/2022
RUA, A 2021/004881-01 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes Presencial SANT0108 Si Si Non 478 22/11/2021 07/04/2022
RUA, A 2021/004883-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 578 18/04/2022 15/09/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/002508-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 04/11/2021 27/06/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/002954-01 Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos Presencial FMEA0211 Si Si Non 678 10/01/2022 29/07/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/002962-01 Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos Presencial FMEA0211 Si Si Non 678 01/03/2022 30/09/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003066-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 10/12/2021 20/06/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003067-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 10/03/2022 08/09/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003069-01 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Presencial IFCT0108 Si Si Non 388 03/11/2021 07/03/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003182-01 Transporte sanitario Teleformación SANT0208 Si Si Non 578 17/11/2021 17/06/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003195-01 Transporte sanitario Teleformación SANT0208 Si Si Non 578 01/02/2022 25/08/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003197-01 Transporte sanitario Teleformación SANT0208 Si Si Non 578 03/11/2021 19/05/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003200-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 13/12/2021 04/05/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003203-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Teleformación SSCS0208 Si Si Non 468 10/11/2021 12/04/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/003593-01 Operacións de fontanería e calefacción - climatización doméstica Presencial IMAI0108 Si Si Non 558 30/12/2021 20/05/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005234-01 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos Presencial TMVG0109 Si Si Non 328 09/11/2021 17/02/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005236-01 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0109 Si Si Non 328 14/03/2022 17/06/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005284-01 Mantemento de elementos non estruturais de carrocerías de vehículos Presencial TMVL0209 Si Si Non 648 22/11/2021 09/06/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005304-01 Organización do transporte e a distribución Presencial COML0209 Si Si Non 438 02/05/2022 29/08/2022
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005305-01 Actividades auxiliares de almacén Presencial COML0110 Si Si Non 228 15/10/2021 20/12/2021
SAN CIBRAO DAS VIÑAS 2021/005308-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 30/12/2021 03/06/2022
VERIN 2021/003429-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 01/09/2021 14/01/2022
VERIN 2021/003431-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 02/11/2021 11/03/2022
VERIN 2021/003432-01 Socorrismo en instalacións acuáticas Presencial AFDP0109 Si Si Non 388 16/03/2022 08/07/2022
VERIN 2021/003461-01 Xestión integrada dos recursos humanos Presencial ADGD0208 Si Si Non 808 25/10/2021 07/07/2022
VERIN 2021/003462-01 Competencias dixitais básicas Presencial IFCT45 Si Non Non 78 14/07/2022 05/08/2022
VERIN 2021/003463-01 Competencias dixitais avanzadas Presencial IFCT46 Si Non Non 78 11/08/2022 02/09/2022
VERIN 2021/003466-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 18/10/2021 13/04/2022
VERIN 2021/003473-01 Operación de sistemas informáticos Presencial IFCT0210 Si Si Non 618 18/04/2022 28/09/2022
VERIN 2021/003474-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 26/10/2021 30/03/2022
VERIN 2021/003475-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 06/04/2022 23/08/2022
VERIN 2021/003476-01 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Presencial SSCS0208 Si Si Non 468 26/10/2021 30/03/2022
VERIN 2021/003478-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 22/10/2021 01/12/2021
VERIN 2021/003481-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 09/12/2021 28/01/2022
VERIN 2021/003482-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 07/02/2022 16/02/2022
VERIN 2021/003483-01 Actividades administrativas na relación co cliente Presencial ADGG0208 Si Si Non 818 17/12/2021 31/08/2022
VERIN 2021/003484-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 22/10/2021 01/12/2021
VERIN 2021/003488-01 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais Presencial ADGG0408 Si Si Non 448 21/02/2022 04/07/2022
VERIN 2021/003688-01 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Presencial TMVI0208 Si Si Non 408 02/11/2021 15/03/2022
VIANA DO BOLO 2021/003377-01 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Presencial SSCB0209 Si Si Non 328 01/09/2021 09/12/2021
VIANA DO BOLO 2021/003499-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 24/12/2021 07/01/2022
VIANA DO BOLO 2021/003502-01 Comunicación en lingua galega N3 Presencial FCOVXX02 Si Non Si 48 24/12/2021 11/01/2022
VILAMARIN 2021/004543-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 02/11/2021 17/06/2022
VILAMARIN 2021/004546-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 30/12/2021 18/07/2022
VILAMARIN 2021/004547-01 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión Presencial ELEE0109 Si Si Non 998 27/10/2021 05/07/2022
VILAMARIN 2021/004548-01 Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas Presencial EOCB0208 Si Si Non 398 22/11/2021 21/03/2022
VILAMARIN 2021/004552-01 Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas Presencial EOCB0208 Si Si Non 398 25/10/2021 22/02/2022
VILAMARIN 2021/004556-01 Fabricas de albanelería Presencial EOCB0108 Si Si Non 568 07/03/2022 11/08/2022
VILAMARIN 2021/004557-01 Encofrados Presencial EOCE0211 Si Si Non 628 01/04/2022 26/09/2022
VILAMARIN 2021/004559-01 Operacións de fontanería e calefacción - climatización doméstica Presencial IMAI0108 Si Si Non 558 04/02/2022 04/07/2022
VILAMARIN 2021/004591-01 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais Presencial SSCM0108 Si Si Non 248 02/11/2021 13/01/2022
VILAMARIN 2021/004595-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 25/10/2021 09/12/2021
VILAMARIN 2021/004596-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 16/12/2021 28/01/2022
VILAMARIN 2021/004599-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 04/02/2022 15/02/2022
VILAMARIN 2021/004601-01 Operacións de fontanería e calefacción - climatización doméstica Presencial IMAI0108 Si Si Non 558 22/11/2021 25/04/2022
VILAMARIN 2021/004605-01 Comunicación en lingua castelá N2 Presencial FCOV22 Si Non Si 138 21/02/2022 01/04/2022
VILAMARIN 2021/004606-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 18/04/2022 27/05/2022
VILAMARIN 2021/004608-01 Comunicación en lingua galega N2 Presencial FCOVXX01 Si Non Si 38 06/06/2022 15/06/2022
VILAMARIN 2021/004609-01 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais Presencial SSCM0108 Si Si Non 248 18/04/2022 20/06/2022
XINZO DE LIMIA 2021/003059-01 Creación e xestión de microempresas Presencial ADGD0210 Si Si Non 538 07/10/2021 18/03/2022
XINZO DE LIMIA 2021/003060-01 Actividades de venda Presencial COMV0108 Si Si Non 608 08/11/2021 20/05/2022
XINZO DE LIMIA 2021/004099-01 Condución de autobuses Presencial TMVI0108 Si Si Non 388 28/10/2021 24/02/2022
XINZO DE LIMIA 2021/004100-01 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Presencial TMVI0208 Si Si Non 408 01/11/2021 25/02/2022
XINZO DE LIMIA 2021/005069-01 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 Presencial FCOV05 Si Non Si 198 01/12/2021 02/02/2022
XINZO DE LIMIA 2021/005070-01 Competencia matemática N2 Presencial FCOV23 Si Non Si 138 10/12/2021 21/01/2022

Provincia de Pontevedra (321 acciones formativas)

MUNICIPIO CÓD. ACCIÓN FORMATIVA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA MODALIDAD CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD TOTALIDADE DE LA ESPECIALIDAD CERTIFICADO PROFESIONALIDAD COMPETENCIA CLAVE HORAS FECHA INICIO PREVISTA FECHA FIN PREVISTA
                     
BARRO 2021/003025-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 638 25/10/2021 23/03/2022
BARRO 2021/003821-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 638 25/10/2021 23/03/2022
BARRO 2021/003822-01 Transporte sanitario Presencial SANT0208 Si Si Non 638 21/02/2022 19/07/2022
BARRO 2021/003823-01 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Presencial TMVI0208 Si Si Non 468 07/03/2022 28/06/2022
BARRO 2021/003826-01 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Presencial TMVI0208 Si Si Non 468 09/06/2022 29/09/2022
BARRO 2021/003833-01 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Presencial ELEM0110 Si Si Non 708 02/11/2021 22/04/2022
BARRO 2021/003836-01 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Presencial ELEM0110 Si Si Non 708 04/04/2022 22/09/2022
BARRO 2021/003844-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 668 02/11/2021 11/04/2022
BARRO 2021/003845-01 Programación de sistemas informáticos Presencial IFCT0609 Si Si Non 668 24/03/2022 02/09/2022
BUEU 2021/003970-01 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG Presencial FMEC0110 Si Si Non 758 09/12/2021 23/06/2022
BUEU 2021/003975-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 27/10/2021 19/04/2022
BUEU 2021/004748-01 Soldadura oxigás e soldadura MIG / MAG Presencial FMEC0210 Si Si Non 678 06/04/2022 20/09/2022
CALDAS DE REIS 2021/004165-01 Montaxe de estadas tubulares Presencial EOCJ0109 Si Si Non 378 06/10/2021 27/01/2022
CALDAS DE REIS 2021/004214-01 Montaxe de estadas tubulares Presencial EOCJ0109 Si Si Non 378 28/01/2022 13/05/2022
CALDAS DE REIS 2021/004220-01 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Presencial